Home Nyheter Annexin Pharmaceuticals siktar på "First-in-Class" med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar

Annexin Pharmaceuticals siktar på "First-in-Class" med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar

Annexin Pharmaceuticals siktar på "First-in-Class" med unik behandling mot hjärt- och kärlsjukdomar

14 mars, 2017

Bioteknikbolaget Annexin Pharmaceuticals utvecklar ett unikt koncept för att hjälpa miljontals människor i alla åldrar som lider av svåra och svårbotade hjärt- och kärlsjukdomar världen över. Bolagets primära läkemedelskandidat ANXV är baserad på ett kroppseget protein (Annexin A5) som ska ge akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Marknadspotentialen inom bolagets terapiområde är mycket stor, då det – trots att banbrytande forskningsframsteg har gjorts – fortfarande saknas effektiv medicinsk behandling för vissa patientgrupper. Annexin går nu till börsen med sikte på att inleda kliniska studier senare i år, och genomför samtidigt en nyemission om cirka 54 MSEK som är garanterad till 92 procent.

Annexin Pharmaceuticals biologiska läkemedelskandidat ANXV är baserad på Annexin A5, ett humant rekombinant protein som har visat sig ha unika egenskaper som gör att det både skyddar och snabbt reparerar celler och motverkar inflammation. Bolagets målsättning är att använda ANXV för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Behandlingen ska ges som en intravenös lösning på sjukhus, och förhoppningen är att man skall lyckas minska både lidande och dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar, som till exempel hjärtinfarkt.

»Annexin A5 uppvisar ovanliga egenskaper, som till exempel sin förmåga att leta upp skadade cellytor på millisekunder. Det har lett till benämningar som ”missil” och ”blodhund”. «
– 
Ur Annexin Pharmaceuticals prospekt

Stockholmsbaserade Annexin Pharmaceuticals har säkerställt en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har även etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5, och även produktionsprocessen är patentansökt. Enligt Annexins vd Annette Colin Lövgren är tilllverkningspatentet och inte minst den unika kunskapen om hur man producerar Annexin A5 en stor fördel för bolaget:

Annette Colin Lövgren, vd Annexin Pharmaceuticals
Annette Colin Lövgren är vd för Annexin Pharmaceuticals.

– Att producera ett biologiskt läkemedel är inte bara tids- och kostnadskrävande utan det är också mycket svårt att finna ut hur man skall göra det i stor skala. Med detta sammantaget är vår bedömning att Annexin Pharmaceuticals idag är världsledande på Annexin A5-fältet, både vad gäller kunskap i området och utveckling av Annexin A5 för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar.

ANXV har enligt bolaget potential att bli s.k. First-in-Class, vilket innebär att man har en produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden för flera hjärt- och kärlsjukdomar, för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.

Just nu pågår ansökningsgrundande säkerhetsstudier med ANXV, och bolaget planerar efter genomförd börsnotering på Nasdaq First North att med finansiering från den nu pågående emissionen påbörja en klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2017.

Sjukdomar i fokus

Annexin planerar att utvärdera ANXV i en klinisk effektstudie, proof-of-concept, i någon av de två sällsynta sjukdomarna: central retinal venocklusion (CRVO) eller sicklecellanemi (SCD), bägge s.k. Orphan Diseases. Varken CRVO eller SCD kan idag botas, utan all behandling syftar till att lindra symptomen. Detta innebär att det finns starka vetenskapliga, kliniska och kommersiella motiv för vidare studier inom båda dessa indikationer. Samtidigt arbetar Annexin för att optimera sitt utvecklingsprogram med ANXV, där man ser att resultaten från både säkerhetsstudier och den kommande kliniska fas I-studien kommer att kunna ligga till grund för flera framtida parallella kliniska effektstudier (fas IIa), även på stora hjärt- och kärlsjukdomar.

I övrigt forskar Annexin även på ANXV:s effekt vid behandling av  blödarfebrar, som är akuta smittsamma sjukdomar, vilka orsakas av virus som t.ex. Ebola – där hela kärlsystemet är påverkat. Detta projekt är delvis finansierat med bidrag från Vinnova.
Affärsmodell och strategi

Annexins affärsmodell bygger på att bibehålla och stärka sin ledande position inom utveckling av den biologiska läkemedelskandidaten ANXV samt att minimera utvecklingsriskerma och maximalt optimera värdet av ANXV-programmet innan partnerskap, utlicensiering eller försäljning. Bolagets utvecklingsstrategi är att påvisa ANXV:s effekt i patienter med sällsynta kärlsjukdomar, som till exempel central retinal venocklusion (Central Retinal Vein Occlusion, CRVO) eller sicklecellanemi (Sickle Cell Disease, SCD).

Genom att kunna visa effektdata inom en sällsynt sjukdom avser bolaget att minska utvecklingsrisken i projektet, då detta ger regulatoriska fördelar som både sänker kostnaderna och möjliggör en mer tidseffektiv utveckling och handläggning från myndigheternas sida, en klok strategi som blir allt vanligare för bolag verksamma inom läkemedelsutveckling.

Intervju med bolagets vd Annette Colin Lövgren i VA Finans: Ska rädda liv och frälsa investerare – hon tar kändisbolaget till börsen

Läs även: Kraftig marknadstillväxt för särläkemedel 2017-2022

[divider]ERBJUDANDET I SAMMANDRAG[/divider]

LISTA

Nasdaq First North

TECKNINGSPERIOD

6 mars – 23 mars 2017

TECKNINGSKURS

16,50 SEK/aktie (courtage utgår ej)

TECKNINGSPOST

Minsta teckningspost är 60 units. Varje unit består av 5 aktier och 2 teckningsoptioner

FÖRSTA HANDELSDAG

Prel 19 april 2017

EMISSIONSVOLYM

54,45 MSEK

VÄRDERING PRE-MONEY

47,4 MSEK

GARANTIÅTAGANDEN

50 MSEK motsvarande 92 % av emissionsvolymen

[divider]DOKUMENT & INFO[/divider]
prospektikon1tecknsedel-ikon1 

FLER SÄTT ATT TECKNA I EMISSIONEN

Redeye
Aqurat fondkommission
Nordnet
Avanza

INVESTERARTRÄFFAR

Datum: 14/03/2017 09:30
Arrangör: Aktiespararna
Plats: Högskolan för Lärande och Kommunikation, Gjuterigatan 5
Anmälan

Datum: 15/03/2017 16:30
Arrangör: Aktiespararna
Plats: Elite Hotel Ideon, Scheelevägen 27
Anmälan

Datum: 15/03/2017 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Malmö
Anmälan

Datum: 16/03/2017 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Göteborg
Anmälan

Datum: 21/03/2017 17:30
Arrangör: Redeye
Plats: Redeye, Mäster Samuelsgatan 42, 10 tr
Anmälan

MEDIA

Klicka här för att se en bolagspresentation från Investor After Work 9 mars 2017

Nedan: I en intervju från 8 mars 2017 berättar vd Annette Colin Lövgren om läkemedelskandidaten ANXV, utvecklingen och nyemissionen.

YouTube video


Artikelns innehåll är sponsrat av det aktuella bolaget som förekommer i texten. BioStock tillhandahåller inte investeringsrådgivning, förmedlar inga investeringsorder och tar inget ansvar för agerande och/eller eventuell förlust eller skada av något slag som grundar sig på användandet av innehåll som publicerats på BioStock.se. Varje investeringsbeslut fattas istället självständigt av den enskilde investeraren.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev