Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 20 januari

Nyhetssvepet fredag 20 januari

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet fredag 20 januari

20 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av dagens Life Science-nyheter

Under morgonen kunde Xintela rapportera positiva prekliniska resultat i ett cancerprojekt inriktat mot hjärntumören glioblastom, samtidigt som bolagets stamceller förbereds för kliniska studier på häst och människa. Utöver detta gör Xintela även stora framsteg i arbetet med att utveckla en stamcellsprodukt för behandling av artros hos människa. Läs mer här och här.
Karo Pharma handlas idag den 20 januari exklusive teckningsrätt i nyemission med företrädesrätt för aktieägarna. Villkoren i nyemissionen är 2:7, innebärande att sju befintliga aktier ger rätt att teckna två nya aktier till teckningskursen 20,50 kronor. Nyemissionen ska dra in 374 miljoner kronor.
Vid en extra bolagsstämma idag i Clinical Laserthermia Systems (CLS) beslutade stämman bland annat att godkänna styrelsens beslut från den 2 januari 2017 om emission av nya B-aktier med företrädesrätt för bolagets samtliga aktieägare. Läs mer.
Medicon Village: Lunds universitet, Mats Paulssons stiftelse för forskning, innovation och samhällsbyggande samt Region Skåne har idag skrivit under ett gemensamt konsortialavtal. Avtalet tydliggör och formaliserar det triple helix-samarbete som parterna startade i samband med att Medicon Village etablerades. Läs mer.
Karolinska Development konstaterar att portföljbolaget OssDsign AB, en svenskt designer, tillverkare och distributör av nästa generations implantat för kraniell och ansiktsrekonstruktion, har erhållit 510 (k)-godkännande av amerikanska FDA för marknadsföring av OSSDSIGN Cranial PSI i USA. Läs mer.
Barncancerfonden: Information med anledning av medias rapportering om otillåten forskning på KI. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock
NeuroVive kunde idag meddela nya positiva cancerdata från bolagets sanglifehrin-baserade substanser inom hepatocellulär cancer (HCC) eller primär levercellscancer. Det är den sjätte vanligaste cancerformen i världen och räknas som den tredje dödligaste. Omkring 80 procent av alla patienter med HCC har en bakomliggande allvarlig leversjukdom som kronisk hepatit B eller cirrhos, som ofta orsakas av hepatit C – eller hepatit B-virus , alkoholhepatit eller NASH, som är den vanligaste leversjukdomen i västvärlden. Läs mer.
 
BrainCool uppdaterade på onsdagen marknaden om status i de regulatoriska processerna för The BrainCool System. Tidigare har bolagets målsättning varit att nå ett marknadsgodkännande för produkten i Australien under 2016, vilket dock inte blev fallet. Även godkännandeprocessen för den mycket viktiga USA-marknaden har tagit längre tid än väntat – i dialogen med FDA har bland annat synpunkter på varumärket The BrainCool System framkommit, samt diskussioner rörande olikheter mellan produkten och andra jämförbara produkter på marknaden. Läs mer.
 
Efter endast 10 månader som publikt bolag har Xintela nått viktiga milstolpar inom huvudprojekten regenerativ medicin och cancer. I en projektuppdatering på fredagsmorgonen rapporterar bolaget om framsteg på bred front – man lyfter särskilt fram de positiva prekliniska resultat man sett i cancerprojektet inriktat mot glioblastom, där tumörcellsdödande effekt konstaterats hos Xintelas antikroppar. Samtidigt förbereds bolagets stamceller nu för en klinisk studie på broskskador hos hästar i Helsingborg, baserat på goda prekliniska resultat gällande både säkerhet och effekt i den häststudie som tidigare genomförts vid Cornell University i New York. Läs mer.
Nyheter inkomna igår efter lunch
Under onsdagen i Davos tillkännagavs ett vaccininitiativ där bland annat Bill and Melinda Gates Foundation och regeringarna för Tyskland, Indien och Norge satsar 460 miljoner dollar för att bekämpa epidemier som de senaste årens zika- och ebolautbrott. Målet är att snabbt kunna utveckla vaccin och på så sätt och vis förhindra lokala virusutbrott från att övergå till en pandemi. Målet är att dra in totalt en miljard dollar för att använda under de första fem åren av verksamheten. Läs mer.
Oncology Venture och bolagets partner Smerud Medical Research kunde igår meddela att LiPlaCis-projektet beviljas finansiering av Eurostars-programmet med 963.000 euro, motsvarande 9,1 miljoner kronor för utveckling av LiPlaCis. LiPlaCis befinner sig i fas 2-studie för behandling av metastaserande bröstcancer, mBC, i Danmark. Härutöver kommer fyra fas 2-studier avseende huvud- och hals-, matstrups-, hud- samt prostatacancer att genomföras av Oncology Ventures partner Cadila Pharmaceuticals, som senare även kommer att genomföra en fas 3-studie avseende mBC. Bidraget kommer vidare att täcka kostnader i samband med uppskalning av produktionen av LiPlaCis. Läs mer.
SensoDetect har tecknat med avsiktsavtal med NovoSpection. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Xintela +14,04%, Respiratorius +4,56%, Zenicor +3,55%, Diamyd Medical +3,08%, Dignitana +2,87%, Acarix +2,82%
Förlorare i morgonhandeln: Cline Scientific -6,56%, Karo Pharma -6,03%, Follicum -5,88%, RLS Global -4,95%, Nexstim -4,76%, Alzinova -3,85%

Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev