Home Nyheter Intervju: Phase Holographic Imagings teknik bakom nya cancerfynd

Intervju: Phase Holographic Imagings teknik bakom nya cancerfynd

Intervju: Phase Holographic Imagings teknik bakom nya cancerfynd

6 mars, 2017

Tre separata forskargrupper vid Northeastern University och Lunds universitet har med hjälp av det svenska bolaget Phase Holographic Imagings (PHI) unika HoloMonitor-teknik kunnat följa och mäta viktiga dynamiska förlopp hos cancerceller på ett sätt som inte är möjligt med konventionella mätmetoder. De viktiga forskningsresultaten kommer nu att presenteras på en global mötesplats för cancerforskare – American Association for Cancer Research (AACR) i Washington, DC i april – världens största cancerkonferens som varje år samlar tiotusentals deltagare; forskare från samtliga forskningsdiscipliner, stora patientorganisationer och ledande representanter från läkemedelsindustrin.
Till skillnad från dagens etablerade metoder kan PHI:s HoloMonitor mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel. Det faktum att nya upptäckter i kampen mot cancer, möjliggjorda tack vare Lundabolagets avancerade teknologi, presenteras på denna i sammanhanget optimala arena kommer att på ett tydligt sätt visa värdet av HoloMonitor för en stor och initierad publik där en hög andel av de närvarande tillhör PHI:s absoluta kärnmålgrupp. Det är ett ypperlig tillfälle till marknadsföring för bolaget, vars ambition är att på sikt sprida den banbrytande tekniken, som enligt PHI själva saknar jämförbar konkurrens, över hela världen.

I dagsläget är drygt ett 80-tal HoloMonitor-instrument i drift vid ett 70-tal cell-laboratorier, vilket till dags dato har lett till över 60 publicerade vetenskapliga publikationer. I april kommer ytterligare tre studier att presenteras vid världens största konferens för cancerforskning. 

Phase Holographic Imagings flaggskeppsprodukt HoloMonitor är ett kraftfullt instrument, en s.k. cytometer, som möjliggör långtidsstudier av celler genom att med några minuters mellanrum fotografera cellerna i en optimal tillväxtmiljö. Unikt för produkten är att man med HoloMonitor, till skillnad från gängse metoder, inte bara kan filma utan även med stor exakthet mäta enskilda cellers egenskaper både före, under och efter att cellerna behandlats med läkemedel.
Genom att kontinuerligt mäta ett större antal enskilda celler över tid kan forskare med hjälp av HoloMonitor analysera och förstå olika cellprocesser som celltillväxt, celldelning och cellrörelse hos enskilda celler.
I dagsläget har bolaget ett potentiellt kundunderlag på cirka 120 000 cellaboratorier. Enligt PHI:s egna uppgifter kan bolagets teknik bidra till att dagens behandlingar revolutioneras, vilket på sikt skulle kunna innebära att sjukdomar som i dag anses obotliga har potential att bli behandlingsbara.
Ett konkret exempel på detta vore t.ex. att man med PHI:s teknologi skulle kunna analysera vilken påverkan olika cellgifter har på specifika cancertumörceller, något som i sin tur skulle kunna möjliggöra en mer exakt, effektiv och individanpassad cancerbehandling.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging.

Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging, kan du säga något om bakgrunden till varför de tre forskargrupperna från Lunds Universitet och  Northeastern University har valt att arbeta med er teknologi?
– När jag själv ställt frågan till dem har de svarat att vår HoloMonior-teknik gör det möjligt för dem att mäta saker som de tidigare inte har kunnat mäta, vilket naturligtvis är ett tungt argument för att välja vår produkt.
Deras studieresultat kommer nu att presenteras på AACR Annual Meeting där tiotusentals av världens mest framstående talanger inom cancervetenskap och medicin från institutioner över hela världen träffas. Är detta det optimala “skyltfönstret” för era produkter?
– Ja absolut, AACR är ett nyckelevent vad gäller vetenskapliga konferenser för cancerforskning.
Syftet med konferensen är bland annat att stimulera forskningssamarbeten och att forskare från hela världen ska få möjlighet att ta del av nya spännande koncept, verktyg och tekniker för att implementera i sin egen forskning. Vilken roll anser du att PHI kan och bör spela i detta globala sammanhang?
– Vår roll är att både förbättra och effektivisera den prekliniska forskningen genom att digitalisera den med teknik som idag är etablerad inom områden utanför den medicinska forskningen. Med vår unika HoloMonitor-teknik, som idag faktiskt saknar jämförbar konkurrens, kan vi bidra på ett värdefullt sätt till forskningen inom flera viktiga fält.
Er konkurrentsituation är intressant. Den enda egentliga konkurrenten på marknaden är Essen BioScience, men deras instrument bygger på mer traditionell mikroskopteknik. Till skillnad från Essens instrument kan er HoloMonitor-teknik bl.a. mäta cellers volym och rörelse. Hur pass viktig är den skillnaden för era befintliga och potentiella blivande kunder?
– Cellrörelser är mycket viktiga, men de är dock svåra att mäta med traditionell teknik. Aggressiva cancerceller rör sig mer och är mer benägna att skapa metastaser, viket är en av anledningarna till att cellrörelser är viktiga.
– Vid AACR kommer en av forskargrupperna att presentera resultat där de genom att bl.a. mäta cellvolymen kan mäta hur lång tid själva celldelningsprocessen tar och hur denna påverkas när cancercellerna behandlas med ett naturligt protein. En fördröjning av celldelningen är intressant eftersom det leder till minskad tumörtillväxt.
– Cellgifter är giftiga för alla celler, vilket är orsaken till de dramatiska biverkningarna. Det skulle vara ett stort framsteg att kunna ersätta cellgifter genom att istället öka koncentrationen av naturligt förekommande proteiner.
Kan du även utveckla lite kring hur er teknik kan användas inom olika delar av den prekliniska forskningen, dels på cancerområdet men även i andra sammanhang?
– Cancerområdet är störst. Men, vår teknik används i alla prekliniska sammanhang där odlade celler används, t.ex. inom stamcellsområdet där syftet främst är att behandla andra folksjukdomar än cancer genom att ersätta sjuka celler med friska.
Vad skulle du säga är den största fördelen som forskare kan dra av att arbeta med er teknik – tidsvinst, bättre exakthet eller något annat?
– Jag skulle säga både och – eftersom vår teknik möjliggör att forskarna både kan mäta nya saker och dessutom många saker samtidigt. Normalt behöver forskarna utföra ett försök för varje sak de vill mäta. Med HoloMonitor tar de en film av cellerna vid ett tillfälle. Utifrån denna film kan de sedan mäta flera saker genom att använda olika moduler i vår programvara.
Ert mål är att etablera er metod för icke-förstörande cellanalys och därigenom ta en betydande marknadsandel av den marknad som nu växer fram när den prekliniska forskningen alltmer digitaliseras. Hur ser er strategi ut för att lyckas?
– De etablerade mätmetoderna är både trubbiga och arbetskrävande, men samtidigt är de enkla och okomplicerade att använda. Även om HoloMonitor kan mäta både nya och många saker samtidigt är det helt avgörande att det är minst lika lätt och rättframt för forskarna att mäta var sak med HoloMonitor som med de etablerade metoderna. För att lyckas behöver ”digitaliseringen” berika och underlätta den prekliniska forskningen utan att komplicera denna.
Slutligen, vilka förhoppningar har du personligen på ert deltagande på AACR i april?
– Det övergripande syftet är naturligtvis att vårt deltagande leder till ökad försäljning och branschuppmärksamhet, i likhet med våra andra marknadsföringsaktiviteter. Jag anser att det finns goda förutsättningar för att nå detta syfte, avslutar Peter Egelberg, vd Phase Holographic Imaging.
Läs om konferensen AACR här.
Läs om presentationerna som ska hållas i anslutning till PHI:s monter här.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev