Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 15 februari

Nyhetssvepet onsdag 15 februari

Nyhetssvepet fredag 17 maj

Nyhetssvepet onsdag 15 februari

15 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter
Det från Saniona avknoppade bolaget Initiator Pharmas företrädesemission tecknades till cirka 44,1 MSEK, motsvarande en teckningsgrad om cirka 215 procent. Genom nyemissionen tillförs Initiator Pharma cirka 20,5 MSEK före emissionskostnader om cirka 1,4 MSEK. Avräkningsnotor är beräknade att skickas ut idag, den 15 februari 2017. Första dag för handel på AktieTorget beräknas att bli den 16 mars 2017. Läs mer.
Xintela tillförs cirka 10 MSEK genom nyttjande av teckningsoptioner av serie TO1. Läs mer.
Dignitana: Klinisk data om säkerhet och effektivitet med Dignitanas skalpkylningsystem DigniCap publicerades den 14 februari i JAMA. Läs mer.
Raybased har idag lämnat in en ansökan till EUs ramprogram ”Horizon 2020 SME-Instrumentet” med slutmålet 2.6 miljoner Euro. Ett godkännande kan komma under Q3-2017. Läs mer.
Karolinska Universitetssjukhuset har som första sjukhus i världen genomfört ryggradsoperationer med hjälp av en ny avancerad 3D-navigationsteknik med lyckat resultat. Den nya tekniken har utvecklats inom ramen för ett samarbetsavtal mellan KI och Philips kring innovativ medicinsk teknik. Läs mer.
PExA: Kort lägesrapport Horizon 2020. Läs mer.
Tre av ProstaLunds största aktieägare organiserar sig i en valberedning inför bolagets årsstämma 2017. Aktieägarna önskar att bolaget närmar sig den praxis för bolagsstyrning som gäller för börsnoterade bolag. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical utvecklar samarbete om potentiella biomarkörer för Temodex. Läs mer.
Nu startar eHälsomyndigheten arbetet med den nationella läkemedelslistan. Läs mer.
HologicAptima Zika Virus Assay är nu CE-märkt i Europa för detektion och diagnos av zikavirus hos patienter som kan ha exponerats för zikavirus eller som uppvisar symtom på infektion. Aptima Zika Virus Assay är ett molekylärt diagnostiskt test som detekterar zika-RNA i humant serum, plasma och urin. Analysen används i Hologics Panther-system fungerar upp till 14 dagar efter symtomdebut. Läs mer.
Västerbottens läns landsting: Ny studie ska upptäcka farliga kärlplack. Läs mer.
Cannabis medicinska fördelar har generellt inte överträffat bieffekterna. Det skriver Fred Nyberg, professor och koordinator för Uppsala universitets forum för forskning om läkemedels och drogberoende (U-FOLD) i en debattartikel på SVT Opinion. Oönskade effekter är bland annat psykos-risk, depression och risk för beroende, skriver han. ”Den medicinska cannabisen har ännu inte kvalificerat sig som fullvärdigt läkemedel”, menar Nyberg. Han tror att det är en lång väg kvar innan cannabis-baserade mediciner ses som ett generellt behandlingsalternativ i Sverige. Läs mer.
Sanofi Pasteur: Per Öhlén nytillträdd General Manager för Sanofi Pasteur Norden/Baltikum. Läs mer.
Rapporter
Redwood Pharma
Nanexa
Enorama Pharma
SynthethicMR
Idogen
Bioinvent
LifeAssasys
Immunovia
Hansa Medical
Emotra
De senaste artiklarna från BioStock
Under de senaste 20 åren har nära 700 nya aktiva substanser (NAS) upptäckts, utvecklats och godkänts för användning i människa. Det visar en ny analys från världens största kontraktsforskningsorganisation, QuintilesIMS. I rapporten fokuserar man på utvecklingen av de 667 av dessa över 700 innovativa bioläkemedel som har lanserats i USA. Bland annat kan man se att antalet cancerläkemedel har ökat från 11 procent till 28 procent under perioden, och att antalet läkemedel mot ovanliga sjukdomar (särläkemedel) har ökat från 21 till 42 procent.
 
Forskare vid University of Sheffield har gjort ett viktigt genombrott i försöken att förstå varför vissa cancerceller blir resistenta mot cytostatika. Teamet som gjorde upptäckten vid Krebs Institute for Nucleic Acids, har identifierat en särskild variant av proteiner som lindas runt cancercellernas DNA och skyddar dem från cytostatikabehandling. Lösningen för att kringgå detta fenomen menar forskarna, är att ta över och styra cancerns verktyglåda genom att ändra hastigheten i vilken cancercellerna reparerar de skador som uppstår i DNA vid cytostatikabehandling. Läs mer.
 
A1M Pharma behöver inte avsluta fas II-studierna för att attrahera de större läkemedelsbolag som utvecklar produkter mot njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, det räcker att visa att verkningsmekanismen i bolagets läkemedelskandidat har en skyddande effekt. Det menar Martin Austin, styrelseordförande och ansvarig för affärsutvecklingen i A1M Pharma och som tidigare bland annat har haft samma position i läkemedelsdivisionen hos Roche. Läs mer.
 
Jan Nilsson vd CombiGeneDet nyemissionsaktuella Medicon Village-bolaget CombiGene kombinerar neurovetenskap och modern genteknik för att ta fram nya innovativa behandlingsmetoder mot epilepsi. Ur ett investerarperspektiv är det intressant att notera att CombiGene är det enda börsnoterade svenska genterapibolaget. Till skillnad från traditionella läkemedel kan genterapi bota eller lindra en kronisk sjukdom genom en eller ett fåtal behandlingar som ges för att ersätta defekta eller saknade gener eller, som med CombiGenes behandlingsmetod, för att komplettera fungerande gener. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 6 här.
Vinnare i morgonhandeln: SynthethicMR +24,87%, Nuevolution +8,57%, Ortivus +6%, Oncology Venture +7,59%, , AlphaHelix +6,08%, Dignitana +5,52%
Förlorare i morgonhandeln: Idogen -7,39%, DexTech Medical -6,47%, Prebona -5%, Follicum -3,97%, Zenicor -3,93%, Doxa -3,17%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev