Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 23 januari

Nyhetssvepet måndag 23 januari

Nyhetssvepet tisdag 21 maj

Nyhetssvepet måndag 23 januari

23 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

NeuroVive meddelade under morgonen att bolaget har tecknat ett samarbetsavtal med väl ansedd amerikansk forskargrupp inom mitokondriell medicin. Läs mer här och här.
Dentware Scandinavia kunde idag informera marknaden att på den extra bolagsstämman 20/1 2017 beslutades enligt förslag att ändra namnet till Wiema AB samt att ändra bolagets säte från Göteborg till Helsingborg. Läs mer.
Senzime rapporterar en första utvärdering från den kliniska prövningen på Northshore i Chicago, USA. Läs mer.
Styrelsen för BioInvent har beslutat sig för att ställa in sin planerade extrastämma. Bakgrunden är att man istället kommer att lägga fram förslaget om incitamentsprogram i samband med årsstämman den 17 maj. Extrastämman skulle hållits nu imorgon, tisdagen den 24 januari. Läs mer.
Patientrekryteringsfasen i Kontigo Cares pågående Vinnova-finansierade forskningsprojekt ”Klinisk verifiering och affärsutveckling av TripleA för diagnostik, vård och eftervård av alkoholberoende” har avslutats. Slutrapportering till Vinnova sker hösten 2017 och 12-månadersresultatet redovisas våren 2018 istället för i slutet av 2016 som planerades initialt. Läs mer.
InDex Pharmaceuticals meddelade idag att bolaget kommer att delta med två posterpresentationer vid europeiska Crohns- och kolit-organisationens (ECCO) 12:e kongress. ECCO-kongressen är den största medicinska kongressen i världen med specifikt fokus på inflammatorisk tarmsjukdom (IBD). Kongressen hålls i Barcelona, Spanien den 15 till 18 februari 2017. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical meddelar idag att de avser flytta alla bolagets tillgångar inom veterinäronkologi inklusive Paccal Vet och Doxophos Vet till USA för vidare utveckling och kommersialisering, och avser därigenom att stärka sin position inom veterinärmedicin. Läs mer.
Finsk-svenska Tieto har i samarbete med Region Gävleborg infört en lösning för elektronisk hälsodeklaration inför operationer. Därmed stärks patientsäkerheten samtidigt som sjukvårdspersonalen avlastas från tidskrävande pappershantering, uppger IT-konsulten i ett pressmeddelande. Lösningen är bland de första i landet att nyttja den nationella e-tjänsten 1177 Vårdguiden på liknande vis. Satsningen har sin grund i ett initiativ från Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård. Några finansiella detaljer kring upplägget anges inte. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
3d-printade mikroskop som kopplas till en smartphone och hittar cancer låter möjligen som en innovation från en avlägsen framtid, eller science fiction. Men faktum är att tekniken redan finns. Det nya mikroskopet, som redan har konstaterats kunna ersätta stora maskinparker av dyr specialutrustning, är resultatet av ett samarbete mellan forskare på California Nanosystems Institute vid UCLA, som har byggt själva mikroskopet, och forskare vid Stockholms och Uppsala universitet och på SciLifeLab i Stockholm, som har arbetat med analysen av DNA-kedjorna. Läs mer.
 
Philadelpia är ingen helt ny arena för lundabolaget NeuroVive. I höstas rekryterade man cancerfarmakologen Dr. Michele Tavecchio från Wistar Institute i Philadelphia för att arbeta med bolagets forskningsprogram inom metabola sjukdomar och cancer, och tidigare hade man även ett samarbete med barnsjukhuset i Philadelphia och den forskargrupp som har specialiserat sig på effekterna av cyklosporin-A på skallskador hos barn. Idag kunde bolaget meddela att man har tecknat ett prekliniskt samarbetsavtal med just Children’s Hospital of Philadelphia (CHOP) och specifikt Marni J. Falk. Läs mer.
 
Efter endast 10 månader som publikt bolag har Xintela nått viktiga milstolpar inom huvudprojekten regenerativ medicin och cancer. I en projektuppdatering på fredagsmorgonen rapporterar bolaget om framsteg på bred front – man lyfter särskilt fram de positiva prekliniska resultat man sett i cancerprojektet inriktat mot glioblastom, där tumörcellsdödande effekt konstaterats hos Xintelas antikroppar. Samtidigt förbereds bolagets stamceller nu för en klinisk studie på broskskador hos hästar i Helsingborg, baserat på goda prekliniska resultat gällande både säkerhet och effekt i den häststudie som tidigare genomförts vid Cornell University i New York. Läs mer.
 
Vinnare i morgonhandeln: DexTech Medical +8,20%, NeuroVive +7,66%, Corline Biomedical +6,81%, Ellen +3,77%, Saniona +3,32%, Addvise +3,17%
Förlorare i morgonhandeln: SpectraCure -19,43%, Ascenditur -11,59%, Enzymatica -6,46%, Invent Medic -5,48%, Nexstim -5,37%, Orasolv -4,76%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev