Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 23 februari

Nyhetssvepet torsdag 23 februari

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet torsdag 23 februari

23 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

CombiGenes företrädesemission övertecknades och bolaget tillförs 14,2 MSEK före emissionskostnader. Aktier motsvarande totalt 10 773 126 SEK tecknades med företräde, motsvarande 76 procent av nyemissionen. Ytterligare intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter tillkom motsvarande 7 807 338 SEK. Därmed tecknades totalt 18 580 464 SEK i nyemissionen, vilket motsvarar 131 procent. Läs mer.
Medfield Diagnostics har träffat forskningsavtal med Hunter Medical Research Institute och Hunter New England Local Health District i Australien, kopplat till de två Strokefinder MD100 system som tidigare levererats. Samarbetet målsättning är att etablera Medfield Strokefinder system som ett prehospitalt triangeringsstöd och på sikt även som ett diagnostikverktyg för att detektera intrakraniella blödningar hos individer med kliniska symtom på stroke och trauma. Läs mer.
Follicums läkemedelskandidat FOL-005 visar god säkerhet i fas I/IIa-studie. Läs mer.
Sectra lanserar ny funktionalitet som gör att vårdgivare snabbt och säkert kan dela medicinska bilder digitalt med bland annat patienter och försäkringsbolag. Detta är en utökning av Sectras befintliga tjänst för samverkan och informationsutbyte inom vården. Läs mer.
Intervacc AB offentliggör prospekt avseende nyemission av units inför listning på Nasdaq First North. Anmälningsperiod: 27 februari–17 mars 2017. Läs mer.
Vicore Pharma genomför riktade nyemissioner och kallar till extra bolagsstämma. Läs mer.
CLS företrädesemission övertecknades och bolaget tillförs cirka 23,8 MSEK före emissionskostnader. Aktier motsvarande totalt cirka 22,6 MSEK tecknades med företrädesrätt, motsvarande cirka 95,0 procent av företrädesemissionen. Därutöver inkom intresseanmälningar om teckning av aktier utan stöd av teckningsrätter om cirka 21,2 MSEK, motsvarande cirka 88,9 procent av företrädesemissionen. Det betyder att emissionen övertecknats och nått en teckningsgrad om 183,9 procent. Läs mer.
Karolinska Institutet: För liten viktuppgång under graviditeten kan öka risken för schizofreni och andra icke-affektiva psykossjukdomar hos barnet senare i livet. Det visar en registerstudie med över en halv miljon deltagare, som genomförts vid KI. För normalviktiga kvinnor som gått upp mindre än åtta kilo under sin graviditet ökade risken för att barnet skulle utveckla schizofreni med 30 procent, rapporterar forskarna i JAMA Psychiatry. Läs mer.
Rapporter

Lidds Real Heart IDL Biotech
Prostalund Dignitana Recipharm
Orasolv Toleranzia Corline Biomedical
Insplorion Nanologica Wilson Therapeutics

De senaste artiklarna från BioStock
AnalysuppdateringSaniona: Kvartalsanalys. Efter ett händelserikt år och sista kvartal under 2016 har danska Saniona inlett även 2017 mycket positivt. I denna analysuppdatering sammanfattar vi det gångna kvartalets mest tongivande händelser, samt fokuserar lite extra på utfallet av Sanionas avslutade kliniska studie med Tesomet. Läs mer.
 
 
 
A1M PharmaA1M Pharma: ”Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv”. Bolaget redovisade som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2016, men bokslutskommunikén som släpptes på onsdagen andas ändå stor tillförsikt inför det kommande året. Ur ett utvecklingsperspektiv står A1M starkare än någonsin, enligt bolagets vd Tomas Eriksson. I rapportens vd-kommentar framhålls att man redan sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som läkemedelskandidaten ROSGard visar inom bolagets två fokusområden akut njurskada och havandeskapsförgiftning. Läs mer.
 
NeuroVive Pharmaceuticals bokslutskommuniké för helåret 2016 erbjöd inga större överraskningar. Som väntat visar man inga svarta siffror på sista raden. Året som gick medförde en noterbar besvikelse i form av det nedlagda forskningsprojektet med tidigare flaggskeppskandidaten CicloMulsion inom akut njurskada. Denna motgång dock vägdes upp något av att bolaget kunde presentera lovande prekliniska resultat inom den allvarliga sjukdomen fettlever (NASH). I inledningen av 2017 levererades ännu en stark nyhet: Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser har visat oväntat kraftfulla anti-cancereffekter mot levercancer, den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över. Läs mer.
 
Stemcell therapyStamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller. Läs mer.
 
 
I vår senaste Söndagsintervju mötte vi Kjell G Stenberg, styrelseordförande i Aptahem som utvecklar nya blodproppshämmande läkemedel för att förebygga kardiovaskulära sjukdomar som stroke och djupvenstrombos. Med sin primära läkemedelskandidat Apta-1 siktar bolaget på att kunna erbjuda säkrare behandling än befintliga antikoagulerande läkemedel på marknaden, som ofta är förknippade med ökad blödningsrisk och andra farliga biverkningar. Bolaget har i de prekliniska studier som hittills gjorts inte sett några negativa sidoeffekter eller toxicitet med Apta-1, ens vid mycket höga doser. Under 2017 planerar bolaget att genomföra en klinisk fas I-studie i människa för att validera säkerheten hos nästa generations blodproppshämmare. Läs mer.
 
Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 7 här.

Vinnare i morgonhandeln
: Ellen +7,41%, Vigmed +4,90%, Recipharm +3,78%, LifeAir +3,77%, Sobi +3,69%, Alligator +3,15%
Förlorare i morgonhandeln: Dignitana -15,30%, Vibrosense Dynamics -7,69%, Real Heart -7,04%, SensoDetect -5,80%, Cline Scientific -5,62%, Prostalund -5,41%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev