Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 14 mars

Nyhetssvepet tisdag 14 mars

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet tisdag 14 mars

14 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Cline Scientific erhåller besked om kommande patentgodkännande i Japan. – Japan utgör en av de största marknaderna för life science-produkter, och landet ligger i absolut framkant inom stamcellsforskning där våra produkter har breda tillämpningsområden. Det gör att ett patent i Japan är av stor strategisk betydelse för oss, säger bolagets vd Patrik Sundh. Läs mer.
Offentliggörande av prospekt avseende Senzimes företrädesemission samt ansökan om listning på Nasdaq First North. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals meddelar idag att ett patent som täcker 19 substanser från bolagets DIMS-plattform beviljats av den amerikanska patentmyndigheten United States Patent and Trademark Office (USPTO). Läs mer.
Stockholm Corporate Finance Life Science seminarium kommer i år att gå av stapeln 21-22 mars 2017 och anmälan kan göras här.
Respiratorius meddelar att det australienska patentverket utfärdat ett Notice of Acceptance för patentansökan gällande RESP-3000-serien, som är utvecklad för att användas för kardiovaskulär diagnostik med PET-kamera . Prioritetsdatum för patentet är från december 2011, vilket innebär att patentet är i kraft till december 2031. Läs mer.
Oncology Venture meddelar härmed att nytt planerat datum för årsstämma är den 8 maj 2017. Tidigare kommunicerat datum var den 12 april 2017. Läs mer.
I det omfattande samarbetsprojektet Karolinska Schizophrenia Project tar forskare vid Karolinska Institutet ett helhetsgrepp om sjukdomsmekanismerna vid schizofreni. Nu presenteras de allra första resultaten i den ansedda vetenskapliga tidskriften Molecular Psychiatry. Forskarna visar att patienter med schizofreni har sänkta nivåer av den livsviktiga signalsubstansen GABA och förändringar hos hjärnans immunceller. Läs mer.
Danderyds sjukhus AB beställer Sectras lösning för hantering av patientinformation och medicinska bilder (RIS och PACS) till röntgen och fysiologkliniken. Avtalet löper över fem år och lösningen levereras som en landstingsdedikerad molntjänst. Den kommer att integreras mot Stockholms läns landstings gemensamma arkiv för central lagring av medicinska bilder. Läs mer.
Kontigo Care: Två kommuner, med sammanlagt cirka 16 000 invånare, har tecknat avtal med Kontigo Care för leverans av bolagets eHälsolösning TripleA. Inberäknat dessa två kommunkunder har Kontigo Care nu avtal med totalt 25 kommuner som gemensamt har cirka 900 000 invånare. Utifrån nationell statistik, skriver bolaget i ett pressmeddelande, är 27 000 av dessa alkoholister och därtill konsumerar 90 000 alkohol på ett sätt som innebär hög risk för deras hälsa. Läs mer.
Forskare vid Göteborgs universitet har i samarbete med internationella forskare tagit fram nya kemiska föreningar som på sikt kan leda till nya läkemedel mot cancer, ledgångsreumatism och psoriasis. Den tvärvetenskapliga forskargruppen har designat och tillverkat ämnen som hämmar celldelning vid exempelvis cancer. Forskarna har koncentrerat sig på enzymet DHODH som har en nyckelfunktion i cellens framställning av DNA-byggstenen pyrimidin. Läs mer.
Peptonic Medical meddelade i fredags att bolaget inte nådde de uppsatta kliniska effektmåtten i sin fas 2b-studie med Vagitonic som utvärderades för behandling av vaginal atrofi. Det fick aktien att rasa med 71 procent i fredags och aktien har sedan dess fortsatt ned. Peptonics finanschef Dan Markusson rapporterar idag till Finansinspektionens insynsregister att han i fredags den 10 mars sålde 145.000 aktier till en kurs på 3,66 kronor per aktie. Som lägst stod aktien i 1,65 kr under morgonen (14 mars).
I dag beräknas 250 000 svenskar ha hjärtsvikt, de flesta är över 75 år. För att bidra till ökad kunskap och till att fler med symtom söker vård startar Netdoktor (ägs av Bonnier Business Media) i dag upplysningskampanjen Harduhjärtsvikt.se, vilken genomförs med ekonomiskt stöd från Novartis Sverige AB. Läs mer.
Fondförvaltaren Bill Ackman ska ha sålt hela sin position på 27,2 miljoner aktier i kanadensiska Valeant Pharmaceuticals, vilket fick aktien att rasa med nära 10 procent i efterhandeln på måndagen. Valeant har anklagats för att ha hållt uppe försäljningen med olika nätverk, samtidigt som patienter och försäkringsbolag haft svårt att byta till billigare generiska preparat. Läs mer. http://www.cnbc.com/2017/03/13/ackman-has-sold-out-of-valeant-will-step-down-from-board-sources.html
Läkemedelsföretaget Mylan har förlikats med Roches dotterbolag Genentech och F. Hoffman-La Roche över patenträttigheterna för Herceptin (trastuzumab), en behandling mot HER2-positiv bröstcancer. Uppgörelsen ger Mylan globala marknadsföringstillstånd för trastuzumab förutom Japan, Brasilien och Mexiko. I gengäld har Mylan gått med på att dra tillbaka sin pågående Inter Partes Review challenge i vilken man bestrider giltigheten i två amerikanska Genentech-patent. Läs mer.
FDA har godkänt Novartis läkemedel Kisqali i kombination med en aromatashämmare som en första linjens behandling av postmenopausala kvinnor med hormonreceptor (HR) positiv, HER2-negativ avancerad eller metastaserande bröstcancer. Läkemedlet är under översyn i Europa för samma population och EMA förväntas ta ett beslut under andra halvåret 2017. Läs mer.
Det råder akut underbemanning på 17 av landets 18 onkologikliniker. Stängda vårdavdelningar, indragna vårdplatser och uppskjutna behandlingar är några av konsekvenserna av det dystra personalläget i svensk cancervård. Det visar en ny granskning i Cancerfondsrapporten som Cancerfonden publicerar i dag. Läs mer.
Sista dag för handel med BTA i CombiGene är den 15 mars 2017. Läs mer.
Dentalkoncernen Doxa har publicerat ett aktieägarbrev som kan läsas här.
Bred representation i Läkemedelsverkets nya patient- och konsumentråd. Läs mer.
Nytt forskningsprojekt kan stärka evidensbas för kiropraktik. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar ett unikt koncept för att hjälpa miljontals människor i alla åldrar som lider av svåra och svårbotade hjärt- och kärlsjukdomar världen över. Bolagets primära läkemedelskandidat ANXV är baserad på ett kroppseget protein (Annexin A5) som ska ge akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Marknadspotentialen inom bolagets terapiområde är mycket stor, då det trots att banbrytande forskningsframsteg gjorts fortfarande saknas effektiv medicinsk behandling för vissa patientgrupper. Annexin går nu till börsen med sikte på att inleda kliniska studier senare i år, och genomför samtidigt en nyemission om cirka 54 MSEK som är garanterad till 92 procent. Läs mer.
 
I helgens Söndagsintervju mötte vi Anders Ermén, styrelseordförande i Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar läkemedelsprodukter med tuggummi som drug delivery-form. Bara ett knappt år efter börsnoteringen på Nasdaq First North är man en god bit på väg mot lansering av sin första produkt – ett nytt nikotintuggummi, tillverkat med en unik compressed gum-teknologi som ger smak- och tuggegenskaper som ska utklassa traditionella nikotintuggummin. Läs hela intervjun nedan. Läs mer.
 
Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin på onsdagen. Cline Scientifics produkter riktar sig mot forskning inom cellbiologi, och bolaget har redan etablerat försäljning till kunder inom de båda segmenten akademisk och kommersiell forskning. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 10 här.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Doxa +13,30%, SyntheticMR +8,03%, InDex Pharmaceuticals +4,95%, Follicum +4%, Corline Biomedical +3,90%, Oncology Venture +3,73%
Förlorare i förmiddagshandeln: Peptonic Medical -20,67%, LifeAir -11,50%, AlphaHelix -7,19%, Bactiguard -5,56%, Nexstim -4,85%, Mertiva -4,19%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev