Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 24 januari

Nyhetssvepet tisdag 24 januari

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet tisdag 24 januari

24 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

BrainCool: Ett abstract inom den kliniska och vetenskapliga utvecklingsplanen för Cooral System har accepterats att framläggas på the 43rd Annual Meeting of the European Society for Blood and Marrow Transplantation (EBMT 2017) som äger rum 26-29 mars 2017 i Marseille, Frankrike. BrainCools abstract har titeln: Optimal Cooling Temperature To Prevent Adverse Effects Of Chemotherapeutic Agents och behandlar den optimala temperatur som skall uppnås för att förhindra oral mukosit (OM), och är ett resultat av en in vitro-studie som nu är avslutad som en del av ett samarbete med University of Sheffield. Läs mer.
AcouSort lämnar statusuppdatering avseende bolagets pågående projekt och aktiviteter. AcouSorts två pågående samarbetsprojekt löper enligt tidigare kommunicerad plan. Planen för ett tredje samarbetsprojekt avseende separation av blodplasma är färdigställd, men projektstarten är flyttad från Q4 2016 till Q1 2017. En ny version av cellinfångningsplattformen AcouTrap är färdigställd och kommer presenteras på flera större internationella konferenser under våren. Läs mer.
C-RAD: Patent och marknadsdomstolen vid Stockholms Tingsrätt bekräftade C-RADs rättigheter till patentet för deras innovation benämnd “Patient Monitoring Radiation Machines” i domslut den 27 oktober, 2016. Motparten i målet har lämnat in ett överklagande av domen och Svea Hovrätt- Patent- och marknadsöverdomstolen har nu godkänt överklagandet. Läs mer.

Yield Life Sciences intressebolag Isofol Medical meddelar att den amerikanska läkemedelsmyndigheten (FDA) har slutfört sin granskning av bolagets ansökan om kliniska studier i USA (Investigational New Drug, IND) och beslutat att den första föreslagna kliniska studien, med Modufolin mot spridd kolorektal cancer, under en IND kan påbörjas. Läs mer.

Kontigo Care och Stordala Vård och omsorg har ingått avtal om leverans av Kontigo Cares vårdsystem TripleA för förstärkt vård av missbruk. Kontigo Cares produkt TripleA är ett vårdsystem som ökar chanserna för alkoholberoende personer att bibehålla sin nykterhet oberoende av behandlingsform. Det initiala ordervärdet uppgår till lägst 270 000 SEK under en treårsperiod. Läs mer.
PExA som säljer ett forskningsinstrument, vilket möjliggör att man via utandningsluft kan detektera potentiella biomarkörer för luftvägssjukdomar, har erhållit en order från en amerikansk myndighet värd ca 450 000 SEK. Ordern är på ett komplett system, PExA 2.0 och installation är planerad att ske under första kvartalet 2017. Läs mer.
Oncology Venture kunde under morgonen meddela att bolagets verktyg Drug Response Predictor DRP, framgångsrikt förutsprå effekten av 4 bröstcancerläkemedel för Personalized Medicine. Läs mer.
EU:s medicinska kommitté CHMP har beviljat påskyndad handläggning av godkännandet för AbbVies hepatit C-läkemedel glekaprevir/pibrentasvir, en så kallad pangenotypisk behandling för patienter med hepatit C-genotyperna 1-6. Påskyndad handläggning beviljas läkemedel som anses vara en terapeutisk innovation och ha särskilt stor betydelse för folkhälsan. Syftet är att ge patienter tillgång till den nya behandlingen så fort som möjligt. Läs mer.
Forskare vid KTH och det tyska forskningscentret DESY har lyckats spinna trådar av proteiner som kommer från komjölk. Nya biomaterial med medicinska tillämpningar skulle kunna vara ett framtida användningsområde, bland annat inom regenerativ medicin. Läs mer.
Tyska Ottobock som är världsledande på den ortopedtekniska marknaden, har lockat till sig private equity-bolag som KKR och CVC. På längre sikt siktar dock Ottobock på en börsnotering. Bolaget, som grundades 1919, värderas idag till ungefär tre miljarder euro. Bolaget är världens största tillverkare av proteser och omsatte 1 031 miljoner euro under 2015, varav 847,7 miljoner euro kom från kärnverksamheten. Läs mer.
Facebookgrundaren Mark Zuckerberg och hans fru Priscilla Chan har gjort sitt första förvärv genom deras gemensamma fristående bolag Chan Zuckerberg Initiative. Det handlar om köpet av Meta som är en startup inom AI som ska hjälpa forskare att sålla i vetenskapliga artiklar. Det skriver Chan Zuckerberg Initiative i ett Facebookinlägg. Bland annat så är nyproduktionen inom biomedicin så omfattande som 4 000 vetenskapliga publikationer varje dag, varför en viktig funktion blir att hitta mönster i den omfattande produktionen som en enskild person omöjligt skulle kunna ta sig igenom. Målet uppges vara att Meta ska bli ett gratisverktyg. Företaget har dragit in mer än 7 miljoner dollar i riskkapital sedan starten 2015. Några finansiella detaljer om köpet är inte känt. Zuckerberg och Chan har tidigare gått ut med att de kommer att ge bort nästan all förmögenhet under deras livstid. Läs mer.
Cline Scientific kommer att medverka och ställa ut på ISSCR:s konferens Translational Opportunities in Stem Cell Research. Konferensen ämnar samla världsledande forskare inom stamceller med fokus på stamcellsterapier och kliniska applikationer. Konferensen vill även lyfta fram innovationer och teknologier som krävs för att driva utvecklingen av stamceller till godkända terapier. Läs mer.
RhoVac meddelar idag att bolaget mottagit information om att det japanska patentverket JPO avser att bevilja ytterligare ett patent avseende RhoVac:s terapeutiska cancervaccinteknologi. Det aktuella patentet ger ett utökat skydd för RhoVac:s läkemedelskandidat, utöver det patent som beviljades av JPO i oktober 2015. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Corline Medical +4,86%, Follicum +3,91%, DexTech Medical +3,85%, Nanologica +3,41%, Clinical Laserthermia +3,14%, SyntheticMR +2,88%
Förlorare i morgonhandeln: Idogen -6,23%, C-rad -5,53%, Mertiva -5,08%, Doxa -4,51%, Stille -4,28%, Karolinska Development -4,17%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev