Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 9 januari

Nyhetssvepet måndag 9 januari

Nyhetssvepet fredag 1 mars

Nyhetssvepet måndag 9 januari

9 januari, 2017

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

AcouSort AB noterades på AktieTorget idag den 9 januari, 2017. Aktien steg knappt 40 procent till 7:65 kronor efter att ha noterats med en teckningskurs om 5,50 kronor per aktie. Bolaget har utvecklat en plattformsteknologi kring akustofores, som är en ny och innovativ metod för att separera, anrika och rengöra celler och andra partiklar för bioanalys, med hjälp av ultraljud. Läs mer.
RhoVac meddelar idag, den 9 januari 2017, att det danska läkemedelsverket och etikkommittén utfärdat sina respektive godkännanden avseende RhoVacs ansökan om att inleda sin första kliniska studie. Studien, som ska genomföras i Danmark, inleds omedelbart. Läs mer.
Oncology Venture kunde i morse meddela att CE-märkning för in vitro diagnostikutrustningen (IVD) Drug Response Predictor har genomgått en teknisk validering och registrerats för OVs ledande läkemedelskandidat LiPlaCis. Läs mer.
SOBI meddelar idag att Geoffrey McDonough kommer att lämna bolaget den 1 juli 2017 och att rekryteringen av hans efterträdare har inletts. Läs mer.
Camurus kommer att presentera vid J.P. Morgan Healthcare Conference den 12 januari klockan 11.30 lokal tid. Läs mer.
I samband med delårsrapport publicerad den 28 november 2016 framförde Kontigo Cares vd Henrik Nordlindh att bolaget förde diskussioner med ett 60-tal potentiella kunder. Här kommenterar vd den kommersiella utvecklingen. Läs mer.
Medivir inbjuder analytiker och investerare till telefonkonferens/webbsändning idag den 9 januari 2017 klockan 15.00 CET, där utförligare finansiell information om de förvärvade onkologiprogrammen från TetraLogic Pharmaceuticals Corporation (inklusive de båda substanserna i klinisk fas, remetinostat och birinapant) kommer att presenteras. Läs mer.
Follicum kunde i morse meddela att det japanska patentverket (”JPO”) utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Tack vare godkännandet från JPO har Follicum skydd i Japan till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. Läs mer.
Forskningsbolaget Merrimack Pharmaceuticals säljer sin forskning inom onkologi till franska läkemedelsbolaget Ipsen i en affär värd upp till 1,025 miljarder dollar. Merrimack kommer att erhålla 575 miljoner dollar i kontanter när affären slutförs och upp till 450 miljoner dollar i eventuella milstolpar. Merrimack Pharmaceuticals kommer framöver att dra ned sin personalstyrka med totalt 80 procent från 400 personer till 80. Aktieägarna kommer också att få en extra utdelning. Läs mer.
Theranos som utvecklar blodtester fortsätter skära i personalstyrkan, nu med 41 procent. I oktober drog man ned på personalstyrkan med 340 personer och stängde alla sina kliniska laboratorium. Den senaste neddragningen innebär att ytterligare 155 personer får gå. Efter åtgärden har företaget 220 anställda. Läs mer.
Ett urval av nyheter från den gångna veckan
Xintela kunde den 4 januari meddela att bolagets selekterade stamceller har positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros, vilket baseras på kompletterande analyser från bolagets häststudie och slutrapporten från Cornell University, Ithaca, New York. Resultaten är mycket lovande för Xintelas utveckling av stamcellsterapi för behandling av ledbroskskador och artros. Läs mer.
NeuroVive kommer att presenteras på konferensen 9th Annual Biotech Showcase Conference som hålls den 9–11 januari 2017 i San Francisco, USA. Presentationen kommer att ge en uppdatering kring NeuroVives forsknings- och utvecklingsprogram, och innefatta bolagets två särläkemedelsprojekt; NeuroSTAT i klinisk fas II för behandling av traumatisk hjärnskada (TBI) och upptäcktsprojektet NVP015 riktat mot medfödda mitokondriella sjukdomar. Även de prekliniska utlicensieringsprojekten för den stora indikationen NASH, NV556 och NVP022, kommer att presenteras. Presentationen sker den 11 januari kl.02.00 svensk tid (den 10 januari kl. 17:00 lokal tid, PST). Presentationen finns att följa både i realtid och i efterhand via denna länk.
Saniona rapporterade den 3 januari positiva top-line data från sin fas 2a-studie på Tesomet i typ 2-diabetes. Läs mer.
Vicore Pharma har beslutat ingå en rörelsefinansiering med Recall Capital för att säkerställa tillgång till kapital inför fortsatta studier och utveckling av läkemedelskandidaten C21. Läs mer.
Episurf Medical: Rosemary Cunningham Thomas lämnar posten som VD i Episurf med omedelbar verkan. Pål Ryfors har utsetts till tillförordnad VD. En rekryteringsprocess för tillsättning av Cunningham Thomas efterträdare kommer nu att genomföras av styrelsen. Läs mer.
Genmab meddelade den 6 januari att man har uppnått en första milstolpe baserat på försäljningsvolym för DARZALEX (daratumumab) i samarbete med Janssen. Milstolpen på 25 MUSD utlöstes av en försäljningsvolym på 500 MUSD under ett kalenderår. I augusti 2012 beviljade Genmab Janssen Biotech, Inc. en exklusiv världsomfattande licens att utveckla, tillverka och kommersialisera DARZALEX för behandling av patienter med multipelt myelom. Läs mer. Man kunde även meddela att man avser inleda studier med Daratumumab i kombination med Nivolumab vid solida tumörer och multipelt myelom. Läs mer. Bolaget kommer att presenteras under JP Morgan Healthcare Conference i San Francisco den 11 januari 2017 kl 12 lokal tid, och en webcast av presentationen kommer att finnas tillgänglig på Genmabs hemsida.

A1M Pharma meddelade den 4 januari att rA1M visar mitokondrieskyddande effekt enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical. Bolaget har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller. Läs mer.
Biotages aktie handlas nu på Nasdaq OMX Nordics Mid Cap lista. Läs mer.

Aino Health AB: Meddelande om stabiliseringsåtgärder. Läs mer. Bolaget har även förstärkt organisationen med Leif Fågelstedt, som tillträder rollen som Chief Marketing Officer och därmed blir en del av Aino Healths ledningsgrupp. Läs mer.
QuickCool: Sista dag för handel med BTU (Betald Tecknad Unit) var den 5 januari 2017 och stoppdag är den 10 januari 2017. Läs mer.
Capio Närsjukvård AB har träffat avtal om att förvärva 100% av aktierna i Backa Läkarhus AB. Backa driver elva primärvårds- och nio rehabiliteringsenheter i Västra Götalandsregionen (VGR), samt en närakut i region Halland. Uppskattad omsättning för 2016 är 345 miljoner kronor. Förvärvet av Backa kompletterar och förstärker Capios närvaro och medicinska vårdutbud inom primärvård i de västra delarna av Sverige. Läs mer.
SensoDetects patentombud, Awapatent, meddelade den 3 januari att SensoDetect har beviljats flera nya patent i Kina, Japan och Kanada. IP portföljen har därmed förstärkt väsentligt avseende flera viktiga marknader. Läs mer.
VibroSense avser att ansöka om cirka 2,5 miljoner Euro i bidrag från EU-kommissionens Horizon 2020-program för att möjliggöra genomförandet av fler studier än planerat. VibroSense kommer också inleda ett samarbete med en stor diabetesklinik i Frankrike där en större studie skall göras på patienter med typ 2-diabetes. Horizon 2020-ansökan kommer att lämnas in i mitten på januari och besked väntas inom cirka fyra månader. Den planerade studien i Frankrike kommer genomföras oavsett bidragsansökans utfall. Läs mer.
Aktieägarna i Clinical Laserthermia Systems AB (publ) kallas till extra bolagsstämma fredagen den 20 januari 2017 kl 10:00 på Medicon Village, Scheelevägen 2, Hus 301, lokal Venus, i Lund. Läs merCLS beslutar även om företrädesemission om cirka 23,8 miljoner kronor. Avser genomföra listbyte till Nasdaq First North. Läs mer.
Karolinska Developments portföljbolag Dilafor AB, ett svenskt läkemedelsutvecklingsföretag som fokuserar på utveckling av tafoxiparin för obstetriska indikationer, har registrerat sin första patient i en fas IIb-studie med tafoxiparin hos gravida kvinnor. Läs mer.
Phase Holographic Imaging: Japans främsta medicinska forskningsinstitut, Institute of Medical Science vid University of Tokyo, beställde nyligen två HoloMonitor M4.5 instrument till ett samlat listpris om €75 000, exklusive rabatt. Tillsammans med RIKEN och Kyoto University leder institutet Japans nationella satsning för att befästa Japans världsledande position inom regenerativ medicin. Läs mer.
Awapatents årliga Innovationsbarometer undersöker innovationsklimatet i Sverige, och utsikterna för 2017 ser goda ut. Nästan 9 av 10 företag (87 procent) kommer att satsa lika mycket eller mer på FoU under 2017 som de gjorde 2016. Inom life science-sektorn uppger var tredje företag (34 procent) att de satsar mer. Läs mer.
Marie Foegh har accepterat positionen som VD för 2X Oncology Inc., en avknoppning från Oncology Venture. Läs mer.
Lunds universitet: Så kallade retrovirus har under årmiljonernas gång kommit att infogas i människans DNA, där de utgör nära 10 procent av den totala arvsmassan. En forskargrupp vid Lunds universitet har nu funnit en mekanism genom vilken retrovirus kan påverka hur gener uttrycks. Det innebär att de kan ha varit viktiga för den mänskliga hjärnans utveckling, och att de även kan spela en roll vid olika neurologiska sjukdomar. Läs mer.
Nanexa: Det amerikanska patentverkethar utfärdat ett så kallat Notice of Allowance avseende Nanexa AB:s Antifungiella beläggning. Patentet innebär ett skydd minst till och med 2030. Notice of Allowance innebär i korthet att USPTO kommer att godkänna bolagets patentansökan. Innan slutgiltigt patent kan meddelas kvarstår dock några få administrativa åtgärder. Läs mer.
Sobi kunde den 4 januari meddela att Health Canada har godkänt Orfadin (nitisinon) kapslar för behandling av ärftlig tyrosinemi typ 1 (HT-1) i kombination med ett restriktivt intag av tyrosin och fenylalanin. HT-1 är en progressiv, sällsynt genetisk sjukdom som kan leda till lever- och njurkomplikationer och är oftast dödlig om den inte behandlas. I den vanligaste formen av sjukdomen uppstår symptom under barnets första sex månaderna i livet. Läs mer.
Follicum meddelade den 4 januari att det ryska patentverket utfärdat godkännande avseende bolagets patentansökan beträffande stimulering av hårtillväxt. Tack vare godkännande från ROSPATENT har Follicum skydd i Ryssland till och med år 2032. Patentet skyddar bolagets peptider generellt och för stimulering av hårväxt specifikt. Läs mer.
Micropos Medical har erhållit amerikanskt patent för en ny version av förbrukningsvaran i RayPilot-systemet som kontinuerligt under hela behandlingen kan ge tumörens exakta position, patientens identitet och dessutom vilken stråldos som ges till området. Läs mer.
SensoDetect: Två europeiska patentansökningar godkända. Läs mer.
Sobi: Armin Reininger, MD, PhD, har utsetts till Senior Vice President, Head of Global Medical and Scientific Affairs. Läs mer.
Kontigo Cares operativa chef Juha Thümer avslutar sin anställning, men kvarstår som styrelseledamot och en av bolagets största aktieägare. Läs mer.
Diamyd Medical meddelade den 5 januari att sista deltagaren har gjort sitt sista besök efter fem år i studie där diabetesvaccinet Diamyd® testas som behandling för att fördröja eller förhindra att barn med hög risk för typ 1-diabetes insjuknar. Resultat från studien kommer att presenteras av docent och överläkare Helena Elding Larsson, huvudprövare och sponsor för studien, på diabeteskonferensen American Diabetes Association (ADA) som hålls i San Diego i juni 2017. Läs mer.
Cantargias vd Göran Forsberg kommer att presentera bolaget vid Biotech Showcase i San Francisco i USA den 9 januari kl. 16.00 lokal tid. Presentationen kommer att fokusera på produktkandidaten CAN04 mot icke-småcellig lungcancer och bukspottkörtelcancer samt ge en introduktion till Cantargias nya projekt CANxx mot autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Läs mer.
Vid den extra bolagsstämma som Brighter AB höll den 16 december fattades beslut om utdelning till aktieägarna i Brighter bestående av en del av Brighters aktier i bolaget Camanio Care AB, nämligen 1 733 672 aktier. Sista dagen för handel med aktier i Brighter inklusive rätt att erhålla aktier i Camanio Care har nu fastställts till den 10 januari och första dagen för handel med aktier i Brighter exklusive rätt att erhålla aktier i Camanio Care är den 12 januari. Utdelningen beräknas ske senast den 16 januari 2017. Läs mer.
Enligt beslut från extra bolagsstämma i Kontigo Care den 16 december 2016 har nu tilldelning skett av 550 000 teckningsoptioner till VD, medlemmar i ledningsgrupp och nyckelmedarbetare enligt teckning på teckningslista. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock (28/12 – 9/1)
Aptahem utvecklar läkemedel som hämmar de biologiska mekanismer som kan ge upphov till blodproppstillväxt, koagulation och orsaka allvarliga tillstånd som t.ex. stroke. Dagens behandling av blodproppar utgörs generellt av läkemedel som också kan ge upphov till dödliga blödningar. Det finns således en mycket stor marknad för nya typer av anti-koagulativa läkemedel utan dessa allvarliga biverkningar. Tidiga resultat från prekliniska djurstudier tyder på att Aptahems primära läkemedelskandidat Apta-1 har potential att kunna bli en sådan ny behandling, och erbjuda en betydligt gynnsammare säkerhetsprofil än de läkemedel som finns idag. Läs mer.
Som utlovat inledde danska Saniona januari månad med att presentera topline-resultat från sin fas IIa-studie med läkemedelskandidaten Tesomet i patienter med typ 2-diabetes. Studiens primära effektmått var att undersöka om betablockeraren metoprolol reducerar den ökade hjärtfrekvens som förorsakas av Tesomets aktiva substans tesofensine, och de positiva studieresultaten visade en statistiskt signifikant minskning av hjärtfrekvensen hos patienter som behandlades med Tesomet jämfört med placebo. Läs mer.
A1M Pharma kan nu visa att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt, enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical. Studieresultaten ligger i linje med och bekräftar det man har kunnat se vid studier som genomfördes under 2016. Man har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket enligt bolaget har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller, med värde för samtliga utvecklingsprojekt. Läs mer.
Xintela som utvecklar läkemedel inom regenerativ medicin och cancer, med fokus på ledbroskskador och hjärntumörer, har under 2016 genomfört en studie på hästar med samarbetspartnern Cornell University i New York med sina selekterade stamceller. Under december kom de första resultaten som visade att stamcellerna är säkra att använda, och idag kunde bolaget även meddela att behandlingen har haft positiva effekter på ledbrosk och underliggande ben vid posttraumatisk artros. Läs mer.
Den Londonbaserade läkemedelskonsulten Novasecta visar i en ny rapport att kostnaden för affärer inom läkemedelsbranschen har blivit betydligt dyrare sedan 2015. Billiga krediter och behovet av nya läkemedel har skapat en överhettad marknad, varnar analytikerna. Novasecta har granskat affärerna för förra året inom läkemedelsindustrin, och bilden som framträder visar att medianvärdet för ett förvärv förra året, var hela 39 gånger omsättningen hos uppköpsobjektet. Läs mer.
De gamla grekerna trodde att livmoderns vandringar i kvinnors kroppar orsakade allehanda ovanliga beteenden, vilka såhär i efterhand tycks bära slående likheter med de som idag allmänt brukar tillskrivs premenstruellt syndrom (PMS) och den allvarligare formen, premenstruellt dysforiskt syndrom (PMDS). PMS är ett samlingsbegrepp för flera olika symtom, både fysiska och psykiska, vars orsak har varit höljt i dunkel, tills nu. Läs mer.
Av de cancerläkemedel som godkändes globalt mellan 2003 och 2013 ökade majoriteten patienternas överlevnad, men en ny studie publicerad i JAMA Oncology den 29 december, visar att de terapeutiska fördelarna med dessa läkemedel varierar kraftigt. Även om innovation inom marknaden för cancerläkemedel har bidragit till förbättringar i tillgänglig terapi, så varierar de kliniska fördelarna kraftigt, och det kan enligt artikelförfattarna finnas anledning att ifrågasätta om effekten speglar läkemedlens verkliga effektivitet på ett exakt sätt. Läs mer.
Ny forskning visar att tumörer är mycket mer komplexa än vad man tidigare har trott. Amerikanska forskare har identifierat fler än 2.000 genetiska mutationer i vävnadsprover av tumörer i matstrupen, men dessutom har olika områden inom individuella tumörer olika genetiska mönster, vilket ytterligare belyser svårigheterna att behandla cancer och de utmaningar dagens cancersjukvård står inför. Målet är nu att utveckla effektiva, individualiserade behandlingar för att bekämpa den läkemedelsresistens, som delvis tros orsakas just av dessa genetiska mutationer, som bidrar till att många cancerpatienter inte tillfrisknar. Läs mer.
Saniona har presenterat starka effektdata för sin diabetesstudie med läkemedelskandidaten Tesomet, vilket styrker bolaget i den fortsatta utvecklingen samtidigt som det inte lär undgå läkemedelsjättarnas sondering av marknaden. Tesomet ger en robust viktminskning och minskar de kardiovaskulära riskfaktorerna, enligt bolaget, vilket var precis vad man hade hoppats på. Dessutom kunde inga allvarliga biverkningar kopplat till läkemedlet rapporteras. De goda resultaten från studien gör att man nu har ytterligare underlag inte bara för utveckling av läkemedel mot diabetes och fetma, utan även ätstörningar och andra metabola sjukdomar. Läs mer.
Ett internationellt forskarteam har utvecklat en uppfinning som via utandningsluften kan identifiera 17 olika sjukdomar, bland annat lungcancer och Parkinsons sjukdom. Anordningen som baseras på nanosensorer, plockar upp och analyserar förhållandet mellan olika kemikalier, varpå datan analyseras med artificiell intelligens. Forskarna menar sig nu kunna öka överlevnaden från 10 till 70 procent för lungcancerpatienter och även identifiera de högriskpersoner som ännu inte har insjuknat. Läs mer.
Förra året erhöll endast 22 nya läkemedel marknadsgodkännande från amerikanska Food and Drug Administration, vilket är den lägsta siffran sedan 2010 och en kraftig nedgång från år 2015 då 45 läkemedel godkändes. Läs mer.
Stockholmsbörsen röner störst intresse i hela Europa för nya börsnoteringar. Stockholmsbörsen har gynnats av brexit och även av att internationella bolag söker sig hit. Under 2016 noterades 21 nya bolag på Stockholmsbörsens huvudlista, 54 nya bolag på First North och 24 nya bolag på Aktietorget, vilket gör det gångna året till ett mycket starkt år för nya noteringar, och bland de hetaste sektorerna finner vi Biotech. Läs mer.
Cancergåtan fortsätter gäcka forskare världen över, och samtidigt som alltfler forskningsprojekt initieras inom det onkologiska fältet, så är det en väletablerad statistisk sanning att majoriteten av dem kommer att misslyckas i något skede i utvecklingen. Nu har en grupp spanska forskare gjort ett lovande fynd som måhända har chans att utgöra grunden i en framtida behandlingsmetod mot metastaserad cancer, i synnerhet som man haft ett relativt nytt fokus. Läs mer.
I takt med att människor i det moderna samhället lever allt längre ökar risken för att utveckla åldersrelaterade sjukdomar, och faktum är att den största riskfaktorn för att drabbas av hjärtsjukdomar, cancer och neurodegenerativa sjukdomar är just, ålder. Nu har forskare lyckats stoppa eller reversera åldrandet genom cellulär omprogrammering, en process där uttrycket av fyra gener som kallas Yamanakafaktorer, kan konvertera en cell i inducerade pluripotenta stamceller. Läs mer.
De globala utgifterna för receptbelagda läkemedel kommer att nå motsvarande över 9140 miljarder SEK år 2021, trots att den årliga tillväxttakten prognostiseras att minska jämfört med de senaste åren, enligt en ny rapport från Quintiles IMS Holding. Prognosen som baseras på grossistpriser, innebär en ökning från dagens utgifter på 370 miljarder dollar. Av den nya totalsumman 1,5 biljoner dollar står USA för 675 miljarder dollar, medan den ekonomiska avmattningen i Europa och tillväxtmarknader som Kina, Brasilien och Ryssland, trots den relativa dramatiska ökningen, kommer bidra till en övergripande dämpande tillväxt. Läs mer.
När vi summerar året visar det sig att riskvilligt kapital till nystartade bolag inom medicinteknik är större än någonsin. Den genomsnittliga storleken på en serie A-runda hittills i år är mer än fem gånger större än det totala genomsnittet de senaste nio åren, och även exklusive Grail Bios finansieringsrunda tidigare i år på 100 miljoner dollar, så är den genomsnittliga storleken på 2016 års serie A-rundor mer än dubbelt så stor som under 2014, då det tidigare rekordet sattes. Läs mer.
Japanska NEC har startat Cytlimic Inc, ett spin-offbolag som skall upptäcka, utveckla och tillämpa terapeutiska cancerpeptidvacciner med hjälp av NECs avancerade AI-teknologi, där man kombinerar maskininlärning med bolagets “immune function prediction technology”. Syftet är att mer kostnadseffektivt och snabbare än med dagens metoder, kunna förutsäga och upptäcka peptider med potential att utvecklas till ett terapeutiskt cancerpeptidvaccin som aktiverar immunförsvaret för att angripa cancer. Läs mer.
Ett experimentellt Ebolavaccin har visat sig skydda mot det dödliga viruset i en stor studie i Guinea, enligt resultat publicerade i The Lancet. Vaccinet är därmed det första att förhindra infektion från en av världens mest dödliga kända patogener, och de banbrytande resultaten ger tyngd åt de tidiga studier som publicerade förra året då tester av vaccinet på 4000 personer som hade varit i nära kontakt med ett bekräftat Ebolafall, visade fullständigt skydd efter 10 dagar. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: AcouSort +40%, Nexstim +20,62%, SpectraCure +17,42%, Idogen +9,21%, Klaria Pharma +6,43%, Follicum +5,61%
Förlorare i morgonhandeln: SensoDetect -14,04%, Scibase -10%, Respiratorius -8,06%, Medivir -7,37%, Double Bond Pharma -6,67%, WntResearch -6,54%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev