Home Nyheter A1M Pharma tar in kapital och gör listbyte

A1M Pharma tar in kapital och gör listbyte

A1M Pharma tar in kapital och gör listbyte

7 februari, 2017

Förra veckan kunde A1M Pharma meddela den positiva nyheten att inga tecken på motreaktioner från kroppens immunsystem har kunnat upptäckas för den aktiva substansen i läkemedelskandidaten ROSGard. Idag kom besked om att bolaget vill ta in rejält med kapital, närmare bestämt 122,9 MSEK i en nyemission som är garanterad till 80 MSEK. Med nyemissionen avser bolaget att finansiera det återstående prekliniska utvecklingsarbetet, tillverkning av läkemedelskandidaten ROSGard, samt slutföra en klinisk fas I-studie inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT). Delar av emissionslikviden kommer också att användas i den fortsatta utvecklingen av läkemedelskandidaten för havandeskapsförgiftning. A1M Pharmas aktie backade kraftigt på beskedet. BioStock kontaktade bolagets vd Tomas Eriksson för en kommentar.

Tomas Eriksson vd A1M Pharma
Tomas Eriksson, vd A1M Pharma.

Tomas Eriksson, vd A1M Pharma. Ni tar in nära 123 miljoner kronor i en nyemission vars storlek nog kom som en överraskning för en del aktieägare. Det är en offensiv, för att inte säga aggressiv satsning – hur motiverar ni beslutet att genomföra emissionen just nu, och till den rabatt jämfört med gårdagens stängningskurs som det innebär?
– Styrelsen framhöll i samband med senaste emissionen förra sommaren att de pengarna förväntades räcka fram till första kvartalet 2017. Vi har nu ett starkt fokus på att få fram data som gör att vi kan utlicensiera vårt andra fokusområde, njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina tumörer, något som vi tror snabbare kommer att skapa värde för våra aktieägare jämfört med tidigare planer. Tyvärr är det så att majoriteten av de kommande kostnaderna för bolaget är givna utifrån de krav myndigheterna ställer, både vad gäller vilka studier som måste genomföras men också vad gäller produktionen av vår läkemedelskandidat. Styrelsen har, i samråd med bolagets rådgivare, sett det som viktigt att kunna erbjuda förmånliga villkor för att attrahera befintliga och tillkommande ägare.
Sedan i maj 2015 då er aktie toppade på 12 kr har A1M Pharmas bolagsvärde minskat med nära 90 procent. Speglar det på ett rättvist sätt utvecklingskurvan i bolaget? 
– Nu sätter förvisso marknaden kursen, men jag vill verkligen framhålla vi har gjort ett antal väsentliga och starkt värdeskapande framsteg för bolaget under 2017 och som är synnerligen viktiga byggstenar för framtiden.
Ni har rapporterat ett antal framsteg sedan toppnoteringen, vilka skulle du säga är de viktigaste milstolparna ni uppnått och vilka eventuella bakslag i utvecklingen har ni råkat ut för?
– Vi har lämnat in en ansökan om substanspatent, fått goda resultat från tox- och säkerhetsstudier, färdigställt en industriell tillverkningsprocess för vår läkemedelskandidat och fått fram lovande resultat från våra djurförsök inom strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT).
Förra året valde ni att bredda er pipeline med en ny indikation, njurskydd vid strålbehandling av neuroendokrina tumörer (PRRT). Det är ett område där ni menar att vägen till marknad kan vara kortare jämfört med ert andra fokusområde havandeskapsförgiftning. Hur fortlöper utvecklingsarbetet i förhållande till tidsplanen?
– Huvudmotivet till den stora emissionen är att kunna öka takten i utvecklingsarbetet. Vår nya prekliniska plan syftar till att kunna gå i människa snabbare än tidigare plan och därmed fortare nå de viktiga milstolpar som fas I respektive fas II-studier innebär för värdeskapandet i bolaget. Vi kommer att återkomma i prospektet med en mer detaljerad beskrivning.
Er emission är garanterad till 80 miljoner kronor, motsvarande 65,1 procent av emissionsbeloppet 123 MSEK. Om samtliga teckningsoptioner nyttjas fylls kassan på med ytterligare 41 MSEK och ni gör då bedömningen att kapitalet även räcker för att genomföra en fas II-studie inom PRRT, för att därefter inleda utlicensieringssamtal. Vilka överväganden har ni gjort som understödjer valet av denna indikation?
– Det valet har vi gjort efter att noga ha gått igenom olika möjliga andra indikationer inom akuta njurskador där vi haft ett antal kriterier att gå efter, som bl.a. omfattar marknadspotential och utvecklingsrisk. PRRT i sig är inte den största, men likväl långt ifrån en ointressant indikation med avsikt på marknadspotential. Området växer och anses vara underbehandlat i dagsläget och det pågår utveckling hos flera större bolag med att ta fram förbättrade behandlingar jämfört med de som är tillgängliga idag. Det är också viktigt att komma ihåg att vid en lyckad utveckling kan flera områden öppna sig inom sk radiopharmaceuticals med betydligt större marknadspotential.
Hur ser intresset ut för PRRT hos de större läkemedelsbolagen, och hur väl positionerade är ni baserat på hittillsvarande forskning?
– Det gensvar vi mött har varit mycket uppmuntrande och vi ser oss som väl positionerade inför de utvecklingssteg som väntar. Vid vårt deltagande vid den stora biotechkonferensen i San Francisco i början på december mötte vi flera potentiella partners och investorer som sökt upp oss och även efter konferensen har kontakterna fortsatt.
Avslutningsvis, ni har beslutat att ansöka om listbyte från AktieTorget till Nasdaq First North, men också om sammanläggning av aktierna. Vad ligger till grund för det beslutet?
– Det är ett naturligt steg för oss med tanke på att vi har varit på Aktietorget sedan 2013 och gärna vill bredda ägandet till institutioner och även internationellt. Sammanläggningen kommer sig av att minsta värde på First North är 50 eurocents, d.v.s. motsvarande omkring 5 kronor, avslutar Tomas Eriksson, vd A1M Pharma.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev