Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 25 januari

Nyhetssvepet onsdag 25 januari

Nyhetssvepet måndag 26 februari

Nyhetssvepet onsdag 25 januari

25 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive omfördelar forskningsresurser från sitt asiatiska dotterbolag till moderbolaget, innebärandes att NeuroVive erhåller cirka 5 miljoner samt återförvärvar det Hong Kong-baserade dotterbolaget inklusive de asiatiska licensrättigheterna för NeuroSTAT, samt avtalen med det kinesiska läkemedelsbolaget Sihuan Pharmaceutical och Sanofi Korea. Beslutet togs enligt bolaget för att öka fokus på tidiga projekt gällande stora specialistindikationer för utlicensiering i preklinisk fas och egen klinisk utveckling av särläkemedelsprojekt med frigjorda resurser. Läs mer.
Tinnitusbolaget Sensori som den 21 december 2016 slöt ett avtal om distribution och försäljning med australiska Affordable Hearing & Tinnitus Relief Ltd har, hos den australiska hälsomyndigheten Department of Health (motsvarande Läkemedelsverket i Sverige), registrerat Sensoris produkt Antinitus för försäljning i Australien och har nu lagt en första order med leverans under februari 2017. Läs mer.
Sahlgrenska akademin: Kontinuerlig mätning sänker blodsockret långsiktigt vid diabetes typ 1 med hjälp av en teknisk utrustning som mäter blodsockret kontinuerligt via en tunn fibertråd under huden i magen, där en separat dosa i fickan piper eller vibrerar när sockernivån blir för hög eller för låg. Det här är en av få nya behandlingar de senaste decennierna som påtagligt sänker blodsockret för personer med typ 1-diabetes, som är beroende av insulininjektioner, konstaterar Marcus Lind, docent i diabetologi vid Avdelningen för molekylär och klinisk medicin, och överläkare i Uddevalla. Studieresultaten har publicerats i den amerikanska tidskriften JAMA, The Journal of the American Medical Association. Läs mer.
C-RAD: Kompletterande information: prövningstillstånd beviljat i tvist avseende C-RADs rättigheter till patent. Läs mer.
Diamyd Medical har släppt sin delårsrapport, vilken kan läsas här.
Nyheter inkomna igår efter lunch
SpectraCure: Första dag för handel med teckningsoptioner av serie TO 2 (SPEC TO2) är den 27 januari 2017. Läs mer.
Infant Bacterial Therapeutics meddelade igår att det sista för tidigt födda spädbarnet nu har inkluderats och att rekryteringen i fas 2 studien därmed är avslutad. Syftet med studien är att undersöka säkerhet och tolerans av två doser av läkemedelskandidaten (IBP-9414) som administrerats till för tidigt födda spädbarn för att förebygga nekrotiserande enterokolit (NEC), en dödlig, sällsynt sjukdom som drabbar för tidigt födda barn. Läs mer.
Novartis kommer att återköpa aktier för 5 miljarder dollar, framgår det av bolagets kvartalsrapport. Nettovinsten minskade 11 procent till 936 miljoner dollar under kvartalet, samtidigt som intäkterna minskade med 2 procent till 12,32 miljarder dollar. Justerat för valutor var dock både försäljningen och nettovinsten i princip oförändrad jämfört med samma period förra året. För helåret var försäljningen 2 procent lägre vid 48,5 miljarder dollar. Nettovinsten landade på 6,7 miljarder dollar. Utsikterna för 2017 är att försäljningen blir i stort sett i linje med föregående år. Novartis ska nu även se över sin ögonvårdsdivisionen Alcon, vilket kan innebära att en avknoppning kommer att ske. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: DexTech Medical +7,95%, Redwood Pharma +6,90%, Xintela +6,59%, Moberg Pharma +6,04%, Dignitana +5,49%, Stille +4,46%
Förlorare i morgonhandeln: Prebona -6,23%, Orasolv -4,76%, Senzime -4,35%, Karo Pharma -4,33%, WntResearch -3,81%, Idogen -3,70%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev