Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 3 februari

Nyhetssvepet fredag 3 februari

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet fredag 3 februari

3 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Sobi: Läkemedelsbolaget Sobi bekräftar att man befinner sig i diskussioner med ett riskkapitalbolag angående en eventuell försäljning av företagets affärsområde Sobi Partner Products. Kineret och Orfadin ingår inte i diskussionerna. Diskussionerna kan eventuellt komma att leda till en överenskommelse, skriver Sobi. “Vi har noterat specifik information på marknaden angående en möjlig försäljning av Sobi Partner Products. Vi kan bekräfta att vi är i diskussioner som eventuellt kan leda till en överenskommelse”, säger Geoffrey McDonough, vd och koncernchef. Läs mer.
RaySearch Laboratories: Avdelningen för strålonkologi vid University of Arizona & Banner Health har köpt in RayStation, som ska bli det primära dosplaneringssystemet för strålbehandling både vid Main Campus-anläggningen och Orange Grove Campus. Läs mer.
Corline Biomedical: Avtal undertecknat för EU-anslaget som ger 100 % finansieringsgrad för Renaparin-projektet. Läs mer.
XVIVO Perfusion inbjuder till telefonkonferens med anledning av bokslutskommuniké 2016. Presentationen kommer att hållas på engelska den 8 februari kl. 14.00. Läs mer.
CLS offentliggjorde idag ett informationsmemorandum avseende den företrädesemission som kommer att genomföra under februari månad. Efter nyemissionen avser CLS genomföra ett listbyte från Aktietorget till Nasdaq First North. Läs mer.
Den 16 februari 2017 klockan 08:00 publicerar Sobi sin bokslutskommuniké för 2016. Läs mer.
Redwood Pharma som utvecklar ögonläkemedel offentliggör idag tre investerarträffar under året. Läs mer.
Region Örebro län har valt Ortivus lösning MobiMed Smart i sin upphandling av patientjournal för ambulanssjukvården. Beställningen omfattar hårdvara och mjukvara för regionens 22 ambulanser och kontraktet löper i fem år med en möjlighet för regionen att förlänga årsvis i max fem år till. Affärens värde uppgår till 6,8 MSEK inklusive optioner samt underhåll och support i 10 år. Läs mer.
För tredje året i rad tilldelas Sectra utmärkelsen för högst kundnöjdhet inom IT-system för hantering och arkivering av röntgenbilder bland kunder i länder utanför USA. Bakom priset står analysföretaget KLAS som årligen utför kundnöjdhetsmätningar i branschen. Tidigare i veckan tilldelades Sectra samma utmärkelse fast då för den amerikanska marknaden. Läs mer.
Bröstcancerforskning belönas med Nordiska medicinpriset, ett av Nordens största medicinpriser som årligen delas ut till en eller flera forskare som belöning för en framstående vetenskaplig prestation. Prissumman är på en miljon kronor. Pristagarna utses av av Stiftelsen för Nordiska Medicinpriset i samarbete med Folksam. Årets vinnare är Heikki Joensuu, Helsingfors Universitet och Lisa Rydén, Lunds UniversitetLäs mer.
CombiGenes vd, Jan Nilsson, drar igång 2017 med deltagande dels på två aktiedagar i Aktiespararnas regi i Lund och Stockholm dels på Aktietorget i Stockholm. Läs mer.

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
Igår publicerade Scibase ett vd-brev, vilket kan läsas här.
Alteco Medical tecknade igår ett exklusivt distributörsavtal med brasilianska Neurotechs Ltda. Läs mer.
Sobi: Resultaten från fas 3-studien Kids B-LONG har publicerats i The Lancet Hematology. Läs mer.
Camurus AB: koncernchef och vd Fredrik Tiberg kommer att ge en översikt av bolagets verksamhet vid Cowen and Company Annual Healthcare Conference 2017 i Boston, Massachusetts. Presentationen och påföljande frågestund hålls tisdagen den 7 mars klockan 08.00. Läs mer.
Cline Scientific, ett bolag som med nanoteknik möjliggör för forskare att utveckla metoder för både att med stamceller skapa “reservdelar” till människokroppen och att studera cancerceller med högre precision, har publicerat ett vd-brev med titeln “Clines produkter revolutionerar en miljardmarknad?”. Läs mer.

Den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer är på väg att sälja flera produkter inom primärvård, kardiologi, urologi för att renodla sin produktportfölj, skriver Bloomberg. Verksamheterna som pekas ut drar tillsammans in 700 miljoner dollar i försäljning årligen. Tillgångarna som den amerikanska läkemedelsjätten helst uppges vilja skeppa i ett paket skulle kunna säljas för 2 miljarder dollar. Läs mer.

Stemline Therapeutics föll 43 procent igår efter det uppdagats att en patient avlidit under en fas II-studie av SL-401 för behandling av BPDCN- Blastisk Plasmacytoid Dendritisk Cell Neoplasi, en ovanlig, aggresiv, form av akut myelogen leukemi, tidigare benämnd NK-cellsleukemi. Läs mer.

Tarveda Therapeutics har tagit in 30 miljoner dollar i en serie D-runda lett av Versant Ventures. Befintliga investerare New Enterprise Associates, Novo A/S, NanoDimension och Flagship Pioneering deltog också. Tarveda använder sin Pentarinplattform för att utveckla antikropps-läkemedelkonjugat, som man menar erbjuder större tumörpenetration än traditionella dito, med bibehållen läkemedelsrelease. Läs mer.
Cytokinetics Inc. erhåller 100 miljoner dollar i en uppgörelse med Royalty Pharma, kopplat till hjärtsviktskandidaten omecamtiv mecarbil (AMG 423). Bolaget meddelade även att man kommer att utnyttja en klausul i en affär med Amgen och investera 40 miljoner dollar i kandidatens fas III-utveckling, och därigenom möjliggöra ytterligare potentiell royalty. Läs mer.
FDA har beviljat accelerated approval till Opdivo (nivolumab) från Bristol-Myers Squibb för behandling av lokalt avancerad inoperabel eller metastaserad urotelial cancer i samband med eller efter platinabaserad kemoterapi. Opdivo är den andra checkpointhämmare som erhåller ett FDA-godkännande för denna indikation. I maj beviljade FDA accelerated approval åt Roches PD-L1-hämmare Tecentriq (atezolizumab). Även MEDIA4736 från AstraZeneca inväntar ett godkännande. BMS marknadsför Opdivo för behandling av melanom, icke-småcellig lungcancer (NSCLC), njurcellskarcinom (RCC), skivepitelcancer i huvud och hals (SCCHN) och klassisk Hodgkins lymfom. Läs mer.
Investmentbolaget Arix BioScience plc planerar att ta in 125 miljoner dollar i en börsintroduktion på Londonbörsen. Företaget har för avsikt att investera i både start-ups och och mognare bolag inom life sciencesektorn världen över. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 4 här.
De senaste artiklarna från BioStock
Förra veckan kunde NeuroVive Pharmaceutical meddela marknaden att vissa av bolagets sanglifehrin-baserade substanser utövar oväntat kraftfulla anti-cancereffekter, och att man därmed har adderat levercancer – den sjätte vanligaste cancerformen och den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över – till sin pipeline. Igår förtydligade bolaget i ett pressmeddelande att man sett ända upp till 500 ggr större hämmande effekt än för läkemedlet sorenafib, som är det befintliga behandlingsalternativ för framskriden levercellscancer som dominerar marknaden. Läs BioStocks intervju med NVP:s CMO Magnus Hansson här. Läs mer.
 
Sverige är fortsatt en mycket attraktiv marknad när det gäller bolagsförvärv, fusioner och börsnoteringar. Det visar Global Transactions Forecast, en ny rapport från advokatbyrån Baker McKenzie och Oxford Economics, som prognostiserar företagstransaktioner och börsnoteringar på 37 marknader fram till år 2020. Analytikerna har skapat en “Transaction Attractiveness Indicator” som mäter ett lands attraktionskraft för M&A och IPO:s på en skala från 0 till 10. Här placerar sig Sverige på en femte plats med 7,1 poäng, vilket kan jämföras med USA som hamnar på plats 14 med 5,7 poäng.
Vinnare i morgonhandeln: AlphaHelix +8,76%, Real Heart +7,91%, Enorama Pharma +6,67%, Cereno Scientific +5,56%, SynAct Pharma +3,94%, Raysearch +3,81%
Förlorare i morgonhandeln: Cline Scientific -9,64%, Ascenditur -7,08%, Vigmed -6,82%, CombiGen -5,87%, Toleranzia -4,46%, Cyxone -4,20%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev