Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 14 februari

Nyhetssvepet tisdag 14 februari

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet tisdag 14 februari

14 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
A1M Pharmas nyhetsbrev för februari har publicerats: “Nyemission och listbyte”. Läs mer.
Taiwans Chang Gung Memorial Hospital väljer RayStation som det dosplaneringssystem som ska användas tillsammans med det nya protonterapisystemet från Sumitomo. Läs mer.
MedicPen tecknar distributörsavtal med Automated Security Alert avseende distribution, service, marknadsföring och försäljningsaktiviteter av MedicPens produkter i hela USA. Läs mer.
Episurf Medical erhåller beviljande för två nya patent i Kina relaterade till kirurgiska verktyg i Episurf Medicals teknikplattform. De kinesiska patenten för implantatspecifik borr och borrguide med höjdjusteringsfunktion förväntas beviljas och utfärdas under Q2 2017. Läs mer.
Doxa utökar sin närvaro på den nordiska marknaden och har tecknat distributionsavtal med Unident för Danmark och Finland. Avtalet omfattar marknadsföring och försäljning av Doxas biokeramiska dentalcement, Ceramir Crown & Bridge. Läs mer.
ADDvise Groups dotterbolag LabRum AB har tecknat ett avtal med Consto AS för leverans av genomräckningsskåp till PET senter i Tromsø. PET står för Positron Emissions Tomografi, och denna teknik används för att skapa bilder där man kan studera sjukdomstillstånd som påverkar ämnesomsättningen lokalt i kroppen. Ordervärdet uppgår till ca 2,9 MNOK och leveransen kommer att ske under andra och tredje kvartalet 2017. Läs mer.
A1M Pharma flyttar fram den extra bolagsstämman till den 14 mars 2017. Läs mer.
Sensori har via det helägda dotterbolaget Antinitus AB tecknat avtal om distribution av tinnitusplåstret Antinitus i Nya Zeeland. Lanseringen är planerad till Q1 2017 och den regulatoriska registreringsprocessen har initierats. Läs mer.
Valberedningen i Probi föreslår årsstämman 2017 att välja Anna Malm Bernsten, Charlotte Hansson och Scott Bush till nya ledamöter i styrelsen, samt omval av styrelsens ordförande Jean-Yves Parisot och ledamöterna Jan Nilsson och Jonny Olsson. Man anställer även Jörn Andreas som ny finansdirektör, CFO, från och med 1 mars. Läs mer.
Karo Pharmas företrädesemission: cirka 98,5 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter, därtill har 6 177 531 aktier tecknats utan stöd av teckningsrätter. Sammantaget har 24 166 158 aktier tecknats, motsvarande cirka 132 procent av emissionsbeloppet. Karo Pharma tillförs därmed cirka 374 Mkr före avdrag för emissionskostnader. Läs mer.
Kungl. Vetenskapsakademien har beslutat utdela Sjöbergpriset 2017 till James P. Allison , The University of Texas MD Anderson Cancer Center, Houston, TX, USA och Tony Hunter, Salk Institute for Biological Studies, La Jolla, CA, USA ”för banbrytande studier av cellulära processer som lett till utveckling av nya effektiva cancerläkemedel”. Läs mer.
Teva Sweden AB blir medlem i LIF (de forskande läkemedelsföretagen i Sverige) och blir därmed det enda bolaget som är med i båda branschorganisationerna LIF och FGL (Föreningen för Generiska Läkemedel och Biosimilarer). Läs mer.
Europeiska patentverket har beviljat stamcellsbanken Vita 34 patent på behandling och kryo-bevarande av navelsträngsvävnad av de inneslutna cellerna. Det handlar om en metod för desinficering, förberedelser, bevaring, samt isolering av celler från navelsträngsvävnad. Läs mer.
Det är inte ovanligt att personer som fått hjärtinfarkt drabbas på nytt. Ny forskning från Luleå tekniska universitet visar att kvinnor som får en andra hjärtinfarkt får den betydligt tätare inpå den första än vad män får. Det skiljer 17 månader i tid mellan kvinnor och män. Läs mer.
Internationellt center etableras i Malmö – Biora vinner Malmö stads Näringslivspris inom Life Science 2017. Läs mer.
Irland-baserade Allergan förvärvar Zeltiq Aesthetics, ett företag som har kommersialiserat en medicinteknisk produkt som avlägsnar oönskatt fett, för 2,4 miljarder dollar. Zeltiq Aesthetics FDA-godkända metod CoolSculpting fungerar genom att försiktigt kyla målinriktade fettceller i kroppen för att framkalla en naturlig, kontrollerad eliminering av fettceller utan att påverka den omgivande vävnaden. Läs mer.
Rapporter
Spago Nanomedical
Gabather
Infant Bacterial Therapeutics
Moberg Pharma
De senaste artiklarna från BioStock
Forskare vid University of Sheffield har gjort ett viktigt genombrott i försöken att förstå varför vissa cancerceller blir resistenta mot cytostatika. Teamet som gjorde upptäckten vid Krebs Institute for Nucleic Acids, har identifierat en särskild variant av proteiner som lindas runt cancercellernas DNA och skyddar dem från cytostatikabehandling. Lösningen för att kringgå detta fenomen menar forskarna, är att ta över och styra cancerns verktyglåda genom att ändra hastigheten i vilken cancercellerna reparerar de skador som uppstår i DNA vid cytostatikabehandling. Läs mer.
 
A1M Pharma behöver inte avsluta fas II-studierna för att attrahera de större läkemedelsbolag som utvecklar produkter mot njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, det räcker att visa att verkningsmekanismen i bolagets läkemedelskandidat har en skyddande effekt. Det menar Martin Austin, styrelseordförande och ansvarig för affärsutvecklingen i A1M Pharma och som tidigare bland annat har haft samma position i läkemedelsdivisionen hos Roche. Läs mer.
 
Jan Nilsson vd CombiGeneDet nyemissionsaktuella Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 6 här.
Vinnare i morgonhandeln: Ascenditur +7,55%. Episurf Medical +6,43%, ExpreS2ion Biotech +5,63%, Cellink +4,12%, Follicum +3,97%, C-Rad +3,92%
Förlorare i morgonhandeln: Moberg Pharma -7,61%, SpectraCure -5,38%, Idogen -5,33%, Redwood Pharma -3,36%, QuickCool -3,11%, Corline Biomedical -3,10%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev