Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 6 februari

Nyhetssvepet måndag 6 februari

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet måndag 6 februari

6 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

CombiGene som kombinerar neurovetenskap med modern genteknik, har utvecklat en behandlingsmetod som i prekliniska studier visat sig kunna förhindra epilepsianfall. Nu genomför bolaget en företrädesemission för att vidareutveckla denna behandlingsmetod, som även har potential mot andra neurologiska sjukdomar. Läs mer. I samband med detta genomför man även investerarträffar i Lund och Stockholm. Läs mer.
En ny fond med motsvarande över 6 miljarder kronor från Kina har upprättats i syfte att leta upp och investera i svenska innovationer och bolag, skriver DI. Fokus är främst inom hälso- och sjukvårdsteknik, enligt Niclas Adler, styrelseordförande i Nordic Growth Technology, som är en av bolagen bakom fonden. – Den kinesiska aptiten för life science är omättlig och Sverige håller god kvalitet och attraktiva priser, säger Adler till tidningen. Tanken är att kapitalet i den nya fonden – kallad China Sweden Technology and Innovation Fund – ska uppgå till 10 miljarder kronor. Målsättningen är enligt Nordic Growth Technology att investera i svenska bolag, samtidigt som man vill hjälpa bolagen att bygga upp verksamhet i Kina, skriver tidningen. Läs mer.
CLS har tagit emot den första ordern på bolagets TRANBERG-system. Ordern kommer från avdelningen för interventionell radiologi vid ett av USAs ledande sjukhus inom cancerbehandling. Läs mer.
Raystation: Department of Radiation Oncology vid UW Medical Center har köpt RayStation, som ska bli det primära kliniska dosplaneringssystemet och den kliniska forskningsplattformen under 2017. Läs mer.
Amerikanska Cascade Medical Imaging beställer Sectras helhetslösning för hantering av radiologibilder. Lösningen innebär att kunden kan dra nytta av skalbarhetsfördelar och gör att medicinska bilder och patientinformation blir tillgängliga för läkarna från ett och samma system. Läs mer.
Invent Medic Sweden genomför en företrädesemission om cirka 10,2 MSEK före emissionskostnader. Bolaget har på förhand skriftligen avtalat teckningsförbindelser om cirka 2,9 MSEK, motsvarande cirka 28 % av emissionsbeloppet. Läs mer.
Medivir meddelar idag att företaget kommer att arrangera ett kapitalmarknadsmöte för investerare, analytiker och journalister, torsdag den 23 februari, klockan 14.00-16.00. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har avslutat en pilotundersökning för att bestämma om MGMT-status påverkar effektiviteten av behandling med Temodex. Preliminärt finns inte någon signifikant skillnad, konstaterar bolaget. Läs mer.
Toleranzias ansökan om särläkemedelsstatus avseende den nya tolerogenen, TOL2, till FDA, kommer att ta mellan 120-180 dagar att behandlas mot normala 60-90 dagar på grund av myndighetens för tillfället mycket höga belastning. Läs mer.
Bactiguards bokslutskommuniké för 2016 kommer att publiceras den 9 februari 2017. Med anledning av detta bjuder företaget in till en telefonkonferens på engelska. Läs mer.
Hamlet Pharma har inlett storskalig tillverkning av peptiden alfa1H för kliniska studier. Läs mer.
Snusare löper ökad risk att drabbas av typ 2-diabetes enligt forskare vid Karolinska Institutet, Umeå Universitet och Lunds universitet. Att snusa en dosa per dag eller mer ökar risken för typ 2-diabetes med 70 procent, och även vid lägre konsumtion, 5-6 dosor per vecka, syns en 40-procentig riskökning. Resultaten skulle kunna förklaras av nikotinets effekter. Experimentella studier har visat att nikotin kan leda till försämrad insulinkänslighet vilket i sin tur ökar risken för diabetes. Resultaten publiceras i Journal of Internal MedicineLäs mer.
En speciell metod av masspektrometri som vanligen används för att analysera datachips, lack och metaller har förfinats vid Göteborgs universitet så att forskare bättre kan avgöra vilka celler i kroppen som är skadliga. Metoden kan få betydelse för exempelvis framtida analyser av bröstcancervävnad. Läs mer.
Merck har beviljats Priority Review av FDA för Keytruda för behandling av lokalt avancerad eller metastaserad urotelial cancer.
Dentware meddelar att styrelseledamöterna Richard Brånemark och Christophe Hocquet valt att avgå från styrelsen med omedelbar verkan. Aktietorget skriver i ett separat pressmeddelande att de flyttar handeln i Dentwares aktie till Aktietorgets observationslista. Aktietorget bedömer att bolaget inte längre uppfyller noteringskraven.
Som ett resultat av 2016 års insamlingsarbete delar Hjärt-Lungfonden ut rekordsumman 305 miljoner kronor till forskning inom hjärt-, kärl- och lungsjukdomarna. Läs mer.

Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 5 här.
De senaste artiklarna från BioStock
Biomedicinbolaget Xintela avslutade hösten 2016 starkt och har även inlett 2017 på ett övertygande sätt med rapporter om positiva prekliniska studieresultat i bolagets huvudprojekt inom både regenerativ medicin och cancer. Xintela medverkade under den gångna veckan vid ett flertal investerarevent, och trots ett hektiskt schema fick BioStock möjlighet till en pratstund med bolagets vd Evy Lundgren-Åkerlund. Samtalet återges här i årets första Söndagsintervju. Läs mer.
 
För ett år sedan meddelade USAs dåvarande president Barack Obama att man initierat National Cancer Moonshot för att påskynda utvecklingen av läkemedel mot cancer. De senaste decenniernas framsteg har vidgat vår förståelse av de bakomliggande molekylära grunderna för cancer, och vissa områden har varit mer framgångsrika än andra. I onsdags släppte American Society of Clinical Oncology (ASCO) sin rapport “2017 Advance of the Year”, och den allra största potentialen ser ASCO – världens ledande onkologiorganisation – inom immunterapin, det vill säga att med hjälp av kroppens eget immunförsvar döda cancerceller. Läs mer.
Patienter med cancerformen glioblastom har mycket dålig prognos eftersom effektiva behandlingar mot den aggressiva tumörtypen saknas. I en studie som publicerats i tidskriften Cell Reports har forskare vid Uppsala universitet, knutna till det nationella centret för molekylära biovetenskaper SciLifeLab, funnit ett samband mellan tumörens ursprung och dess tillväxt samt hur känslig den är för cancerläkemedel. Mer kunskap om vad som ligger bakom detta samband kan leda till utvecklingen av effektivare behandlingar mot olika undergrupper av glioblastom. Läs mer.
 
Intervju med NVP:s CMO Magnus Hansson. Nyligen kunde NeuroVive Pharmaceutical meddela marknaden att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter med upp till 500 ggr större hämmande effekt än för läkemedlet sorenafib, som är det befintliga behandlingsalternativ för framskriden levercellscancer som dominerar marknaden. Läs mer.
 
 
Sverige är fortsatt en mycket attraktiv marknad när det gäller bolagsförvärv, fusioner och börsnoteringar. Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 37 marknader fram till år 2020. Analytikerna har skapat en “Transaction Attractiveness Indicator” som mäter ett lands attraktionskraft för M&A och IPO:s på en skala från 0 till 10. Här placerar sig Sverige på en femte plats med 7,1 poäng, vilket kan jämföras med USA som hamnar på plats 14 med 5,7 poäng. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Redsense Medical +14,29%, CLS +10,12%, Real Heart +10,37%, A1M Pharma +7,14%, Double Bond +5,88%, RhoVac +5,56%
Förlorare i morgonhandeln: Zenicor -7,66%, Cellink -4,01%, Idogen -3,89%, Glycorex Transplantation -3,83%, Addvise -3,74%, Vigmed -3,31%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev