Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 31 januari

Nyhetssvepet tisdag 31 januari

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet tisdag 31 januari

31 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

MedicPen ingått ett konsultavtal med CHORDAS inc för att stärka upp sin kompetens på USA-marknaden. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems rapporterade bokslut för 2016. Nettoomsättningen var 0 kronor och resultatet efter finansiella poster uppgick till -25 396 002 SEK (-16 014 528). Bolaget har beslutat om en nyemission med företrädesrätt för Bolagets befintliga aktieägare om cirka 23,8 miljoner kronor, före emissionskostnader. Bolaget avser efter nyemissionen genomföra ett listbyte från AktieTorget till Nasdaq Stockholm First North. Läs mer.
VibroSense Dynamics har anställt Bo Olde som Principal Scientist. Bo Olde kommer närmast från Baxter International Corporation. Olde kommer i sin tjänst som Principal Scientist att ansvara för bolagets pågående och kommande forskningsstudier som görs i samarbete bolagets forskningspartners. Läs mer.
Alligator Bioscience har under januari månad ökat antalet aktier och röster med 700 000 nya aktier genom nyttjande av optioner i ett teckningsoptionsprogram. Per den 31 januari 2017 uppgår antalet aktier och röster i Alligator Bioscience AB (publ) till 70 813 615. Läs mer.
Även CombiGene, som utvecklar nya metoder för behandling av neurologiska sjukdomar rapporterade bokslut för 2016. Nettoomsättningen var 0 kronor och resultatet efter finansiella poster -8 681 (-6 469) TSEK. Likviditeten vid periodens utgång uppgick till 2 860 (9 376) TSEK. Styrelsen beslutade vid en extra bolagsstämma den 26 januari om en företrädesemission av aktier om ca 14,2 MSEK.
Klaria Pharma Holding AB meddelar att VD Scott Boyer har påkallat teckning av 4,500 aktier i koncernens dotterbolag FFT Pharmaceuticals AB. Betalning om 530 kronor per aktie har erlagts och beslut om tilldelning har fattats. Scott Boyer kommer efter detta förvärv att äga 8,26 % av FFT Pharmaceuticals som totalt kommer att bestå av 54,500 aktier. Bolaget meddelade även det avtal man haft med Remium Nordic AB om likviditetsgaranti avslutats per 3 februari 2017. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp
SciBase har signerat ett avtal med tyska medicinteknikbolaget DermoScan, som innebär att man kommer att länka ihop Nevisense och dess mätvärde, för tidig upptäckt av malignt melanom, med DermoScans dermatoskopisystem DermoGenius Ultra. Läs mer.
Cyxone inledde teckningsperioden för teckningsoptioner av serie TO 1. Teckningsperioden löper från 30 januari till 10 februari 2017 och en teckningsoption av serie TO 1 berättigar till teckning av en aktie för 5 kronor. Läs mer.
Department of Human Oncology vid University of Wisconsin-Madison har valt RaySearch Laboratories RayStation som sitt nästa dosplaneringssystem. Avtalet undertecknades i december 2016 och köpet är planerat att genomföras i två omgångar. Läs mer.
Orasolv har anställt Veronica Pettersson som Försäljningschef. Veronica kommer senast från rollen som Account Manager på Poolia i Uppsala. Veronica tillträder sin nya tjänst den 1 mars 2017. Läs mer.
På måndagen inleddes teckningsperioden för IRLAB Therapeutics nyemission om 115,8 MSEK. Teckningsperioden pågår fram till den 10 februari 2017. IRLAB är ett forskningsbolag som utvecklar nya, innovativa läkemedel mot neurodegenerativa sjukdomar, i synnerhet Parkinsons sjukdom och demens. Läs mer.
Läs BioStocks senaste nyhetsbrev Januari, v 4 här.
De senaste artiklarna från BioStock

I november 2013 la den tyska läkemedelskoncernen Bayer ett bud värt 2,4 miljarder dollar på det norska prostatacancerbolaget Algeta. Tillsammans med Bayer hade Algeta utvecklat Xofigo, ett läkemedel för behandling av svår prostatacancer. En månad senare var affären klar och prislappen hade då efter viss budstrid ökat väsentligt till 2,9 miljarder dollar eller 26 miljarder svenska kronor. En av ingenjörerna bakom de kliniska studierna med Xofigo var Sten Nilsson – professor i onkologi samt styrelseledamot och medgrundare till svenska DexTech Medical, vars förarbete lade själva grunden för jätteaffären mellan Algeta och Bayer. Tillsammans med honom hoppas nu DexTechs vd Anders R Holmberg att man ska kunna göra om Algetas resa med läkemedelskandidaten OsteoDex, även den med inriktning mot kastrationsresistent prostatacancer. Läs mer.
När Zika- och Ebolavirusen drabbade Sydamerika och Afrika, stod omvärlden och berörda regeringar handfallna. Och trots att liknande epidemier mycket väl kan breda ut sig i framtiden, är beredskapen fortfarande otillfredsställande både vad gäller mer effektiva vaccin och tillverkning i stora kvantiteter. Av den anledningen skapades nyligen en global koalition under World Economic Forum i Davos, Schweiz, med syftet att ge världen en bättre försäkring mot epidemier. Läs mer.
 

BioStock har via videolänk fått möjlighet att intervjua Dr Lisa Fortier vid Cornell University i Ithaca, New York, ansvarig för genomförandet av Xintelas häststudie. Dr Lisa Fortier är en internationellt erkänd expert inom broskreparation och veterinärmedicin med lång erfarenhet av ledbroskskador och artros hos människor och hästar. Trots sin breda erfarenhet menar hon dock att de resultat man hittills kunnat se i Xintelas häststudie överträffar allt man tidigare sett på området. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Immune Pharmaceuticals +5,81%, Klaria Pharma Holding +3,89%, Cantargia +3,82%, Ellen +3,74%, Infant Bacteria Therapeutics +3,54%, Vicore Pharma +3,35%,
Förlorare i morgonhandeln: Addvise -8,29%, Nanexa -4,85%, Nanologica -3,41%, Gabather -3,10%, Moberg Pharma -2,72%, Orexo -2,61%
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev