Home Nyheter Immunterapi 2.0: "2017 Advance of the Year" i USA

Immunterapi 2.0: "2017 Advance of the Year" i USA

Immunterapi 2.0: "2017 Advance of the Year" i USA

3 februari, 2017

För ett år sedan meddelade USAs dåvarande president Barack Obama att man initierat National Cancer Moonshot för att påskynda utvecklingen av läkemedel mot cancer. De senaste decenniernas framsteg har vidgat vår förståelse av de bakomliggande molekylära grunderna för cancer, och vissa områden har varit mer framgångsrika än andra. I onsdags släppte American Society of Clinical Oncology (ASCO) sin rapport “2017 Advance of the Year”, och den allra största potentialen ser ASCO – världens ledande onkologiorganisation – inom immunterapin, det vill säga att med hjälp av kroppens eget immunförsvar döda cancerceller. Utöver detta framhålls i rapporten vikten av serum-, blod- eller plasmaprover, s.k ”liquid biopsies”, samt det framväxande området med webbaserade verktyg för egenkontroll av symptom.
Enligt den nya rapporten från ASCO blev cancerimmunterapier för andra året i rad det hetaste området inom utveckling av cancerbehandlingar. ASCO släppte rapporten vid ett möte på Capitol Hill där dess tjänstemän gjorde en pitch för fortsatt – eller ökat – federalt stöd för cancerforskning.
På mindre än ett decennium har immunterapi gått från att betraktas som en lovande teoretisk behandling till en standard för vård som hjälper förlänga eller förbättra livet för tusentals patienter. Idag leder de ökade kunskaperna om både cancer och immunologi till mer och smartare användning av behandlingar som aktiverar patientens eget immunförsvar, förklarade ASCOs president Daniel F.Hayes vid University of Michigan.
Federal finansiering har gjort dessa livräddande framsteg möjligt och förblir avgörande för att öka takten i upptäckten och utvecklingen.
Termen “Immunotherapy 2,0” avser både de framsteg som ledde till godkännande av 15 immuninriktade terapier för cancer sedan 2011, men även nästa våg av immunterapiupptäckter, som fokuserar på vilka behandlingar som fungerar bäst på individnivå, samt spåra vilka resistensmekanismer som kan övervinnas och även utvecklingen av bättre metoder för att minska toxicitet, enligt rapporten.
Förutom immunterapi, pekar ASCO ut tre andra framstegsområden:
Precisionsmedicin: Nya godkännanden för behandling av vissa typer av njur-, lung-, bröst- och blodcancer. Begreppet precisionsmedicin etablerades av Barack Obama och innebär att man individanpassar den medicinska behandlingen till varje patient. Det betyder dock inte att man tar fram ett läkemedel specifikt för den patienten utan att man delar in individer i undergrupper som har olika känslighet för en specifik sjukdom, biologiskt och/eller utvecklingen av de sjukdomar man riskerar att eller hur de svarar på en specifik behandling. Förebyggande behandling kan då sättas in till de som gagnas av den och bespara andra eventuella biverkningar.
Flytande biopsier: Till skillnad från traditionell vävnadsbiopsi, kan en biopsi av vätska (t.ex serum-, blod- eller plasmaprover) vara säkrare, snabbare och mer bekväm och kanske ännu mer informativ. Tidigare studier av tumörheterogenitet har avslöjat att olika tumörställen hos samma patient kan ha olika genotyper och fenotyper. Sålunda kan en flytande biopsi ge en ögonblicksbild av tumörens karaktär i hela kroppen, samt dess potential att ge en ögonblicksbild av hela landskapet av genetiska förändringar i en tumör. Olika delar av tumören har ofta genetiskt distinkta grupper av celler. Eftersom en vävnadsbiopsi bara tar en liten bit av tumören, kan vissa viktiga mutationer missas. Tilläggas bör att forskning också har visat att flytande biopsier ibland missar viktiga mutationer som kan avslöjas av vävnadsbiopsier.
Läkare- och patientverktyg: Utveckling av webbaserade verktyg för egenkontroll av symptom och omedelbar rapportering till cancervårdteamen, samt nya patientutbildningar och navigeringsverktyg. Här förutspår ASCO att webbaserade verktyg för egenkontroll av symptom kommer att bli allt viktigare för patientgrupper med lägre hälsokunskaper, vilket kan förbättra såväl vården som livskvaliteten hos dessa patienter, och att sådana program kommer att bli allt viktigare i en tid präglad av precisionsmedicin.
Bortsett från att belysa utvecklingen under det föregående året, granskar rapporten utvecklingen på de fyra områdena cancerrisk, förebyggande och screening; andra framsteg inom cancerbehandling; patientvård; och tumörbiologi. Rapporten avslutas med ett kapitel om pågående forskning som sannolikt kommer att påverka cancervården i framtiden (flytande biopsier, målinriktad terapi för äggstockscancer och cancer Moonshot programmet).
– För att lyckas besegra cancersjukdomar, måste vi bedriva forskning över cancervårdens alla delar, från screening till nya behandlingar och strategier som hjälper till att lindra behandlingarnas biverkningar, enligt rapportens tf. chefredaktör Harold Burstein vid Dana-Farber Cancer Institute i Boston.
Författarna till rapporten uppmanar nu kongressen att godkänna minst 34,1 miljarder dollar till statliga National Institutes of Health under 2017. Hur snabbt immunterapin har avancerat de senaste åren, illustreras väl i denna schematiska översikt.
Rapporten som publicerats i Journal of Clinical Oncology kan läsas i sin helhet här.
Se en video från ASCO om hur immunterapi fungerar (28 dec 2016)

YouTube video

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev