Home Nyheter Flytande vävnadsprover kan revolutionera cancervården

Flytande vävnadsprover kan revolutionera cancervården

Flytande vävnadsprover kan revolutionera cancervården

27 mars, 2017

Flytande vävnadsprover eller biopsier kan dramatiskt komma att förändra onkologiforskningen och är inte längre en avlägsen framtidsvision. Tekniken förutspås kunna få stor betydelse inom forskning om tumörsjukdomar, onkologi och spänner över flera olika användningsområden och applikationer. Det menar företaget Novella Clinical i en ny rapport.
Potentialen för att använda ny teknologi för så kallad flytande biopsi, eller flytande vävnadsprover, är stor. Det kan handla om exempelvis screening av patienter för utredning och för att därefter kunna välja en mer effektiv behandling, bevakning av sjuktillstånd och säkrare medicining. Den nya tekniken kommer troligtvis även att underlätta upptäckt av läkemedelsresistens, tumörutveckling och förbättra möjligheten att identifiera återkommande sjukdomar – men även för att hitta cancer i ett begynnande skede, skriver Novella Clinical i rapporten.
Konceptet flytande biopsier är dock fortfarande så pass nytt att tillsynsmyndigheterna ännu arbetar med att ta fram kriterierna för att möjliggöra för biopsitekniken att nå ut på marknaden. Än så länge har bara en flytande biopsi-metod fått godkännande från FDA, USA:s livsmedels- och läkemedelsmyndighet. Samtidigt arbetar dussintals företag med att samla in kliniska data och skaffa finansiering för att kunna genomföra ytterligare studier med den nya tekniken.
Marknadspotentialen är betydande
Novella Clinical menar i sin rapport att det är viktigt att snabbt utvärdera hur de flytande vävnadsproverna bäst kan komplettera eller ersätta de metoder som används idag, där vävnadsprover tas med hjälp av exempelvis biopsinål, kanyl, eller skalpell. Om cancer kan diagnosticeras i ett så tidigt skede som möjligt leder det till bättre prognoser för patienter. Fortfarande är dock diagnostiken i mångt och mycket ett ”detektivarbete” som delvis har sina begränsningar i de befintliga tekniker som används idag. Flytande biopsier skulle dock kunna dramatiskt förändra cancerforskningen, patientbehandlingen och vården, enligt Novella Clinicals rapport.
Idag finns enbart ett godkänt flytande biopsitest på marknaden: Roche Molecular Systems Cobas EGFR Mutation Test v2, vilket används för att upptäcka genmutationer. Ytterligare ett trettiotal företag har dock pågående utveckling inom teknik och produkter för flytande biopsi. Marknadsvärdet ökar hela tiden, inte minst på grund av bredden av möjliga tillämpningsområden inom cancervård och cancerforskning. Jay Flatley, tidigare vd för forskningsbolaget Illumina, har uttalat som om att marknadspotentialen grovt kan uppskattas till “någonstans mellan 20 och 200 miljarder dollar”.
Stora förändringar för cancervården
I mer än tjugo år har uppkomsten av cancer spårats i genetisk information för att identifiera och hitta mutationer. Det har handlat om att identifiera avvikelser i vävnad som kan vara ett förstadium till cancer. Men dagens processer har flera begränsningar, skriver Novella Clinical i sin rapport. Bland annat pekar man på att röntgenundersökningar, mammografi och ultraljudsundersökningar kan upptäcka stora förändringar, men inte enstaka mikroskopiska metastaser eller karaktärisera en enskild tumörs cellkomposition. De nuvarande analysmetoderna är också ofta tidskrävande.
Som kontrast så har flytande biopsier ”potential att ge läkare möjlighet att identifiera patienter vars tumörer har specifika mutationer, på minsta invasiva sätt”, enligt Alberto Alberto Gutierrez, läkare och chef på Office of In Vitro Diagnostics and Radiological Health, vid FDA:s center för medicinteknik och radiologisk hälsa. Med hjälp av flytande vävnadsprover kan stora provsamlingar undersökas samtidigt, och därmed ökar chansen att “hitta en nål i en höstack”.
De flytande biopsierna kan tas och analyseras snabbt, inom fyra timmar i fallet med Cobas EGFR Mutation Test v2. Detta innebär att man genom effektivare screening och analys kan upptäcka tumörer tidigare än med dagens tekniker, och troligtvis också till en lägre kostnad.
Acceptans för ny teknik alltid en utmaning
Även om framtiden för flytande biopsi ser ljus ut så måste vården samtidigt kunna garantera patienternas säkerhet och veta att bedömningen vid diagnostik av svåra sjukdomar är helt säker, vilket kan vara svårt inledningsvis med ny teknik. För att ändå kunna använda och pröva den nya flytande biopsin föreslås att den används parallellt med redan beprövade tekniker som vävnadsprover, röntgen och annan diagnostik.
Fler och fler goda resultat med flytande biopsier har, enligt Novella Clinicals rapport, kunnat påvisas. Bland annat när det gäller screening av patienter för mutationer som ett sätt att föregå läkarbeslut om fortsatt behandlingsstrategi. I december 2015 visade forskare vid San Antonio Breast Cancer Symposium t.ex. hur flytande biopsier kan användas för att att bedöma prognosen efter behandling av bröstcancerpatienter inskrivna i fas III-prövningar. I juli 2016 användes tekniken för att kunna ställa prognos på patienter med steg 2-tjocktarmscancer och användningsområdena framöver bedöms vara stora. Bland annat nämner Novella Clinical möjligheterna att kunna screena även asymptomatiska personer, oavsett om dessa bedöms vara i riskzonen för sjukdom eller inte.
Ladda ned och läs hela rapporten om flytande biopsier här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev