Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 24 februari

Nyhetssvepet fredag 24 februari

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 24 februari

24 februari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Analysguiden ser positivt på A1M Pharmas nyemission och rekommenderar teckning. Läs mer.
ISR Immune System Regulation Holding: Pågående diskussioner med den Sydafrikanska läkemedelsmyndigheten (MCC) senarelägger ISRs kliniska prövning ISR-002 (Fas IIb). Läs mer.
Läkemedelsverket: ”Information från Läkemedelsverket” nummer 1, februari 2017, finns ute nu. Läs bland annat om nya behandlingsrekommendationer avseende direktverkande orala antikoagulantia (NOAK) som profylax mot stroke och systemisk embolism vid förmaksflimmer. Läs mer.
Medivir: Valberedningens förslag till ny styrelse inför årsstämman 2017. Läs mer.
AlphaHelix Molecular Diagnostics: Mattias Molin avgår som VD till sommaren till förmån för en långsegling. Rekrytering av ny vd är inledd. Läs mer.
FRISQ ingick den 13 februari avtal om att förvärva en digital plattform som utvecklats inom Karolinska Institutet med professor Martin Ingvar som huvudman. I samband med detta gjordes en emission om 50 Mkr. Till det nya affärsområdet FRISQ Care knyts ett vetenskapligt etiskt råd. Läs mer.
NeuroVives VD Erik Kinnman har på torsdagen köpt 8 600 aktier i bolaget. Köpet gjordes till kursen 5,62 kronor och totalsumman 48.332 kronor. Bolagets CFO Magnus Hansson har köpt 10 000 aktier till kursen 5,65 kr för ett totalvärde om 56 500 kronor. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
Rapporter

Cline Scientific MedCap Elos Medtech PExA
Vicore Pharma Follicum PledPharma MediRätt
Nicoccino Alzinova WntResearch

De senaste artiklarna från BioStock
Dansk blockbusterDanska Genmab skruvade vid flera tillfällen under förra året upp försäljningsprognoserna för sin flaggskeppsprodukt, antikroppsbaserade läkemedlet Darzalex mot benmärgscancer. Och försäljningen ser ut att ånga på bra. I bolagets helårsrapport som släpptes i onsdags klargjorde bolaget att man förväntar sig att Genmabs amerikanska partner, Johnson&Johnson-ägda Janssen, kommer att nå en försäljning av Darzalex på mer än en miljard dollar under 2017. Läs mer.
 
 
AnalysuppdateringSaniona: Kvartalsanalys. Efter ett händelserikt år och sista kvartal under 2016 har danska Saniona inlett även 2017 mycket positivt. I denna analysuppdatering sammanfattar vi det gångna kvartalets mest tongivande händelser, samt fokuserar lite extra på utfallet av Sanionas avslutade kliniska studie med Tesomet. Läs mer.
 
 

A1M PharmaA1M Pharma
: ”Vi har aldrig stått starkare ur ett utvecklingsperspektiv”. Bolaget redovisade som förväntat inga intäkter i fjärde kvartalet 2016, men bokslutskommunikén som släpptes på onsdagen andas ändå stor tillförsikt inför det kommande året. Ur ett utvecklingsperspektiv står A1M starkare än någonsin, enligt bolagets vd Tomas Eriksson. I rapportens vd-kommentar framhålls att man redan sett ett stort intresse för de njurskyddande egenskaper som läkemedelskandidaten ROSGard visar inom bolagets två fokusområden akut njurskada och havandeskapsförgiftning. Läs mer.


NeuroVive Pharmaceuticals bokslutskommuniké för helåret 2016 erbjöd inga större överraskningar. Som väntat visar man inga svarta siffror på sista raden. Året som gick medförde en noterbar besvikelse i form av det nedlagda forskningsprojektet med tidigare flaggskeppskandidaten CicloMulsion inom akut njurskada. Denna motgång dock vägdes upp något av att bolaget kunde presentera lovande prekliniska resultat inom den allvarliga sjukdomen fettlever (NASH). I inledningen av 2017 levererades ännu en stark nyhet: Bolagets nya generation av sanglifehrin-baserade substanser har visat oväntat kraftfulla anti-cancereffekter mot levercancer, den tredje vanligaste dödsorsaken av cancer världen över. Läs mer.
Stemcell therapy
Stamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer kraftigt och anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men ett problem med den nya tekniken är att stamceller som odlas i laboratoriemiljö riskerar att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer. Göteborgsbaserade Cline Scientific har dock hittat en möjlig lösning – en egenutvecklad och patenterad nanoteknik som gör det möjligt att styra celltillväxten vid odling av stamceller. Läs mer.
 
Analys NeuroVive PharmaceuticalBioStock har analyserat NeuroVive Pharmaceutical, ett ledande forskningsbolag inom mitokondriell medicin. Efter att under 2016 både ha tvingats avbryta licenssamarbetet med Arbutus och avsluta utvecklingen av sin tidigare flaggskeppskandidat CicloMulsion, har bolaget haft en tuff period. På senare tid har dock en tydlig återhämtning skett efter att bolaget presenterat lovande studiedata inom leversjukdomen NASH – en av branschens just nu hetaste indikationer – samt inom cancertypen HCC, också det en indikation som kännetecknas av stora medicinska behov. Läs och ladda ned den fullständiga analysrapporten via denna länk.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 7 här.

Vinnare i morgonhandeln
: LifeAir +18,35%, Peptonic Medical +5,21%, Enorama Pharma +4,29%, WntResearch +4,24%, Invent Medic +3,45%, Nanexa +3,37%
Förlorare i morgonhandeln: MedCap -7,42%, Follicum -7,02%, Episurf Medical -6,19%, Alteco Medical -5,37%, Spago Nano -5,24%, Zenicor -5,17%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev