Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 27 februari

Nyhetssvepet måndag 27 februari

Nyhetssvepet onsdag 17 april

Nyhetssvepet måndag 27 februari

27 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

AcouSort meddelar idag att bolaget har anställt Lars Damgaard Løjkner som marknads- och försäljningschef. Damgaard Løjkner kommer närmast från Sophion Bioscience A/SLäs mer.
I början av februari 2017 meddelade Aino Health att bolaget hade vunnit uppdraget att till Kunnan Taitoa, den ledande leverantören av ekonomiska system, inköp och HR-tjänster till den finska offentliga sektorn, leverera den molnbaserade tjänsten Aino HealthManager. Som resultat av detta samarbete och partnerskap har nu ett första kontrakt tecknats med staden Kouvola. Läs mer.
Xbrane rapporterar positiva in vitro biosimilaritetsdata på Xlucane. Studien utgör enligt bolaget en fundamental grund för kommande vetenskapliga rådgivande möten med myndigheter gällande den regulatoriska och kliniska strategin för Xlucane, samt för att kunna slutföra utlicensiering affärer med kommersialiseringspartners. Läs mer.
VibroSense Dynamics har under morgonen publicerat ett memorandum med anledning av bolagets företrädesemission av units som inleds den 2 mars 2017. Läs mer.
Greiner Bio-One har offentliggjort ett rekommenderat erbjudande om 1,00 kronor per aktie till aktieägarna i Vigmed Holding AB. Läs mer. I ett separat pressmeddelande publicerar Vigmed ett uttalande i vilket bolagets oberoende budkommitté har beslutat att enhälligt rekommendera Vigmeds aktieägare att acceptera Greiner Bio-Ones uppköpserbjudande. Erbjudandet motsvarar ett värde för samtliga utestående aktier i Vigmed om cirka 65,7 miljoner kronor. Läs mer.
Projekt från KI Innovations på väg att bli en internationell succé mot cancer, enligt KI Innovations. Läs mer.
Invent Medic: Sista dag för handel i bolagets aktie med rätt till tilldelning av teckningsrätter i emissionen är den 1 mars, 2017. Första dag för handel i bolagets aktie utan rätt till teckningsrätter är den 2 mars, 2017. Läs mer.
Rapporter

Genovis IRLAB Therapeutics Xbrane BioPharma
Ortoma Peptonic Medical Kontigo Care
Panion Index Pharma Vigmed

De senaste artiklarna från BioStock
Förra veckan kunde Cline Scientific meddela en ny milstolpe i bolagets historia då det blev klart att man erhållit patentgodkännande i USA för bolagets Nanogradientytor som används till forskning och celltillverkning. I och med detta patent, som gäller till och med år 2037, har Cline nu skyddat sin teknik i Sverige, Kina och USA. Bolagets vd Patrik Sundh kommenterar nedan patentgodkännandet och vilken betydelse det har för bolaget. Läs mer.
 
Dansk blockbusterDanska Genmab skruvade vid flera tillfällen under förra året upp försäljningsprognoserna för sin flaggskeppsprodukt, antikroppsbaserade läkemedlet Darzalex mot benmärgscancer. Och försäljningen ser ut att ånga på bra. I bolagets helårsrapport som släpptes i onsdags klargjorde bolaget att man förväntar sig att Genmabs amerikanska partner, Johnson&Johnson-ägda Janssen, kommer att nå en försäljning av Darzalex på mer än en miljard dollar under 2017. Läs mer.
 
AnalysuppdateringSaniona: Kvartalsanalys. Efter ett händelserikt år och sista kvartal under 2016 har danska Saniona inlett även 2017 mycket positivt. I denna analysuppdatering sammanfattar vi det gångna kvartalets mest tongivande händelser, samt fokuserar lite extra på utfallet av Sanionas avslutade kliniska studie med Tesomet. Läs mer.
 
 

A1M PharmaA1M Pharma
: ”Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv”. Bolaget redovisade som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2016, men bokslutskommunikén som släpptes på onsdagen andas ändå stor tillförsikt inför det kommande året. Ur ett utvecklingsperspektiv står A1M starkare än någonsin, enligt bolagets vd Tomas Eriksson. I rapportens vd-kommentar framhålls att man redan sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som läkemedelskandidaten ROSGard visar inom bolagets två fokusområden akut njurskada och havandeskapsförgiftning. Läs mer.


NeuroVive Pharmaceuticals bokslutskommuniké för helåret 2016 erbjöd inga större överraskningar. Som väntat visar man inga svarta siffror på sista raden. Året som gick medförde en noterbar besvikelse i form av det nedlagda forskningsprojektet med tidigare flaggskeppskandidaten CicloMulsion inom akut njurskada. Denna motgång dock vägdes upp något av att bolaget kunde presentera lovande prekliniska resultat inom den allvarliga sjukdomen fettlever (NASH). I inledningen av 2017 levererades ännu en stark nyhet: Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser har visat oväntat kraftfulla anti-cancereffekter mot levercancer, den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över. Läs mer.
Stemcell therapy
Stamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller. Läs mer.
 
Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 8 här.

Vinnare i morgonhandeln
: Orasolv +7,89%, ExpreS2ion Biotech +6,57%, Cline Scientific +5,39%, Stille +5,23%, Peptonic Medical +5,05%, Redsense Medical +4,68%
Förlorare i morgonhandeln: Vibrosense Dynamics -8,82%, Redwood Pharma -7,10%, Mertiva -6,81%, Addvise -5,53%, Klaria Pharma -4,90%, Spago Nano -4,58%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev