Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 24 mars

Nyhetssvepet fredag 24 mars

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet fredag 24 mars

24 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Idag inleddes teckningstiden i A1M Pharmas företrädesemission av Units. Även allmänheten ges rätt att teckna i emissionen som pågår till den 7 april. Vid fullt tecknad emission tillförs A1M Pharma initialt cirka 122,9 MSEK före emissionskostnader och ytterligare potentiellt 40,1 MSEK vid fullt tecknad option senast den 8 december 2017. A1M Pharma har i företrädesemissionen erhållit garantiförbindelser om 80,0 MSEK, motsvarande 65,1 procent av emissionsvolymen.”Den här emissionen gör det möjligt för oss att inleda tidseffektiva kliniska fas I/II-studier med vår läkemedelskandidat ROSGard inom njurskydd vid strålbehandling (PRRT). Målsättningen är att presentera preliminära resultat i slutet av 2018 som kan utgöra bas för förhandlingar om licensavtal med ett internationellt läkemedelsbolag”, säger bolagets vd Tomas Eriksson. Läs mer.
LifeAssays kallar till årsstämma torsdagen 27 april i Lund. Läs mer.
Capio förvärvar en tysk specialistklinik inom ögonsjukvård i Bremen. Läs mer.
Immunovia kallar till årsstämma och publicerar årsredovisningen för 2016. Läs mer.
Ytterligare två kommuner har tecknat avtal med Kontigo Care avseende leverans av TripleA, och inledande ordrar har lagts av båda kunderna. De två kommunerna har tillsammans en befolkningsmängd om cirka 22 000 invånare. Med dessa två kommuner har Kontigo Care nu avtal med totalt 30 kommuner som tillsammans omfattar cirka 970 000 invånare. Läs mer.
Kallelse till årsstämma i MedicPen 27 april 2017 i Malmö. Läs mer.
ImedPub tidskrifter har idag valt att offentliggöra ett verk av professor Sören Nielzén, Lunds universitet och en av Sensodetects grundare, vars slutsats understryker användbarheten av biologiska markörer inom psykiatrin för att stödja diagnostiska och terapeutiska utvärderingar. Resultaten kan få konsekvenser för lokala psykiatriker avseende framtida diagnos, medicinering och allmän behandling av patienter. Läs mer.
Vårdoperatören Capios föreslagna ordförande Michael Wolf har den 23 mars köpt 40 000 aktier i bolaget. Aktierna köptes till kursen 46,34 kronor per aktie, till ett totalt pris av 1 853 600 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
EU-kommissionen godkänner AMGEVITA (biosimilar Adalimumab) för behandling av vissa inflammatoriska sjukdomar. Läs mer.
Det svenska medicinteknikbolaget Gynius ingår partnerskap fördelning med en stor distributör i Mexiko för att öka tillgången till screening av livmoderhalscancer. Läs mer.
Forskningen kring biologiskt åldrande behöver byta inriktning, från nuvarande fokus på enskilda beståndsdelar i cellerna till hur delarna kommunicerar med varandra. ”Det här är kritiskt för att förstå åldrandet och bromsa åldersrelaterade sjukdomar”, säger Thomas Nyström, professor i mikrobiologi på Sahlgrenska akademin. Traditionellt har forskningen på området varit inriktad på specifika makromolekyler i cellerna som exempelvis proteiner, DNA eller lipider, alternativt enskilda organeller som mitokondrien, som är cellens kraftverk, eller lyzosomen, som utgör återvinningscentral. Läs mer i tidskriften Cell där Thomas Nyström och kollegan Daniel Gottschling vid Calico, San Fransisco, ger en överblicksbild och stakar ut vägen för framtida forskning kring biologiskt åldrande. Bakgrunden är en allt äldre befolkning där alzheimer, cancer, hjärta-kärlsjukdomar och mycket annat ökar. Läs mer.
Prebona har beviljats ett tillväxtlån av ALMI. Läs mer.
Kallelse till årsstämma i Respiratorius den 2 maj 2017 i Lund. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Forskare vid Karolinska Institutet har utvecklat ett verktyg för att identifiera de allra tidigaste stamcellerna hos mänskliga embryon. Dessa ursprungsceller antas ha stor potential att ersätta skadad vävnad i kroppen men har fram till nu varit svåra att särskilja från andra embryonala stamceller. Studien publiceras i tidskriften Cell Stem Cell. Läs mer.
Emotra: Förberedelser inför konsensusmötet angående multicenterstudien EUDOR-A. Läs mer.
President Donald Trump har gett republikanerna i representanthuset ett ultimatum. Antingen godkänns den nya sjukförsäkringsreformen American Health Care Act på fredagen eller så blir Obamacare kvar tills vidare. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Analys A1M PharmaAnalys: A1M Pharma i Lund utvecklar nya läkemedel baserade på det kroppsegna proteinet alfa-1 mikroglobulin, vars skyddande egenskaper har potential att förhindra akuta njurskador. För att möjliggöra en snabbare väg mot kommersialisering och partnerskap med en större aktör har bolaget valt en ny marknadsstrategi, specifikt med inriktning på njurskydd vid strålningsbehandling av livshotande cancertumörer. Imorgon fredag inleds bolagets nyemission om 123 MSEK som ska finansiera avslutande prekliniska studier och start av kliniska studier i människa. Läs mer.
 
I början av veckan kunde Phase Holographic Imaging (PHI) meddela att man tillsammans med bl.a. Malmö högskola har beviljats ett bidrag om 2,3 miljoner kronor från statliga KK-stiftelsen. Projektanslaget syftar till att utveckla förbättrade metoder för att detektera blodburna cancerceller med benägenhet att metastasera. BioStock kontaktade vd Peter Egelberg för att få veta mer om projektet. Läs mer.
 
I BioStocks Söndagsintervju från 19 mars mötte vi Lena Söderström, vd för Senzime, som med innovativa system för övervakning av patienter innan, under och efter operationer kan minimera riskerna för komplikationer, samtidigt som man minskar vårdkostnaderna. Med ett färskt distributionsavtal i Japan i ryggen förbereder bolaget sig nu för lansering globalt, och potentialen är stor – enbart marknaderna i Europa och USA värderas till 10 miljarder kronor årligen. Läs mer.
 
 
I höstas lämnade Saniona in en ansökan om klinisk prövning i Tjeckien och Ungern för att under första halvåret 2017 genomföra en fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet på patienter med Prader-Willis syndrom (PWS), en genetisk störning som ofta orsakar livshotande övervikt. Saniona delgav då också sina planer på att ansöka om särläkemedelsstatus för indikationen hos både EMA och FDA. Idag meddelar Saniona att de regulatoriska myndigheterna i berörda länder har godkänt bolagets ansökan om klinisk prövning. Läs mer.
 
Biomedicinbolaget Xintela genomförde under 2016 en första häststudie vid Cornell University i New York, som visade att bolagets stamceller är säkra att använda samt har en skyddande effekt på ledbrosk och ben efter en broskskada – nu går man vidare med utvecklingen av en stamcellsprodukt för behandling av artros hos hästar. Nästa viktiga milstolpe i utvecklingen är en klinisk studie på hästar som ska genomföras under andra halvåret 2017. Läs mer.
 
 
I BioStocks senaste Nyhetsbrev för mars v 11 kan du bl.a. läsa om Senzime, IRLAB Therapeutics, Cline Scientific. Missa inte att anmäla dig till investerarträff med A1M Pharma & BrainCool på BioStock Live. Läs mer.

Vinnare i förmiddagshandeln
: Ortivus +20,31%, SpectraCure +10,40%, , Prebona +7,47%, ExpreS2ion Biotech +6,14%, Redwood Pharma +4%, NeuroVive +3,86%
Förlorare i förmiddagshandeln: Cline Scientific -7,47%, WntResearch -5,52%, Xbrane Biopharma -5,39%, Mertiva -4,50%, Diamyd -3,54%, QuickCool -3,54%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev