Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 13 mars

Nyhetssvepet måndag 13 mars

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet måndag 13 mars

13 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Phase Holographic delårsrapport som släpptes idag, fokuserar bland annat på bolagets teknikfördelar framför huvudkonkurrenten Essen BioScience som nyligen förvärvades av Sartorius för 320 miljoner dollar. Läs hela rapporten här.
Idogen stärker sin position i USA i och med att en viktig patentansökan erhåller ett så kallat Notice of allowance. ”Patentet ger ett mycket viktigt skydd för vår tolerogena vaccin-plattform i USA. Det är en betydande marknad som står för 40% av den globala läkemedelsmarknaden och är viktig för innovativa behandlingar såsom vår. Beslutet att det amerikanska patentverket avser att bevilja vårt patent är mycket glädjande”, kommenterar VD Lars Hedbys. Läs mer.
Isofol Medical meddelar idag sin avsikt att genomföra en notering av bolagets aktier på Nasdaq First North Premier. I samband härmed kommer bolaget att genomföra en nyemission av aktier för att finansiera den planerade registreringsstudien för bolagets läkemedelskandidat Modufolin, som ska genomföras i första behandlingslinjen för patienter med metastaserad kolorektalcancer. Bolaget har nyligen erhållit positiva resultat från en delanalys i sin 005-studie, vilket enligt vd ökar sannolikheten för ett positivt utfall av registreringsstudien. Hittills har fem svenska institutioner åtagit sig att på vissa villkor, och till samma pris som övriga investerare, teckna aktier motsvarande sammanlagt cirka 120 miljoner SEK eller cirka 30 procent av erbjudandet exklusive övertilldelningsoptionen. Dessa teckningsåtaganden utgörs av bland annat: Handelsbanken Fonder (50 miljoner SEK), AFA Försäkring (20 miljoner SEK) samt en “svensk välrenommerad läkemedelsfond” (20 miljoner SEK). Läs mer.
Som tidigare meddelats avser Yield Life Science att till sina aktieägare dela ut motsvarande 60 % av sitt innehav i Isofol Medical. Förslaget är villkorat av beslut på årsstämma onsdag den 15 mars. Efter utdelningen minskar Yield Life Science’s ägarandel till 969 251 aktier motsvarande cirka 6,1 % av aktiekapitalet. Läs mer.
Söndagsintervju med Anders Ermén, styrelseordförande Enorama Pharma. Läs mer.
Senzime meddelar under morgonen forskare vid Mayo Clinic kommer att presentera ett abstract på IARS årsmöte i Washington DC den 6-9 maj 2017. I detta jämförs TetraGraph med TOF-Watch med avseende på användarvänlighet och eventuellt upplevt obehag. Läs mer.
Den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommitté PRAC rekommenderar att fyra av tio gadoliniumbaserade kontrastmedel för MR dras in. Spago Nanomedical, som utvecklar ett mangan-baserat och gadoliniumfritt kontrastmedel för MR, SpagoPix, kommenterar nu PRAC:s rekommendation. Läs mer.
Publikationen Hospital Pharmacy Europé med fokus mot sjukhusapotek och läkemedelshantering, har i sin senaste utgåva, Winter Issue no 084, en artikel om Pharmacologs DrugLog där Professor Pascal Bonnabry (Director of Pharmacy, University Hospital of Geneva) och Professor Pascal Odou (Deputy Head of Pharmacy Department, University Hospital of Lille) berättar om sina erfarenheter av DrugLog. Läs mer.
Medfield: Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 15 mars, 2017. För en (1) befintlig aktie av erhålls en (1) teckningsrätt. Innehav av tre (3) teckningsrätter berättigar till teckning av en (1) aktie för 4,00 sek per aktie. (1:3 á 4,00 sek). Teckningsrätterna kommer att handlas på AktieTorget mellan den 22 mars 2017 till och med den 3 april 2017. Teckningstiden är den 22 mars 2017 till och med den 5 april 2017.
Donald Trump har utsett Scott Gottlieb som bl.a är rådgivare åt Glaxosmithkline, till ny chef för Food and Drug Administration, FDA. Om Gottlieb godkänns av senaten kommer han enligt Reuters att genomföra Trumps planer på att minska regelbördan bl.a avseende läkemedelprövningar. Enligt Reuters är han betrakta som ett attraktivt val ur läkemedelsföretagens och investerarnas perspektiv. Läs mer.
Novartis dotterbolag Sandoz har utsett tre vinnare tävlingen Healthcare Access Challenge (Sandoz HACk) som syftade till att utse de bästa idéerna för att använda mobil teknik inom hälso- och sjukvården. Läs mer.
TiGenix meddelar Top-Line resultat från en fas I/II-studie av AlloCSC-01 vid akut hjärtinfarkt. Läs mer.
Innate Pharma meddelar idag att partnern Bristol-Myers Squibb har ändrat det kliniska prövningsprotokollet för den pågående fas I/II-studie som utvärderar säkerhet och tolerabilitet av lirilumab i kombination med Opdivo hos patienter med avancerade behandlingsresistenta solida tumörer. Läs mer.
En upptäckt från forskare vid Lunds universitet utmanar en tidigare obestridd konsensus om beta-amyloid, proteinfragmentet som tros vara roten till Alzheimers sjukdom. I stället för att föreslå att det rensas bort, något de flesta kliniska prövningar haft som mål, föreslår forskarna nu att beta-amyloid stabiliseras. De använde synkrotronljusanläggningen MAX IV i Lund för att ta fram aldrig tidigare skådade bilder av en fas i sjukdomen som föregår bildandet av skadliga klumpar av beta-amyloid, så kallade plack. Upptäckten öppnar vägar i sökandet efter nya behandlingar till Alzheimers sjukdom. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

I gårdagens Söndagsintervju mötte vi Anders Ermén, styrelseordförande i Malmöbaserade Enorama Pharma som utvecklar läkemedelsprodukter med tuggummi som drug delivery-form. Bara ett knappt år efter börsnoteringen på Nasdaq First North är man en god bit på väg mot lansering av sin första produkt – ett nytt nikotintuggummi, tillverkat med en unik compressed gum-teknologi som ger smak- och tuggegenskaper som ska utklassa traditionella nikotintuggummin. Läs hela intervjun nedan. Läs mer.
 
NeuroVives NASH-indikation allt hetare i läkemedelsbranschen. Människor världen över blir allt fetare, och med detta följer en rad allvarliga komplikationer. En av dessa är NASH eller fettlever, som snabbt håller på att bli den vanligaste orsaken till levertransplantation. Trots detta saknas det idag godkända läkemedel att behandla miljoner människor. Nyligen visade läkemedelsjätten Novartis att man fortsätter att bredda sin pipeline och investera i utveckling av läkemedel mot NASH, denna gång med ett exklusivt licens- och samarbetsavtal med Conactus med 50 miljoner dollar i upfront. Det är en spännande och aktuell referens för NeuroVive som i början på november meddelade att man har kunnat påvisa positiva prekliniska resultat i experimentella modeller mot just NASH med sina nya optimerade cyklofilinhämmare.
Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin på onsdagen. Cline Scientifics produkter riktar sig mot forskning inom cellbiologi, och bolaget har redan etablerat försäljning till kunder inom de båda segmenten akademisk och kommersiell forskning. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och bolagets förhoppning är att dess teknologiplattform för nästa generations vacciner, skall ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar. Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljningsorganisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 150 miljoner doser vaccin på djurhälsomarknaden som distributörer i Norden och Baltikum. Just nu genomför Intervacc en nyemission av units inför förestående listning på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 7 april 2017. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 10 här.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Enorama Pharma +19,17%, Idogen +15,87%, Prebona +14,96%, ExpreS2ion Biotech +6,15%, Klaria Pharma +6,02%, Follicum +5,94%
Förlorare i förmiddagshandeln: Peptonic Medical -24,22%, AlphaHelix -6,52%, Cantargia -5,30%, Oasmia -5,17%, Nanexa – 4,74%, Doxa -4,09%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev