Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 10 mars

Nyhetssvepet fredag 10 mars

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet fredag 10 mars

10 mars, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Infant Bacterial Therapeutics har godkänts för listning på Nasdaq First North Premier. Första handelsdag är 14 mars. Läs mer.

Biomedicinbolaget Cyxones utvecklingssubstans T20Ks förmåga att både förebygga och bromsa multipel skleros (MS) i djurmodell har verifierats av ett oberoende laboratorium vid Monash University i Australien. Resultaten tyder enligt bolaget på att T20K har en mycket konkurrenskraftig effekt på MS jämfört med dagens ledande MS-läkemedel Gilenya.
I en kommentar säger Cyxones vd Kjell Stenberg “Även om vi aldrig tvivlat på de resultat som tagits fram av forskargruppen vid det Medicinska Universitetet i Wien så är vi glada att nu ha visat att T20K kan ha ännu bättre effekter mot MS i djurmodell än vi tidigare trodde, vilket styrker oss i vårt arbete för att studera T20Ks effekter i människa.” Läs mer.
Aptahem släppte idag sitt nyhetsbrev för mars månad. Bolagets vd Mikael Lindstam uppger i nyhetsbrevet bland annat att man fortsätter att diskutera med flera stora läkemedelsbolaget och att intresset är fortfarande stort. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) meddelar att idag fredag är sista dag för handel med bolagets BTA B (betalda tecknade aktier av aktieslag B). Läs mer.
Peptonic Medical meddelade i dag man ej nådde de uppsatta kliniska effektmåtten i bolagets fas IIb-studie med gelen Vagitocin för behandling av vaginal atrofi. Som en följd av detta rasade bolagets aktiekurs kraftigt och ligger i skrivande stund minus ca 66%.
Analys av studiens data visar att Vagitocin, både med och utan aktiv substans (oxytocin), hade signifikant effekt mot Mest Besvärande Symtom (MBS) efter tolv veckors behandling. För att gå in i fas III med en produkt innehållande oxytocin, behöver först en ny fas IIb-studie genomföras. Bolaget väljer därför att prioritera framtagning av den oxytocinfria gelen till en receptfri produkt. Läs mer.
Medfield Diagnostics har beslutat om en företrädesemission av högst 5.744.568 aktier till kurs 4 kronor per aktie. Vid full teckning ger emissionen Medfield ett tillskott på cirka 23 miljoner kronor före emissionskostnader. Läs mer.
Redwood Pharmas vd Martin Vidaeus kommer att presentera bolaget vid Stockholm Corporate Finance Life Science Seminar den 22 mars i Stockholm. Läs mer.
Phase Holographic Imagings vd Peter Egelberg deltog vid Erik Pensers Småbolagsafton under torsdagen. Se presentationen i efterhand här.
CombiGene meddelade under torsdagen via flaggningsmeddelande att den nyligen genomförda nyemissionen innebär att Lars Thunbergs ägarandel i bolaget minskat från 24,5 till 18,2 procent av kapital och röster. “Min tro på CombiGenes potential är fortsatt stark, vilket återspeglar sig i mitt stora engagemang i bolaget och att jag tecknade 120.000 aktier i företrädesemissionen”, säger Lars Thunberg, som är styrelseledamot och största ägare i bolaget i en kommentar.

De senaste artiklarna från BioStock

NeuroVives NASH-indikation allt hetare i läkemedelsbranschen. Människor världen över blir allt fetare, och med detta följer en rad allvarliga komplikationer. En av dessa är NASH eller fettlever, som snabbt håller på att bli den vanligaste orsaken till levertransplantation. Trots detta saknas det idag godkända läkemedel att behandla miljoner människor. Nyligen visade läkemedelsjätten Novartis att man fortsätter att bredda sin pipeline och investera i utveckling av läkemedel mot NASH, denna gång med ett exklusivt licens- och samarbetsavtal med Conactus med 50 miljoner dollar i upfront. Det är en spännande och aktuell referens för NeuroVive som i början på november meddelade att man har kunnat påvisa positiva prekliniska resultat i experimentella modeller mot just NASH med sina nya immunosuppressiva cyklofilinhämmare.
Sanionas spinout Ataxion har ingått en merger med Luc Therapeutics Inc som kommer att fokusera på utveckling av precisionsmedicin för neurologiska och psykiatriska sjukdomar med tre utvecklingsprogram i pipeline. Saniona kommer att äga 7,1 procent i det sammanslagna Luc Therapeutics, som även har ett pågående samarbete med läkemedelsjätten Novartis. Saniona bibehåller tidigare avtalade rättigheter till royaltyersättningar på marknadsförda produkter som utvecklas inom ataxiprogrammet. Sanionas vice vd Thomas Feldthus kommenterar i en intervju med BioStock betydelsen av sammanslagningen av bolagen, men även den planerade flytten från Nasdaq First North Premier till Nasdaqs huvudlista. Läs mer.
Cline Scientific på Life Science-dagenGöteborgsbaserade Cline Scientific utvecklar avancerade nanoytor och nanogradienter för användning inom bl.a. stamcellsterapier och cancerdiagnostik. Bolagets vd Patrik Sundh höll en presentation under Life Science-dagen vid Sahlgrenska Akademin på onsdagen. Cline Scientifics produkter riktar sig mot forskning inom cellbiologi, och bolaget har redan etablerat försäljning till kunder inom de båda segmenten akademisk och kommersiell forskning. Bolagets främsta intäktskällor är idag förbrukning av standardprodukter, men man ser även en stor potential i att Clines nanoytor kan bli viktiga komponenter i nya koncept för cancerdiagnostik och för storskalig produktion av stamceller för nya stamcellsbaserade terapier. Presentationen kan ses i efterhand här.
Intervacc är ett utvecklingsbolag som utvecklar nya vacciner baserade på rekombinanta proteiner för att möta det ökande behovet av effektiv djurhälsa. Marknaden för djurvacciner växer globalt och bolagets förhoppning är att dess teknologiplattform för nästa generations vacciner, skall ger stora möjligheter att ta nya marknadsandelar. Genom dotterbolaget Nordvacc har Intervacc en egen försäljningsorganisation som verkat i över 30 år och hittills sålt mer än 150 miljoner doser vaccin på djurhälsomarknaden som distributörer i Norden och Baltikum. Just nu genomför Intervacc en nyemission av units inför förestående listning på Nasdaq First North med beräknad första handelsdag den 7 april 2017. Läs mer.
 
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev för mars, v 9 här.

Vinnare lunch-handeln
: Cyxone +11,81%, Ortivus A +6,90%, Dedicare B +6,90%, Nexstim Oyj +6,33%, Emotra +5,70%, Oasmia +4,59%
Förlorare i lunch-handeln: Peptonic Medical -66,33%, Doxa -5,78%, Vicore Pharma -5,35%, Scandidos -4,76%, Xintela -4,76%, ExpreS2ion Biotech -3,03%,
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev