Home Nyheter Cline Scientifics patentgodkännande öppnar för större affärer i USA

Cline Scientifics patentgodkännande öppnar för större affärer i USA

Cline Scientifics patentgodkännande öppnar för större affärer i USA

27 februari, 2017

Förra veckan kunde Cline Scientific meddela en ny milstolpe i bolagets historia då det blev klart att man erhållit patentgodkännande i USA för bolagets Nanogradientytor som används till forskning och celltillverkning. I och med detta patent, som gäller till och med år 2037, har Cline nu skyddat sin teknik i Sverige, Kina och USA. Bolagets vd Patrik Sundh kommenterar nedan patentgodkännandet och vilken betydelse det har för bolaget.
Cline Scientifics egenutvecklade nanogradienter, en typ av specialiserade plattor för cellodling med unikt mönstrade nanoytor, gör det bland annat möjligt för bolagets kunder – forskare och läkemedelsbolag världen över – att bättre kontrollera tillväxten av stamceller under odlingsprocessen. På så sätt kan de säkerställa att endast celler med önskade egenskaper odlas fram vid framtagande av nya stamcellsterapier.
Stamcellsterapier är en form av läkemedelsutveckling som växer snabbt och som anses ha stor behandlingspotential inom en rad allvarliga sjukdomar. Men när stamceller odlas i laboratoriemiljö riskerar de att börja växa okontrollerat vilket kan ge upphov till cancertumörer, vilket av lätt insedda skäl är något man vill undvika. Clines nanogradienter erbjuder lösningen på detta problem och underlättar på så sätt för forskarna att ta fram nya, säkrare stamcellsterapier. 
På sikt kan Clines teknik bidra på ett konkret sätt till snabbare genombrott inom stamcellsterapin, en marknad vars produkter enligt bolagets vd Patrik Sundh, har potential att nå lika höga, eller högre värden än de idag bäst säljande läkemedlen.
Cline Scientific inriktar sig än så länge primärt på just området stamcellsforskning, men man ser även potential för sina produkter inom cancerforskning och -diagnostik. Geografiskt har man valt att i första hand fokusera på de stora marknaderna Asien, USA och Europa, där utvecklingen har kommit längst inom stamcellsterapier och regenerativ medicin.
Förra veckans besked om godkännande i USA innebär att Cline kompletterar bolagets patentportfölj och nu har skyddat sin unika teknik på samtliga dessa viktiga marknader. Från bolagets sida menar man att det även öppnar upp för en ny typ av affärsmöjligheter på den amerikanska marknaden.

Patrik Sundh, vd Cline Scientific
Patrik Sundh, vd Cline Scientific.

Patrik Sundh, vd på Cline Scientific, er nanogradientteknik är nu patenterad på två av era viktigaste marknader. Vad innebär godkännandet i USA för Cline?
– Patent är otroligt viktigt inom vår bransch eftersom det ofta ligger lång utvecklingstid och stora investeringar bakom nya teknologier, vilka måste skyddas. Detta gäller även Cline där vi ser det som mycket viktigt att skydda vår unikitet på detta sätt. USA är den absolut största marknaden för Life Science och att ha patent på vår grundteknologi där är ett måste vad gäller möjligheten att sluta olika avtal med samarbetspartners och kunder, trovärdighet för vår unika teknologi, och skydd mot eventuella kopior på vårt koncept. Med andra ord, nu är det möjligt för Cline att på allvar satsa på den amerikanska marknaden.
Ett nytt läkemedel tar vanligen minst tio år eller mer att ta fram, från upptäckt till marknadsgodkännande. Hur stora tidsvinster uppskattar du att er patenterade teknik kan medföra?
– Jämförelsen med läkemedel är inte helt rättvis, då läkemedelsutveckling är en lång och komplicerad process som arbetats fram under många decennier. Cellterapier är nästa revolution inom medicinen där man tyvärr brottas med helt annan problematik som bromsar utvecklingen. Tidsvinster beror på varje enskilt case, skulle jag säga. Dock ser vi vår teknologi främst som en möjliggörare, d.v.s. något som behövs för att göra en process möjlig som tidigare varit omöjlig. Det är därför lite svårt att uppskatta exakta tidsvinster. Viktigt att poängtera är dock att ett stort problem vad gäller tidsåtgången är att ta en teknik från forskningsstadiet till produktionsstadiet, så kallad tech-transfer. Här kan Clines produkter möjliggöra en smidig övergång mellan dessa faser och i ett sådant fall ser vi möjliga tidsvinster för våra kunder och samarbetspartners på upp emot ett par år. Fortfarande är dock de regulatoriska kraven den största tidsboven för cellterapier.
Ni menar att patentgodkännandet i USA kommer att ge Cline nya möjligheter att teckna licensavtal med amerikanska aktörer inom läkemedelsindustrin, kan du utveckla det resonemanget?
– Det enkla svaret är att det i princip är omöjligt att teckna licensavtal utan godkända patent. Nu har vi äntligen godkänt patent i USA och därför har vi möjligheten att arbeta med en ny typ av affärsutveckling som tidigare varit osäker. Att enbart leverera produkter till kunder är inte vårt huvudmål, det är ett medel för att kunna hitta de kunder och projekt där vår teknologi kan användas rutinmässigt på licensbasis. Exakt hur sådana licensavtal och samarbeten med industrin kan se ut för oss varierar mycket, men i grund och botten är vårt mål att skapa affärer där vår teknologi möjliggör produkter och processer av stora värden inom Life Science.
– Ett patent öppnar därför nya, lukrativa möjligheter samtidigt som det också ger en ökad trovärdighet och tyngd till företaget.
Vilka är annars de främsta återstående hindren för en ökad acceptans för er teknologi, som ju på många sätt bryter ny mark – med allt vad det innebär på en av tradition konservativ marknad?
– Vi är mitt i processen med att hitta de referenskunder som är nödvändigt för att få acceptans för en ny teknologi inom Life science. Detta är helt avgörande för en vidare tillväxt. Detta hinder kontrollerar vi själva med vårt arbete. Den andra viktiga faktorn vi har identifierat är anpassning av regulatoriska processer för cellterapier på samma sätt som redan skett i Japan. Detta kontrollerar vi dock inte själva utan det ligger i händerna på myndigheter på olika marknader. Dock ser vi den japanska myndighetens ändring av godkännandeprocessen som ett genombrott i denna process globalt och känner oss säkra på att andra länder kommer att följa efter.
Vilka aktörer ser du som mest åtråvärda för Cline Scientific att knyta till er som referenskunder, är det primärt något av de stora läkemedelsbolagen eller speciellt utvalda och framstående akademiska forskare?
– Båda nämnda grupper är mycket viktiga på olika sätt. Vi tror på att skapa bred acceptans på flera nivåer och områden. Vi vill ha framstående akademiska forskare som kunder men även forskare inom läkemedelsbolagen som i viss mån jobbar på liknande saker och att vi därmed blir del av läkemedelsbolagens nya processer. Detta är ett successivt arbete som blir enklare och enklare ju längre man håller på. Kan man få den ena kunden kan man få den andra. Sen är det bara fråga om tid och tajming för att lyckas bli framgångsrik. Säljcyklerna inom denna branch är långa, något vi är medvetna om, vilket gör att det är viktigt att jobba med försäljning på en bred front. Givetvis är slutmålet att bli leverantör till läkemedelsbolagen, alternativt att licensiera ut teknologin till dessa.
Sedan tidigare har ni distributörsavtal på plats i USA, som bland annat delvis täcker området kring University of California, Stanford University och Bay Area som alltmer har kommit att bli ett drivhus för biomedicinsk innovation och bioteknikstartups. Hur tänker ni att ni ska vidareutveckla ert nätverk för att mer effektivt bearbeta den amerikanska marknaden?
– Det stämmer, vi har ett bra samarbete med en distributör som är mycket aktiv och växer i Kalifornien som är ett otroligt viktigt område för Life Science och biomedicin. Det var faktiskt de som kontaktade oss först och det gav oss inspiration att titta på USA mycket tidigare än många små bolag normalt gör. Vi kommer att fortsätta med att sluta avtal med fler distributörer och säljare på den amerikanska marknaden med fokus på områden som påminner om Bay Area med många universitet och läkemedelsbolag.
Kan det rentav bli aktuellt att starta ett dotterbolag för att mer effektivt bearbeta den amerikanska marknaden?
– Det kan bli aktuellt, vid någon tidpunkt krävs det att man har den typen av närvaro.
Avslutningsvis, vad tror du krävs för att stamcellsterapi som behandlingsform ska slå igenom på allvar?
– Det är en kombination av saker: den regulatoriska processen måste anpassas till cellterapier, metoder för att kvalitetssäkra celler, samt metoder för att skapa och garantera homogena celler i storskalig produktion är nog de viktigaste. Den sista punkten är där vi fokuserar på att erbjuda en lösning.
Läs även: Svensk nanoteknik kan leda till genombrott för stamcellsterapier
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev