Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 31 mars

Nyhetssvepet fredag 31 mars

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 31 mars

31 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Diamyd Medical: Vaccinering mot svininfluensa kan ha påverkat behandling i fas III-studie med diabetesvaccinet Diamyd, det visar en artikel publicerad i Diabetologia idag. Läs mer.
SynAct Pharma tillförs 1 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner. Läs mer.
MedicPen har startat upp en multicenter-studie i samarbete med två sjukhus i Beijing, Raffels Medical och United Family Healthcare Group. Läs mer.
Hiloprobe AB som tagit fram en metod att diagnostisera och prognostisera tjocktamscancer mer precist och med mer ny information jämfört med nuvarande rutinmetod, har vunnit har vunnit första pris i Almi Pitch. Läs mer.
Ändring av antalet aktier och röster i Alligator Bioscience. Läs mer.
På grund av den rådande företrädesemissionen har A1M Pharma beslutat att senarelägga årsstämman till den 16 maj 2017. Till följd kommer även bolagets årsredovisning för 2016 att senareläggas och publiceras i samband med kallelsen till årsstämman 2017. Läs mer.
Idogen meddelar att bolaget har rekryterat Dr Steven Glazer till posten som Chief Medical Officer (CMO) med tillträde den 1 april 2017. Glazer kommer närmast från rollen som CMO på Hansa Medical. Läs mer.
Hansa Medical har å sin sida rekryterat Sam Agus som ny CMO. Agus kommer närmast från rollen som Chief Specialist, Medical Affairs Neurology vid H. Lundbeck A/S. Han har tidigare innehaft ledande befattningar inom flera läkemedelsföretag så som Shire, Solvay Pharmaceuticals och Abbott Laboratories. Läs mer.
Ändring av antalet aktier och röster i Medivir. Läs mer.
Probi offentliggör årsredovisningen för 2016. Läs mer.
Alzinova kommer idag att ge en oral presentation på den vetenskapliga AD/PD kongressen i Wien. Kongressen samlar alla ledande intressenter inom Alzheimer och Parkinson området. Läs mer.
Otsuka Pharmaceutical: Landstingen rekommenderas använda JINARC – det första läkemedlet mot den vanligaste ärftliga njursjukdomen ADPKD, som också kallas cystnjurar. Läs mer.
Insplorion lanserar idag två nya sensorytor till sin instrumentfamilj. Dels en ny helt platt sensor med nedsänkta nanopartiklar för Acoulyte, dels en sensor med större hålrum för studier av bland annat transporten av läkemedelskandidater genom cellmembran. Läs mer.
Det amerikanska läkemedelsverket FDA har gett AstraZenecas lungcancerläkemedel Tagrisso marknadsgodkännande baserat på Aura3-studien i fas III, som visade signifikant överlevnad med Tagrisso jämfört med kemoterapi. Läs mer.
Styrelsen i Karo Pharma kommer att föreslå årsstämman en utdelning på totalt 0,50 kronor per aktie varav 0,22 SEK som en engångsutdelning från försäljning av aktier i Oasmia. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical meddelar idag att bolaget har genomfört en placering av ett konvertibelt lån om 42 miljoner kronor genom en riktad nyemission till en begränsad grupp vidtalade investerare. Läs mer.
Corline Biomedical har i samarbete med det engelska bolaget Sequani Ltd. genomfört en toxikologistudie enligt GLP för substansen Renaparin vilken är under utveckling för att förbättra utfallet av njurtransplantation. Studien visar på god säkerhetsmarginal till terapeutisk dos. Läs mer.
AcuCorts nyemission om 15,2 MSEK tecknades till 20,4 MSEK, vilket motsvarar en teckningsgrad om 135 procent. AcuCort tillförs därmed 13,9 MSEK efter emissionskostnader som uppgår till cirka 1,3 MSEK. Emissionen tecknades av fler än 900 investerare. Läs mer.
Chordate erhåller order i Förenade Arabemiraten. Läs mer.
Prolight Diagnostics började idag handlas på NGM Nordic MTF. Utvecklingsbolaget håller på att ta fram ett diagnostiskt Point of Care-test för hjärtinfarkt som ska ge snabba och korrekta provsvar.
De senaste artiklarna från BioStock

Time is Brain” menar det svenska bolaget Medfield Diagnostics, och med det avser man det faktum att runt två miljoner nervceller dör varje minut en strokepatient väntar på rätt behandling. Medfields produkter kapar avsevärt tiden från diagnos till behandling i den akutmedicinska miljön, det vill säga redan innan patienten har kommit till sjukhuset. Behovet av att snabbt få diagnos och bli transporterad till rätt sjukhus, vårdmottagning och få behandling är helt avgörande – dels för att hålla patienten vid liv, men också för att säkerställa att skadorna minimeras även vid en lyckad behandling. Läs mer.
 
Häromdagen kunde A1M Pharma presentera forskningsresultat som bekräftar att den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard har en starkt skyddande effekt mot njurskador i samband med strålbehandling. Resultaten baseras på långtidsstudier som visar att den skyddseffekt man tidigare sett under 8 dagar efter avslutad behandling är bestående. Emissionsaktuella A1M Pharma har en uttalad ambition att utlicensiera ROSGard till ett större läkemedelsbolag i tidig klinisk fas och i och med dagens besked har oddsen för ett sådant scenario förbättrats ytterligare. Se BioStockakadmins fördjupningsfilm om bolaget via denna länk.
 
Läs BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 12 här.
Vinnare i morgonhandeln: Ortivus +17%, Diamyd Medical +14,23%, Initiator Pharma +9,89%, Alzinova +7,69%, AlphaHelix +5,79%, Oncology Venture +4,75%
Förlorare i morgonhandeln: Peptonic Medical -11,85%, LifeAir -9,07%, PharmaLundensis -8,03%, Toleranzia -5,17%, Double Bond Pharma -4,63%, Aptahem -4%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev