Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 27 mars

Nyhetssvepet måndag 27 mars

Nyhetssvepet torsdag 29 februari

Nyhetssvepet måndag 27 mars

27 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
BrainCool har fått besked av amerikanska FDA om ett så kallat De Novo 510 (k) förfarande för behandling av migrän med bolagets produkt RhinoChill System. Läs mer.
AstraZeneca har fått läkemedlet Tagrisso godkänt i Kina. Tagrisso är ett läkemedel mot lungcancer och är en potentiell storsäljare för läkemedelsbolaget. Berenberg bedömde nyligen att bolaget på kortare sikt står inför åtminstone fem lanseringar av potentiella blockbusterläkemedel, och störst potential ser man i durvalumab inom immunterapi. Läs mer.
Investerarbrevet om A1M Pharmas pågående emission. Läs mer.
Pfizer: EU-kommissionen godkänner XELJANZ för behandling av måttlig till svår reumatoid artrit i Europa. Läs mer.
MedicPen har tillsammans med CareConsult A/S bildat ett konsortium för att kunna delta i en EU upphandling i norra Jylland, NOPII, avseende en innovativ totallösning för medicinhantering. Läs mer. Vd kommenterar upphandlingen här.
Kungl. Vetenskapsakademien tilldelar Fredrik Bäckhed, professor i molekylärmedicin vid Göteborgs universitet, Torsten Söderbergs akademiprofessur i medicin 2016 ”för hans banbrytande upptäckter kring tarmflorans betydelse för kroppens ämnesomsättning”. Anslaget, som uppgår till sammanlagt 10 miljoner kronor, är finansierat av Torsten Söderbergs Stiftelse och möjliggör forskning på heltid i fem år. “Vi kommer framför allt att undersöka de mekanismer som en diabetesframkallande tarmflora kan bidra till sjukdomsutvecklingen med”, säger Fredrik Bäckhed i en kommentar. Tillsammans med kollegor har han i flera uppmärksammade studier visat att sjukdomar som diabetes, fetma och hjärt-kärlsjukdom har direkt koppling till förändringar i bakteriefloran i våra tarmar. Läs mer.
Celler växer naturligare i “spagetti” av vävnadsvänliga polymerer, i vars hålrum cellerna kan utvecklas på ett mer naturligt sätt. Det visar ny forskning vid Lunds universitet. Om den nya tekniken håller vad den lovar, så kan metoden elektrospinning ge nya möjligheter för både forskning och industri. En mängd biomedicinska forskningsfrågor kan ställas på nya sätt om man har mer naturliga cellkulturer att forska på, och nya läkemedelskandidater kan testas mer effektivt på cellodlingar som är mer lika en naturlig vävnad, menar forskarna. Celler som ska transplanteras – t.ex. till näthinnan eller till hjärnan – kan troligen också överleva och utvecklas bättre i en tredimensionell struktur, även om de sedan injiceras bara som celler i en lösning. Studieresultaten har publicerats i Nanomedicine, Journals of Biomaterials and Nanobiotechnology och Molecular and Cellular Neuroscience. Läs mer.
Boule Diagnostics ökar fokus på Indonesien och erhåller bidrag från Swedfund på 1,6 MSEK. Läs mer.
Xbrane Biopharma har levererat sin första batch av Spherotide till sin partner i Mellanöstern till ett värde av 7 miljoner kronor. Xbrane räknar med att kunna leverera ytterligare minst två batcher av liknande storlek till sin partner i Mellanöstern under 2017. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) har fått godkännande av FDA, via en 510(k)-ansökan, för sin egenutvecklade TRANBERG CLS|Diffusor Laser Fiber. Diffusorfibern gör det möjligt att behandla större cancertumörer och kan användas såväl för bildstyrd laserablation som för CLS egen immunstimulerande behandlingsmetod imILT. Läs mer.
Den 30 maj är det dags för Läkemedelsverkets Farmakovigilansdag 2017 på Uppsala Konsert & Kongress, vilken kommer att avhandla läkemedelssäkerhet, biverkningar av läkemedel samt andra läkemedelsrelaterade problem. Anmälan kan göras här.
Utbildningsdepartementet: Skyddet för forskningsresultat ska utredas. Läs mer. news.cision.com/se/utbildningsdepartementet/r/skyddet-for-forskningsresultat-ska-utredas,c2223275
Årsstämmor
Follicum
Elos Medtech
QuickCool
Immunicum
De senaste artiklarna från BioStock

Flytande vävnadsprover eller biopsier kan dramatiskt komma att förändra onkologiforskningen och är inte längre en avlägsen framtidsvision. Tekniken förutspås kunna få stor betydelse inom forskning om tumörsjukdomar, onkologi och spänner över flera olika användningsområden och applikationer. Det menar företaget Novella Clinical i en ny rapport. Läs mer.
 
 
Analys A1M PharmaAnalys: A1M Pharma i Lund utvecklar nya läkemedel baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1 mikroglobulin, vars skyddande egenskaper har potential att förhindra akuta njurskador. För att möjliggöra en snabbare väg mot kommersialisering och partnerskap med en större aktör har bolaget valt en ny marknadsstrategi, specifikt med inriktning på njurskydd vid strålningsbehandling av livshotande cancertumörer. Imorgon fredag inleds bolagets nyemission om 123 MSEK som ska finansiera avslutande prekliniska studier och start av kliniska studier i människa. Läs mer.
 
I fredags börsnoterades ISR, ett immunterapibolag med rötter i Karolinska Institutet som utvecklar ett läkemedelskoncept för behandling av primär HIV-infektion och andra virusinfektioner genom direkt reglering av immunsystemet. Sedan 90-talet behandlas HIV med bromsmediciner – dessa riskerar dock att leda till såväl lindrigare som svårare biverkningar samt läkemedelsresistens. BioStock kontaktade ISR:s vd Mikael Brönnegård för att höra mer om bolagets verksamhet och hur hans förväntningar ser ut för bolagets chanser att lyckas ta fram ett biverkningsfritt, effektivt läkemedel mot HIV. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 12 här. Missa inte att anmäla dig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live. Läs mer.
Vinnare i förmiddagshandeln: Ortivus +24,14%, BrainCool +7,14%, A1M Pharma +6,54%, Prebona +4,07%, Invent Medic +3,96%, Enzymatica +3,51%
Förlorare i förmiddagshandeln: Nanexa -9,09%, RhoVac -7,59%, WntResearch -6,67%, Idogen -6,34%, SpectraCure -5,76%, QuickCool -5,75%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev