Home Nyheter Xintela rapporterar positiva cancerresultat och framsteg på bred front

Xintela rapporterar positiva cancerresultat och framsteg på bred front

Xintela rapporterar positiva cancerresultat och framsteg på bred front

20 januari, 2017

Efter endast 10 månader som publikt bolag har Xintela nått viktiga milstolpar inom huvudprojekten regenerativ medicin och cancer. I en projektuppdatering på fredagsmorgonen rapporterar bolaget om framsteg på bred front – man lyfter särskilt fram de positiva prekliniska resultat man sett i cancerprojektet inriktat mot glioblastom, där tumörcellsdödande effekt konstaterats hos Xintelas antikroppar. Samtidigt förbereds bolagets stamceller nu för en klinisk studie på broskskador hos hästar i Helsingborg, baserat på goda prekliniska resultat gällande både säkerhet och effekt i den häststudie som tidigare genomförts vid Cornell University i New York. Utöver detta rapporterade Xintela också att man kunnat validera sitt analytiska test XACT för kvalitetssäkring av brosk- och stamceller.
Flera av bolagets viktiga milstolpar avklarade
Det är mycket glädjande att vi på så här kort tid har kunnat rapportera positiva resultat i våra två huvudprojekt inom regenerativ medicin och cancer. Det här visar på styrkan och bredden i vår teknologiplattform XINMARK och att vi har ett resultatfokuserat team. Jag ser fram emot den fortsatta utvecklingen och är övertygad om att 2017 blir ett händelserikt år för Xintela, kommenterar Evy Lundgren-Åkerlund, vd för Xintela i dagens pressmeddelande.
Xintelas målsökande antikropp har celldödande effekt på glioblastomceller
Studieresultaten från Xintelas cancerprojekt har visat att bolagets målsökande antikropp de facto har en celldödande effekt på glioblastomceller, både i cellstudier och i djurmodell. I studierna har Xintela identifierat en lämplig antikropp och framställt ett så kallat “Antibody-Drug Conjugate” (ADC), där ett cellgift kopplas till antikroppen. Syftet är att ta fram en antikroppsbaserad behandling för hjärntumören glioblastom.
De prekliniska studierna har gjorts både på glioblastomceller hämtade från tumörer i människor och i en djurmodell för glioblastom i samarbete med forskare från Rudbecklaboratoriet vid Uppsala universitet. Den framtagna ADC-antikroppen har visat sig binda till tumörcellerna och där utöva en celldödande effekt. Kompletterande studier pågår nu för att färdigställa resultaten för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Marknaden för glioblastomläkemedel står inför “explosionsartad ökning” fram till år 2024
Försäljningen av läkemedel för behandling av den sällsynta och aggressiva formen av hjärncancer glioblastom väntas gå mot en betydande tillväxt under de kommande åtta åren, enligt en analysrapport från GlobalData. Enligt rapporten är en femdubbling av värdet på de sju största marknaderna fram till år 2024 fullt möjlig, vilket skulle motsvara ett totalt marknadsvärde om drygt 30 miljarder kronor. I analysen från GlobalData framhålls att det hittills har varit svårt att utveckla läkemedel som effektivt behandlar glioblastom, speciellt på grund av svårigheten att lyckas få läkemedel att passera blod-hjärnbarriären, det skyddande membran runt hjärnan som förhindrar giftiga ämnen – och dessvärre även många läkemedel – från att komma in i hjärnan och attackera tumören.
Stor tillväxtpotential på de viktigaste marknaderna
Onkologi- och hematologiexpert Maxime Bourgognon säger i en kommentar till GlobalDatas analysrapport att även om glioblastom är en sällsynt sjukdom, så är behovet på marknaden så stort att det innebär goda intjäningsmöjligheter för läkemedel som kan visa bättre effekt än nuvarande. Den kombinerade glioblastom-marknaden för USA, Storbritannien, Spanien, Frankrike, Tyskland, Italien och Japan kommer enligt analysbolaget alltså att öka explosionsartat, från 659 miljoner dollar år 2014 till 3,3 miljarder dollar år 2024.
Xintelas mål är att generera tidiga intäkter
Bolagets uttalade strategi för glioblastomprojektet är att i tidig fas identifiera en lämplig industriell partner för att korta ned tiden till marknad, snabbare nå ut till patienter och därmed snabbare kunna generera intäkter.
–De positiva resultaten bekräftar behandlingskonceptet och ger oss det kvitto vi behöver för att inleda diskussioner med potentiella samarbetspartners för det fortsatta utvecklingsarbetet och kommersialiseringen av en produkt för behandling av glioblastom. Vi kan nu också inleda arbetet med att ansöka om särläkemedelsstatus för ADC-terapin, kommenterar Xintelas vd Evy Lundgren- Åkerlund.
Förbättrad diagnostikmetod kan säkerställa att patienter är mottagliga för behandling
Xintela arbetar även med att ta fram s.k. Companion Diagnostics, en förbättrad metod för diagnostik av glioblastom, där man med utgångspunkt i bolagets markörteknologi kan göra analyser av tumörvävnadsprover, i syfte att avgöra vilka patienter som har förutsättningar för att bli hjälpta specifikt av Xintelas behandling.
– Glioblastom är en mycket komplex sjukdom och det finns ett stort behov av att förbättra diagnostiska metoder för att kunna utveckla bättre terapier. Vårt syfte med en Companion Diagnostic är att visa att vår målmolekyl finns i tumören och därmed fastställa att patienten har möjlighet att svara på den behandling som Xintela utvecklar, säger Evy Lundgren-Åkerlund.
Xintelas stamceller förbereds för kliniska studier på häst och människa
I december meddelade bolaget att man framgångsrikt genomfört en studie på hästar vid Cornell University i New York, som visade att Xintelas stamceller är säkra att använda och har en positiv effekt på ledbrosk och ben efter en broskskada. De positiva resultaten har lett till att Xintela nu påbörjat förberedelser av en klinisk studie på hästar med artros. Inledning av studien är planerad till det andra halvåret 2017. Studien kommer att utföras på Evidensia Specialisthästsjukhus i Helsingborg i samarbete med Casper Lindegaard, chefsveterinär i kirurgi och internationellt erkänd inom hästkirurgi.
–För att kunna starta den kliniska studien på hästar behöver vi producera stamceller enligt GMP (Good Manufacturing Practice) och vi räknar med att teckna ett samarbetsavtal för produktion inom kort. Vi påbörjar nu också arbetet med att förbereda för kommersialisering av en stamcellsprodukt för hästar, säger Evy Lundgren-Åkerlund.
Resultaten från den genomförda häststudien är mycket viktiga för ett myndighetsgodkännande att få starta kliniska studier på människa, och innebär ett framsteg i arbetet med att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros hos människa.
Xintela har redan identifierat en ortopedisk specialistklinik där vi planerar att utföra den kliniska studien med start under 2018. Vi arbetar nu med att färdigställa underlag för diskussioner med regulatoriska myndigheter för tillstånd att starta kliniska studier, förklarar professor Lundgren-Åkerlund.
XACT, en kvalitetssäkring av broskceller och stamceller
Xintela rapporterar vidare att man under året framgångsrikt genomfört en validering av det analytiska testet XACT för kvalitetssäkring av broskceller i samarbete med ett europeiskt bolag. Resultaten visar att XACT, som består av antikroppar som binder till Xintelas markörer integrin α10β1 respektive integrin α11β1, kan mäta broskcellers kvalitet inför en broskcellsimplantation samt detektera eventuella kontaminerande celler i broskcellspreparationer. Diskussioner om fortsatt samarbete pågår.
Det har varit ett givande samarbete för Xintela. Dels har det genererat intäkter och dels har vi fått möjlighet att vidareutveckla XACT så att testet möter kundernas behov. XACT är ett unikt kvalitetssäkringstest och vi för diskussioner om samarbeten med flera internationella aktörer inom området, menar Lundgren-Åkerlund.
Xintela har framgångsrikt kunnat nyttja XACT för att selektera och kvalitetssäkra de stamceller som användes i den amerikanska häststudien, samt för att visa att samma typ av stamceller kan selekteras fram från människa.
Läs även: Positiv behandlingseffekt på ledbrosk med Xintelas stamceller
Samt: BioStocks analys av Xintela (15 februari 2016)
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev