Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 13 januari

Nyhetssvepet fredag 13 januari

Nyhetssvepet tisdag 23 april

Nyhetssvepet fredag 13 januari

13 januari, 2017

Ett redaktionellt urval av morgonens Life Science-nyheter

Pharmacolog: Universitetssjukhuset i Lille har under 2016 använt DrugLog för att kontrollera läkemedelsberedningar gjorda under kirurgiska operationer. I en utvärdering av försöket konstaterar sjukhuset nu att systemet har fungerat mycket bra och att det förhindrat ett tiotal felmedicineringar, varav två skulle kunna ha inneburit allvarliga konsekvenser för patienten. Sjukhuset har mot den bakgrunden valt att förlänga avtalet med Pharmacolog i syfte att kalibrera systemet för att kunna kontrollera ännu fler läkemedel. Kalibrering och utökade kliniska tester kommer att utföras under första kvartalet 2017. Läs mer.
Idogen AB meddelar idag att det europeiska patentverket EPO har utfärdat ett ”Notice of intention to grant”, vilket innebär att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan, som täcker bolagets tolerogena vaccinteknologi. En relaterad patentansökan fick i december 2016 ”Notice of Allowance” i Japan. Patentet, och dess validering i viktiga Europeiska länder, kommer att ge Idogens vaccinteknologi ett brett skydd och stärker bolagets patentportfölj ytterligare. Läs mer.
Peptonic Medical – ett bolag som utvecklar läkemedel baserade på oxytocin – kunde under morgonen meddela att den sista patienten som skall ingå i bolagets kliniska fas 2b -studie nu har påbörjat sin behandling. Detta gäller den s.k. explorativa delen, i vilken en laminattub används för förvaring av vaginalgelen och administreringen av gelen sker med hjälp av en engångsapplikator. I denna slutliga del av studien deltar sammanlagt 40 patienter. Läs mer.
BioGaia har tecknat ett exklusivt avtal med Abbott för rätten att sälja BioGaias produkter inom pediatrik och gastroenterologi i Thailand. Produkterna kommer att marknadsföras med en kombination av BioGaias och Abbotts varumärken. Lansering är planerad till 2017. Läs mer.
Reumatikerförbundet: Av kostnadsskäl väljer landstingen att successivt byta ut patienternas biologiska originalläkemedel mot biosimilarer. Det är särskilt viktigt att patienter som står inför ett byte från ett biologiskt originalläkemedel till en biosimilar får opartisk information om läkemedlet, framhåller förbundet. Läs mer.
Nyheter inkomna efter lunch igår
Immunovia kunde igår meddela att det huvudsakliga syftet med bolagets retrospektiva studie i samarbete med Lunds Universitets IDEA-center, har uppnåtts. Data bekräftar att IMMray biomarkörsignatur kan särskilja Systemic Lupus Erythematosus (SLE) från tre huvudsakliga övriga autoimmuna sjukdomarna, Reumatoid Artrit, Sjögrens Sjukdom och Vaskulit, med en träffsäkerhet på över 90%. Läs mer.
CELLINK lanserar BIO X, en ny 3D-Bioprinter med ny funktionalitet och högre användarvänlighet. Skrivaren inriktar sig mot avancerad användning på företag och forskningscenter, och kompletterar CELLINKs produktportfölj. Bioskrivaren har ett pris om $39,000 och första leverans är beräknad under våren 2017. Bioskrivaren finns nu tillgänglig för förköp på bolagets hemsida. Läs mer.
Signet Healthcare Partners, en privat aktiefond med fokus på kommersiella Life Sciencebolag, har säkrat 137 miljoner dollar i kapitalåtaganden. Fonden har för avsikt att investera i 10-12 företag och kommer i typfallet att investera 10-15 miljoner dollar per företag. Läs mer.
OncoImmune Inc. har tagit in 15 miljoner dollar i en serie A-runda ledd av 3E BioVentures Capital. Bolagets primära läkemedelskandidat, CD24Fc, befinner sig i en fas II-studie för att förhindra Transplantat-mot-värdsjukdom, en allvarlig komplikation som ofta följer en transplantation och i synnerhet benmärgstransplantationer. Sjukdomen yttrar sig i feber, anorexi, diarré, eksemlika utslag, leversvikt och buksmärtor. Tillståndet orsakas av att immunceller i det transplanterade organet (t.ex. benmärg) angriper mottagarens egen vävnad och skadar den. Läs mer.
Läkemedelsbolaget Shire ska betala 350 miljoner dollar i en förlikning efter att på ett olagligt sätt ha förmått läkare att förskriva dess läkemedel Dermagraft. Storleken på bötessumman är den största för en medicinsk produkt under False Claims Act i USA. Dermagraft är ett genmanipulerat substitut för mänsklig hud och används för behandling av fotsår hos diabetiker. Läs mer.
I ett avsteg från hur WHO och EU namnger biologiska läkemedel, har US Food and Drug Administration (FDA) under torsdagen publicerat en vägledning om hur biosimilarer skall namnges. Detta kommer ske efter förlagan, dvs av dess biologiska referensprodukts namn, samt innehålla ett fyra bokstävers meningssuffix fäst vid slutet av det generiska namnet. Suffixet får inte vara falskt eller vilseledande till exempel vad avser säkerhet och effekt, inkludera förkortningar som vanligen används i klinisk praxis på ett sätt som kan leda till att suffixet misstolkas, med mera. Läs mer.
De senaste artiklarna från BioStock

Jättedonation till UC San Francisco inom Life Science

Hämning av protein kan begränsa multipelt myelom


Vinnare i morgonhandeln: Immunovia +10,22%, SpectraCure +5,62%, Orasolv +5%, Ortivus +4,83%, Invent Medic Sweden +4,12%, Nexstim +3,48%

Förlorare i morgonhandeln: Respiratorius -7,03%, Dignitana -6,15%, QuickCool -5,51%, Vigmed -5,23%, Redsense Medical -4,35%, Xvivo Perfusion -3,80%
Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev