Home Nyheter Orsaken till allvarlig PMS närmare en förklaring

Orsaken till allvarlig PMS närmare en förklaring

Orsaken till allvarlig PMS närmare en förklaring

5 januari, 2017

De gamla grekerna trodde att livmoderns vandringar i kvinnors kroppar orsakade allehanda ovanliga beteenden, vilka såhär i efterhand tycks bära slående likheter med de som idag allmänt brukar tillskrivs premenstruellt syndrom (PMS) och den allvarligare formen, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). PMS är ett samlingsbegrepp för flera olika symtom, både fysiska och psykiska, vars orsak har varit höljt i dunkel, tills nu. Boven i dramat tycks vara en genetisk mutation som får cellerna att löpa amok, och inte allmän grinighet eller personlighetsrelaterade förklaringar. Den allvarliga formen brukar ibland feldiagnostiseras som manodepression, depression eller rentav menstruationspsykos. För dessa kvinnor kan den nya forskningen förhoppningsvis på sikt leda till bättre förståelse och behandlingsmetoder. De nya rönen har utförts vid US National Institutes of Health (NIH) och publicerades den 3 januari i Molecular Psychiatry.

PMS kan leda till trötthet, huvudvärk, ömmande bröst, men också ilska, gråt, ångest och nedstämdhet. Upp till så många som 75 procent av alla kvinnor i fertil ålder beräknas uppleva något slags månatligt återkommande symptom som kan ta sig såväl fysiska som psykiska uttryck.

Inte sällan hånas många för det dåliga humör som kan uppstå vid PMS, men nu har forskare vid den amerikanska myndigheten US National Institute of Mental Health, presenterat bevis för att det dåliga humöret inte beror på att personen ifråga är grinig, sur eller att det har med ens personlighet att göra, utan att humörsvängningarna orsakas av en genetisk mutation som får cellerna att löpa amok.

Av de som drabbas av PMS, får cirka 2-5 procent en ännu mer extrem version av syndromet, kallad premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS), vilket orsakar så intensiv irritabilitet, sorg, ångest, en känsla av att vara fysiskt uppblåst, och allmän diffus värk, att kvinnan före och under menstruationen knappt kan leva ett normalt liv. Det händer att personer med svår PMDS feldiagnosticeras som deprimerade eller manodepressiva när det i själva verket rör sig om behandlingskrävande PMDS. En ibland använd benämning för mycket svåra fall är menstruationspsykos. Tidigare forskning har visat att kvinnor med PMDS har normala hormonnivåer, men att de av någon anledning är mycket mer känsliga för dem. Fram tills nu har ingen lyckats räkna ut vad som orsakar denna känslighet.
Den nya studien visar att de molekylära mekanismer som tycks utlösa detta försvagande tillstånd, leder till ett högst reeell humörrelaterad PMS.

– Detta är ett stort ögonblick för kvinnors hälsa, eftersom detta fastställer att kvinnor med PMDS har en inneboende skillnad i sin molekylära apparat som svarar på könshormoner – och att det inte bara handlar om ett emotionellt beteende som man frivilligt kan välja att kontrollera, säger David Goldman vid US National Institutes of Health.

Studien utfördes, visserligen i en mycket liten grupp om 10 kvinnor med PMDS och 9 kvinnor som inte led av detta tillstånd. I den första gruppen stängde forskarna av progesteron och östrogen. Humörsymtomen hos kvinnorna med PMDS slutade när hormonerna stoppades och deras symptom började igen när de återinfört dem, medan kontrollgruppen utan PMDS inte upplevde samma förändring.

Genkomplexet ESC/E(Z) tycks vara boven i dramat
Detta visar att hjärncellerna hos kvinnor med PMDS reagerade olika på hormonerna. För att bättre förstå varför, odlade forskarna kvinnornas vita blodkroppar – med samma uttryck av gener som i hjärncellerna då dessa är mycket svårare att kultivera – både i närvaro av hormoner och utan dem. Forskarna fann att ett stort genkomplex var annorlunda mellan de två grupperna, mer känt som ESC/E(Z) – (Extra Sex Combs/Enhancer of Zeste) – genkomplexet, vilket styr vilka gener som slås av och på som svar på hormoner och andra faktorer. Det verkar nu som att mutationer i detta genkomplex kan vara orsaken till många av de intensiva humörsymtom som upplevs av kvinnor med PMDS.

Forskarna kunde visa att i cellerna hos de kvinnor som led av PMDS, var många av de gener som styrs av detta genkomplex överuttryckta, medan andra var underuttryckta jämfört med kontrollgruppen. Och när man la till könshormonerna blev skillnaderna ännu mer uttalade, vilket tyder på att det är något hos ESC/E(Z)-genkomplexet hos kvinnor med PMDS, som gör att deras molekylära signalvägar går överstyr och gör dem mer känsliga för könshormoner som, precis som hos andra kvinnor, ökar innan menstruationen.

Forskarna vid NIH framhåller att mer forskning behöver göras innan man konklusivt kan fastslå vad som orsakar PMDS, men detta är första gången som den underliggande cellaktiviteten har identifierats, vilket innebär ett ett lovande första steg eftersom man då rimligen bör ha lättare att hitta mer effektiva behandlingar än att, som i dagsläget, ta smärtstillande medel eller få hurtfriska kommentarer om att muntra upp sig.
För första gången har vi nu cellulära bevis för onormal signalering i celler som härrör från kvinnor med PMDS, och en rimlig biologisk orsak till deras avvikande känslighet för östrogen och progesteron. Att lära sig mer om den roll detta genkomplex spelar, ökar hoppet att förbättra behandlingen av sådana reproduktionshormonrelaterade affektiva störningar, förklarar Peter Schmidt vid NIH.

Forskarteamet avser nu att gå vidare och studera vilken roll genkomplexet spelar i hjärnceller inducerade från stamceller från PMDS-patienter, för att ge en bättre förståelse för hela processen.

Om PMDS
Många av symptomen vid PMDS – som varar mellan 10 och 14 dagar varje månad och uppträder direkt efter ägglossningen – påminner om vanlig depression men skiljer sig genom det cykliska mönstret. Syndromet som har varit medicinskt dokumenterat i närmare hundra år, kan vara mycket handikappande för de personer som drabbas och innebär ofta att både familjeliv och jobb blir lidande. Livskvaliteten blir allvarligt sänkt och en del personer, dock inte en majoritet, har så svåra PMDS-besvär före mens att de hyser självmordstankar. Vanligast är dock plötsligt kraftig aggressivitet och en oförmåga att rationellt sortera sina känslor vilket resulterar i konflikter och en påföljande ångestkänsla då dessa utbrott är oerhört svåra att hejda.

Symptomen inträder ofta i övre tonåren för att sedan följa upp i vuxen ålder. Personer över 30 år och oftast de som fött barn är mer drabbade och symptomen tydligare. Det är inte ovanligt att PMDS kan leda till depression eller utveckling av andra ångestrelaterade sjukdomar som social ångest (fobi). Medicinering: Premalex och Ecitalopram.
Läs mer här

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev