Home Nyheter Positiv behandlingseffekt på ledbrosk med Xintelas stamceller

Positiv behandlingseffekt på ledbrosk med Xintelas stamceller

Positiv behandlingseffekt på ledbrosk med Xintelas stamceller

4 januari, 2017

Xintela som utvecklar läkemedel inom regenerativ medicin och cancer, med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer, har under 2016 genomfört en studie på hästar med samarbetspartnern Cornell University i New York med sina selekterade stamceller. Under december kom de första resultaten som visade att stamcellerna är säkra att använda, och idag kunde bolaget även meddela att behandlingen har haft positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros. Detta baseras på kompletterande analyser från häststudien och slutrapporten från Cornell University. Resultaten är enligt bolaget mycket lovande för utvecklingen av stamcellsterapi för behandling av ledbroskskador och artros. Häststudien utgör dels en egen grund för att utveckla läkemedel för hästar, men är även en förberedelse för att ta behandlingen vidare till människa.
Xintelas markörteknologi gör det möjligt att identifiera och selektera en viss typ av stamceller som kan utvecklas till broskceller, vilket utgör en kvalitetssäkring av de stamceller som används för reparation av skadat ledbrosk, men tekniken gör det även möjligt att rikta en behandling till celler i hjärntumören glioblastom för att bromsa tumörens tillväxt. Xintela har tidigare meddelat att bolagets stamceller är säkra att använda, samt att resultaten från häststudien indikerade en skyddande effekt på leden. De kompletterande analyser som nu har genomförts visar enligt bolaget att de selekterade stamcellerna kan skydda brosket från fortsatt nedbrytning efter en skada och även förhindra uppkomst av skador i det underliggande benet.
– Det är mycket glädjande att våra stamceller visade positiva behandlingseffekter i häststudien. Detta stödjer användningen av vår markörteknologi för utveckling av en effektiv och kvalitetssäkrad stamcellsprodukt för behandling av ledbroskskada och artros, säger Xintelas vd, Evy-Lundgren- Åkerlund.
Xintela har genomfört häststudien vid Cornell University i Ithaca, New York i samarbete med Dr. Lisa Fortier och kollegor vid Hospital for Special Surgery i New York. Dr Fortier är en internationellt erkänd expert inom broskreparation och veterinärmedicin och har lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar.
– Resultaten från studien stödjer användningen av Xintelas selekterade stamceller för behandling av posttraumatisk artros. Behandlingen är säker och vi ser tydliga resultat som pekar på att den kan minska effekterna av en ledskada och skydda brosket från nedbrytning. Intressant nog indikerade resultaten en reparerande effekt på brosket som vi aldrig tidigare har sett i någon broskreparationsmodell. Resultaten är mycket lovande för utveckling av en säker och effektiv stamcellsprodukt för både människor och djur som lider av ledbroskskador och artros, säger Dr. Lisa Fortier.
Xintela avser nu att sammanställa resultaten för publikation i en internationell vetenskaplig tidskrift.
Om häststudien vid Cornell University
Xintelas stamceller (allogena mesenkymala stamceller) togs från en hästdonator och selekterades med hjälp av bolagets markörteknologi. Stamcellerna injicerades i hästens ena bakben, i den led som motsvarar människans fotled. Som kontroll injicerades enbart saltlösning i motsvarande led i det andra bakbenet.
Hästarna som användes i studien hade en skada i lederna som kan liknas vid den posttraumatiska artros som kan uppstå efter en idrottsskada eller stukning av en led. Efter sex månader, när studien avslutats, genomfördes en noggrann analys av brosket och andra vävnader i leden med hjälp av magnetröntgen och histologi. Även flera andra organ studerades för att undersöka och kunna utesluta eventuella oönskade effekter av cellerna. Dessutom analyserades prover från ledvätskan, som tagits då studien pågick, med syfte att undersöka inflammationsmarkörer och markörer för nybildning och nedbrytning av broskvävnad.
Om artros
Artros är en funktionshindrande och ofta mycket smärtsam kronisk ledsjukdom där brosket successivt bryts ner. Det är en komplex sjukdom som även påverkar andra delar av leden som ben, ledkapsel och senor. Globalt uppskattas 630 miljoner människor lida av artros. Broskskador och artros är även mycket vanliga hos hästar. För närvarande finns ingen läkande behandling tillgänglig för artros. Den totala globala marknaden för behandling av artros beräknas växa från 3,6 miljarder USD (2014) till 9,2 miljarder USD (2024).
Läs även: Positiv häststudie ger Xintela vind i seglen
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev