Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 20 mars

Nyhetssvepet måndag 20 mars

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet måndag 20 mars

20 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Saniona räknar med att påbörja den planerade fas 2a-studien med Tesomet för Prader-Willi syndrome under Q2 2017. Läs mer.
Phase Holographic Imaging (PHI) och Malmö högskola får 2,3 miljoner kronor för att detektera blodburna cancerceller. Projektanslaget syftar till att i nära samarbete med GlycoImaging utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. GlycoImaging är ett samarbetsprojekt mellan PHI, Malmö högskola och fyra internationella forskningsinstitut. Genom att kombinera PHI:s HoloMonitor-teknik med en ny typ av cancermarkörer syftar GlycoImaging till att utveckla mer känsliga metoder, för att kunna upptäcka och diagnostisera cancer på ett tidigare stadium än vad som i dag är möjligt. GlycoImaging finansieras med ett tidigare bidrag om 2,1 miljoner euro från Europeiska Kommissionen. Läs mer.
Xintela har publicerat ett nyhetsbrev som kan läsas här.
Även Clinical Laserthermia Systems nyhetsbrev för mars 2017 finns nu tillgängligt. Läs mer.
Isofol Medicals vd Anders Rabbe sammanfattar ett “händelserikt och spännande år” i dagens publicerade bokslutskommuniké för januari – december 2016, i vilket utvecklingen av cancerläkemedlet Modufolin, som nu går in i sen klinisk fas, framhålls. Modufolin innehåller ett reducerat folat som också är den aktiva slutprodukten för ett av världens mest sålda cancerläkemedel, leukovorin vilket ges till patienter för att öka effekten av cellgiftet 5-fluorouracil. Läkemedelskandidaten har potential att väsentligt förbättra standardbehandlingen av kolorektalcancer. Med målsättningen att ersätta dagens standardbehandling på en marknad som enligt bolaget är värd 720 miljoner dollar årligen enbart i EU och USA, planerar Isofol Medical under våren att gå in på Nasdaq First NorthLäs mer.
Valberedningens förslag till styrelseledamöter m.m. i Vitrolife. Läs mer.
Aktieägarna i XVIVO Perfusion kallas till årsstämma onsdagen den 26 april 2017. Läs mer.
Boehringer Ingelheim: Färre allvarliga blödningar vid ablation med Pradaxa jämfört med warfarin hos patienter med förmaksflimmer som genomgår ablation. Läs mer.
Hjärtinfarkt är en av de vanligaste dödsorsakerna och orsakas av förträngningar i hjärtats blodkärl. Det kan ofta vara svårt att avgöra på vanlig kärlröntgen vilka kärl som är förträngda och ska behandlas. En stor skandinavisk studie ledd av Matthias Götberg, överläkare vid Skånes Universitetssjukhus visar att en tunn tryckledare enkelt kan avgöra vilka kärl som ska behandlas. Götberg presenterar resultaten vid den amerikanska hjärtkongressen ACC med samtidig publikation i New England Journal of Medicine. Läs mer.
Kan psoriasis förvärras av förändringar i tarmslemhinnans barriärfunktion? Det ska en patientstudie på Akademiska sjukhuset utforska. Från att ha setts som hudsjukdom betraktas psoriasis alltmer som systemsjukdom, med kopplingar till sjukdomar i hjärta-kärl, leder och mage-tarm. Läs mer.
MSD: Keytruda (pembrolizumab) rekommenderas som första linjens behandling mot lungcancer. Läs mer.
AstraZeneca presenterade igår resultat från en internationell studie (CVD-Real) med över 300 000 patienter med typ 2-diabetes. Studien visar att behandling med SGLT-2-hämmare signifikant minskar risken för dödsfall och hospitalisering som följd av hjärtproblem, jämfört med andra typ-2-diabetesmediciner. Läs mer.
A1M Pharma handlas idag den 20 mars exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Bolaget kommer vid fullteckning att tillföras knappt 123 miljoner kronor före emissionskostnader på 18 miljoner kronor. Bolaget emitterar även teckningsoptioner som kan tillföra ytterligare 41 miljoner kronor. Villkoren i nyemissionen innebär att en befintlig aktie ger rätt att teckna en unit. En unit består av tre nyemitterade aktier och en teckningsoption till teckningskursen 2,25 kronor, motsvarande 75 öre per aktie. Teckningsoptionen erhålls vederlagsfritt och berättigar till teckning av en nyemitterad aktie till kursen 75 öre per aktie. Teckningstiden löper från 24 mars till 7 april. Teckningsoptionerna kan utnyttjas för att teckna aktier mellan den 28 augusti till 8 september och 27 november till 8 december 2017.
Styrelsen i Medfield Diagnostics har upprättat ett memorandum avseende den förestående företrädesemissionen av aktier, som offentliggjordes den 10 mars 2017. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

I gårdagens Söndagsintervju mötte vi Lena Söderström, vd för Senzime, som med innovativa system för övervakning av patienter innan, under och efter operationer kan minimera riskerna för komplikationer, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Med ett färskt distributionsavtal i Japan i ryggen förbereder bolaget sig nu för lansering globalt, och potentialen är stor – enbart marknaderna i Europa och USA värderas till 10 miljarder kronor årligen. Läs mer.
 
I höstas lämnade Saniona in en ansökan om klinisk prövning i Tjeckien och Ungern för att under första halvåret 2017 genomföra en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet på patienter med Prader-Willis syndrom (PWS), en genetisk störning som ofta orsakar livshotande övervikt. Saniona delgav då också sina planer på att ansöka om särläkemedelsstatus för indikationen hos både EMA och FDA. Idag meddelar Saniona att de regulatoriska myndigheterna i berörda länder har godkänt bolagets ansökan om klinisk prövning. Läs mer.
 
Biomedicinbolaget Xintela genomförde under 2016 en första häststudie vid Cornell University i New York, som visade att bolagets stamceller är säkra att använda samt har en skyddande effekt på ledbrosk och ben efter en broskskada – nu går man vidare med utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av artros hos hästar. Nästa viktiga milstolpe i utvecklingen är en klinisk studie på hästar som ska genomföras under andra halvåret 2017. Läs mer.
 
Annette Colin Lövgren, Annexin PharmaceuticalsAnnexin Pharmaceuticals utvecklar ett nytt biologiskt läkemedel baserat på Annexin A5, ett protein i våra kroppar med unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Med bolagets läkemedelskandidat ANXV är målet att kunna erbjuda akut behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen som idag saknar botande behandlingsalternativ – befintliga behandlingar fokuserar enbart på att lindra symptomen. Läs mer.
 
 
I BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 11 kan du bl.a. läsa om Senzime, IRLAB Therapeutics, Annexin, Cline Scientific. Missa inte att anmäla dig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live. Läs mer.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Doxa +8,40%, Active Biotech +6,67%, RLS Global +6,44%, Cereno Scientific +4,96%, DexTech Medical +4,68%, Xintela +4,39%
Förlorare i förmiddagshandeln: A1M Pharma -21,79%, SensoDetect -8,26%, Enzymatica -5,94%, Peptonic Medical -5,85%, Hemcheck Sweden -5,61%, Initiator Pharma -5,41%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev