Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 21 mars

Nyhetssvepet tisdag 21 mars

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet tisdag 21 mars

21 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Xintela förstärker affärsutvecklingsteamet genom att rekrytera Thomas Areschoug till tjänsten Business Development Manager. För att bolagets projekt ska utvecklas effektivare tar grundare och vd Evy Lundgren-Åkerlund över ansvaret för forskningen, medan styrelsens ordförande Greg Batcheller ökar sitt operativa engagemang i bolaget som arbetande styrelseordförande. Läs mer.
RhoVac meddelar idag att bolaget kommer att utvidga antalet kliniska avdelningar som står för rekryteringen till bolagets kliniska fas I/II-studie. Screening och därmed rekrytering av patienter till den kliniska studien har inte varit tillfredsställande, vilket har försenat dosering av patienter. För att undgå ytterligare förseningar tecknar bolaget därför avtal med fler kliniska avdelningar och räknar därmed att kunna säkerställa rekrytering som planerat, samt att hålla ursprunglig tidsplan med slutbehandling och slutrapportering under första halvåret 2018. Läs mer.
Phase Holographic tillförs 372 000 kronor kronor från optionslösen. Läs mer.
ISR – Immune System Regulation har ansökt om och godkänts för handel på Nasdaq First North. Första dag för handel i bolagets aktie är den 24 mars 2017. ISR är ett svenskt läkemedelsutvecklingsbolag i klinisk prövning (fas ll) med fokus på behandling av primär HIV-infektion. ISRs första läkemedelskandidat, ISR-48, har redan genomgått en klinisk prövning (fas IIa) på 26 HIV smittade patienter med positiva resultat. ISR planerar nu att genomföra ytterligare en klinisk prövning (fas IIb) på 150-200 HIV-smittade patienter med start under 2017. Läs mer.
Invent Medic Sweden meddelar idag att ett tekniskt fel uppstått hos det emissionsinstitut som anlitats i samband med företrädesemissionen. De investerare som har skickat in anmälningssedel per e-post den 15 mars 2017 uppmanas att skicka in en ny anmälningssedel till emissionsinstitutet. Det tekniska felet påverkar inte teckningstiden i företrädesemissionen, som avslutas den 23 mars 2017. Läs mer. Ett liknande besked kunde VibroSense Dynamics meddela i fredags.
Dignitana meddelar idag att bolagets skalpkylningsteknik DigniCap system för att förhindra håravfall vid bröstcancerbehandling utökas till ytterligare tio amerikanska medicinska centra, vilket gör att tekniken nu finns tillgänglig på totalt 67 amerikanska medicinska centra i 19 stater. Läs mer. Under dagens presentation vid Stockholm Corporate Finance Life Science-dag sade Dignitanas styrelseledamot Bill Cronin och tillika vd för amerikanska Dignitana Inc, enligt Nyhetsbyrån Direkt, att bedömningen är att koncernen kommer att bli lönsam under det första kvartalet 2018 och att den amerikanska verksamheten väntas bli lönsam under det andra kvartalet 2017.

Oncopeptides meddelar idag att ytterligare patentskydd för Ygalo har beviljas i Europa fram till 2032. Läs mer.

Recipharm, ett CDMO-företag (Contract Development and Manufacturing Organisation) inom läkemedelsindustrin, har ingått ett långtidssamarbete med Sato Pharmaceutical Co avseende kommersiell tillverkning och leverans av Emla-plåster till Japan. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical avser att emittera ett nytt konvertibelt lån, för att ersätta det konvertibla lån (2016:1) om 28 miljoner kronor som förfaller den 14 april 2017, genom en riktad emission till befintliga innehavare av konvertibler 2016:1 (emitterade i april 2016) med kvittningsrätt, samt, vid behov, en begränsad grupp vidtalade investerare. Läs mer.
Per-Ola Rosenqvist har den 21 mars via bolaget Ironblock sålt 188.718 aktier i SensoDetect där han är styrelseledamot. Aktierna såldes till kursen 1,33 kronor per aktie, till ett totalt pris av 251.000 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
WntResearch meddelar idag att bolaget har erhållit positiva resultat från analyser av patienters tumörvävnad före och efter behandling i en fas 1b-studie med Foxy-5, en läkemedelskandidat avsedd att förhindra tumörspridning i cancerpatienter. Baserat på erhållna resultat har bolaget fastställt dosen för den planerade fas 2-studien, vilket var ett av målen med studien som involverade tolv patienter med avancerad cancer i tjocktarm, prostata eller bröst. Läs mer.
Kallelse till årsstämma i Vitrolife den 27 april 2017. Läs mer.
Novartis meddelar idag nya data tyder på att Cosentyx (secukinumab) kan ändra loppet av måttlig till svår psoriasis som leder till långsiktig behandlings fri hud. Cosentyx är enligt bolaget den första och enda IL-17A-hämmare som har rapporterat denna potentiellt sjukdomsförändrande behandling. Dessa data presenterades vid 13th Annual Maui Derm for Dermatologists 2017, Maui, Hawaii där Novartis presenterade 14 abstracts. Läs mer.
Ny mottagning vid Akademiska sjukhuset ska ge cancerdrabbade barn bättre uppföljning. Läs mer.
General Electric har inga planer på att knoppa av sin hälsovårdsenhet, GE Healthcare, som Siemens tidigare har gjort. Det uppgav John Flannery som är vd för GE Healthcare i en intervju med tyska Handelsblatt. ”Jag kan tänka mig att köpa dataanalysföretag i syfte att expandera vår plattform snabbare. Vi har också en framgångsrik verksamhet inom life sciences. Det finns fortfarande plats för att växa mer där”, fortsatte han. Läs mer.
Acarix har meddelat resultat från en multicenterstudie med det handhållna CADScor-System för icke-invasiv och strålningsfri akustisk detektion av kranskärlssjukdom (CAD). Resultaten presenterades vid American College of Cardiology 2017 årliga vetenskapliga möte i Washington den 17-19 mars 2017 och visade att det handhållna CADScor-System utesluter CAD med 97% negativt prediktivt värde. Resultaten bekräftar bolagets tidigare rapporterade siffror som före denna studie var obekräftade. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Igår kunde Phase Holographic Imaging (PHI) meddela att man tillsammans med bl.a. Malmö högskola har beviljats ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om projektet. Läs mer.
 
 
I BioStocks Söndagsintervju från 19 mars mötte vi Lena Söderström, vd för Senzime, som med innovativa system för övervakning av patienter innan, under och efter operationer kan minimera riskerna för komplikationer, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Med ett färskt distributionsavtal i Japan i ryggen förbereder bolaget sig nu för lansering globalt, och potentialen är stor – enbart marknaderna i Europa och USA värderas till 10 miljarder kronor årligen. Läs mer.
 
I höstas lämnade Saniona in en ansökan om klinisk prövning i Tjeckien och Ungern för att under första halvåret 2017 genomföra en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet på patienter med Prader-Willis syndrom (PWS), en genetisk störning som ofta orsakar livshotande övervikt. Saniona delgav då också sina planer på att ansöka om särläkemedelsstatus för indikationen hos både EMA och FDA. Idag meddelar Saniona att de regulatoriska myndigheterna i berörda länder har godkänt bolagets ansökan om klinisk prövning. Läs mer.
 
Biomedicinbolaget Xintela genomförde under 2016 en första häststudie vid Cornell University i New York, som visade att bolagets stamceller är säkra att använda samt har en skyddande effekt på ledbrosk och ben efter en broskskada – nu går man vidare med utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av artros hos hästar. Nästa viktiga milstolpe i utvecklingen är en klinisk studie på hästar som ska genomföras under andra halvåret 2017. Läs mer.
 
Annette Colin Lövgren, Annexin PharmaceuticalsAnnexin Pharmaceuticals utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Läs mer.
I BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 11 kan du bl.a. läsa om Senzime, IRLAB Therapeutics, Annexin, Cline Scientific. Missa inte att anmäla dig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live. Läs mer.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Scandinavian ChemoTech +8,56%, Cline Scientific +7,39%, Bactiguard +6,37%, Dignitana +6,12%, AlphaHelix +5,51%, AcouSort +4,95%
Förlorare i förmiddagshandeln: LifeAir -11,35%, A1M Pharma -10,49%, Hamlet Pharma -6,43%, SpectraCure -6,40%, CLS -5,58%, Initiator Pharma -5,66%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev