Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 10 januari

Nyhetssvepet tisdag 10 januari

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet tisdag 10 januari

10 januari, 2017

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

Probi rusade 18 procent efter en omvänd vinstvarning. Nettoomsättningen för det fjärde kvartalet ökade med 158 miljoner kronor i årstakt till 194 miljoner kronor. Av ökningen var 82 miljoner organisk tillväxt. Att det nyligen förvärvade dotterbolaget Probi USA, Nutraceutix, inkluderas för första gången bidrog också positivt. Rörelseresultatet för helåret mer än fördubblades till 130 miljoner kronor. Läs mer.
Boule Diagnostics: Ernst Westman kommer efter första kvartalet 2017 lämna rollen som VD och koncernchef i Boule Diagnostics. Till ny VD och koncernchef har styrelsen utsett Fredrik Dalborg som tillträder den 3 april. Dalborg, med 14 års erfarenhet av den globala marknaden för medicinteknik, kommer närmast från Terumo BCT där han är Vice President med globalt resultatansvar för affärsområdet Therapeutic Systems. Läs mer.
Medivir: extra bolagsstämma torsdagen den 2 februari 2017 klockan 14.00 på Konferenscentret 7A, Stockholm. Läs mer.
Diamyd Medical: Professor Torbjörn Bäckström, Umeå universitet, har accepterat en inbjudan från Diamyd Medicals valberedning att adjungeras in till Diamyd Medicals styrelse för att kunna bli formellt vald vid nästa bolagsstämma. Torbjörn Bäckström, överläkare inom gynekologi och obstrektik, är grundare och vd för Umecrine AB, chef för Neurosteroid-forskningscentret i Umeå och professor på institutionen för klinisk vetenskap, obstetrik och gynekologi vid Umeå universitet. Läs mer.
NeuroVive ingår ett samarbetsavtal med Karolinska Institutet i Stockholm gällande utveckling av bolagets substans NV556 för behandling av mitokondriell myopati. Läs mer.
QuickCool: Beräknad första dag för handel med bolagets nyemitterade aktier är den 12 januari 2017 och första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 1 beräknas att bli fredagen den 20 januari 2017. Läs mer.
Sectra ingår avtal med polska Opta-Tech som därmed blir ny återförsäljare av Sectras IT-lösning för att lagra, granska och dela digitala patologibilder. Att digitalisera patologibilder möjliggör effektivare granskning i och med en snabbare åtkomst av bilderna samt tillgång till digitala granskningsverktyg. Läs mer.
ADDvise Groups dotterbolag IM-Medico Svenska AB har fått ett tilldelningsbeslut på ett ramavtal inom produkter för laparaskopi från Stockholms läns landsting. Värdet på avtalet för IM-Medicos del uppskattas till 10 MSEK per år. Avtalet löper i två år med en möjlig förlängning om ytterligare två år. Läs mer.
CombiGene kallar till extra bolagsstämma den 26 januari 2017 i Lund för att besluta om en företrädesemission av aktier om cirka 14,2 MSEK för befintliga aktieägare, vilket skall användas för att finansiera bolagets fortsatta prekliniska utveckling som en förberedelse för att gå in i klinik. Läs mer.
Dexcom, en leverantör av lösningar för kontinuerlig glukosmätning (CGM) för patienter med diabetes, lanserar G5 Mobile CGM System som är kompatibel med Android-mobiler i Europa. Den nya plattformen har redan släppts i Storbritannien och fortsätter att lanseras i utvalda europeiska länder under början av 2017. Läs mer.
Det kanadensiska läkemedelsbolaget Valeant säljer Dendreon Pharmaceuticals till det kinesiska konglomeratet Sanpower Group för cirka 820 miljoner dollar kontant. Affären förväntas kunna slutföras under det första halvåret. Valeant köpte upp konkursdrabbade Dendreon för cirka två år sedan för strax över 400 miljoner dollar. Dendreon har tagit fram Provenge som används för behandling av prostatacancer. Läs mer.
Immune Pharmaceuticals kommer att kräva ett möte med Nasdaq för att undvika att aktien avnoteras från den amerikanska Nasdaq-börsen. Den 4 januari meddelade den amerikanska Nasdaq-börsen att Immunes aktie inte uppfyller den minimumkurs om 1:00 dollar per aktie som krävs för fortsatt notering. Vid det nu avkrävda mötet kommer bolaget att presentera en plan på hur det ska uppfylla noteringskravet, inkluderandes en diskussion om pågående verksamhet. Immune kommer även vid mötet att åta sig att genomföra en omvänd aktiesplit, om nödvändigt. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical AB och N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus har ingått avtal om användning av Temodex. Läs mer.
Kommuniké från extra bolagsstämma i RhoVac AB. Beslut om riktad nyemission. Läs mer. news.cision.com/se/rhovac/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-i-rhovac-ab,c2162052
Nyheter inkomna efter manusstopp igår
Active Biotech: Det europeiska patentverket beviljar patent för tasquinimod för behandling av multipelt myelom. Läs mer.
Japans största läkemedelsbolag Takeda har lagt ett kontantbud på Nasdaq-noterade Ariad Pharmaceuticals värt 24 dollar per aktie, motsvarandes ett ett bolagsvärde på cirka 5,2 miljarder dollar. Transaktionen förväntas slutföras senast i slutet av februari. Läs mer.
Den holländska läkemedelsförmedlaren Mytomorrows tar in 10 miljoner euro, eller 95 miljoner kronor i nytt riskkapital. Mytomorrows har utvecklat en plattform som samlar information för läkare och patienter att hitta medicin som ännu inte har godkänts i landet de bor i eller som fortfarande håller på att testas. Därmed kan patienter få tillgång till medicin innan den långa processen för att godkänna dem är klar. Investeringsrundan leds av EQT Ventures och Octopus Ventures. Mytomorrows uppges tidigare ha fått 80 miljoner kronor i riskkapital, bland annat med bidrag från Balderton Capital. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Probi +17,58%, AcouSort +9,77%, Peptonic Medical +7,48%, Nanexa +7,39%, Lidds +4,62%, Senzime +4,41%, Klaria Pharma +2,94%
Förlorare i morgonhandeln: QuickCool -30,58%, CombiGen -13,25%, Idogen -7,14%, SpectraCure -6,67%, Nexstim -6,32%, RhoVac -6,25%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev