Home Nyheter Globala initiativ för nya vaccin mot epidemier

Globala initiativ för nya vaccin mot epidemier

Globala initiativ för nya vaccin mot epidemier

30 januari, 2017

När Zika- och Ebolavirusen drabbade Sydamerika och Afrika, stod omvärlden och berörda regeringar handfallna. Och trots att liknande epidemier mycket väl kan breda ut sig i framtiden, är beredskapen fortfarande otillfredsställande både vad gäller mer effektiva vaccin och tillverkning i stora kvantiteter. Av den anledningen skapades nyligen en global koalition under World Economic Forum i Davos, Schweiz, med syftet att ge världen en bättre försäkring mot epidemier. I spetsen för initiativet står bland annat en rad regeringar och noterbart, superentreprenören tillika världens rikaste person Bill Gates. Han hoppas nu att nya vaccin ska kunna tas fram inom ett år, en process som vanligen brukar ta ett decennium. Frågan är om det är en rimlig förhoppning.
Bakom initiativet, som redan har dragit in 460 miljoner dollar, står regeringarna i Tyskland, Japan, Indien och Norge, inklusive Bill & Melinda Gates Foundation och Wellcome Trust. Arrangör är CEPI, the Coalition for Epidemic Preparedness Innovations, ett partnerskap mellan offentliga, privata, filantropiska och civila organisationer. Från läkemedelssektorn bidrar stora multinationella bolag med starka vaccinpipelines som GSK, Merck, Johnson & Johnson, Pfizer, Sanofi och Takeda. Även WHO, Läkare utan gränser och icke-statliga organisationer runt om i världen stödjer projektet där den sammanlagda kompetensen inom vaccinforskning och utveckling hoppas kunna ta fram morgondagens vaccin.
Med den initiala investeringen på nära en halv miljard dollar kommer man att försöka överlista kommande epidemier genom att utveckla säkra och effektiva vacciner mot kända infektionssjukdomar som kan sättas in snabbt för att stävja utbrott innan de blir globala hälsokriser. Man beräknar att det kommer behövas en miljard dollar för att finansiera verksamheten de första fem åren, och man hoppas samtidigt att fler ansluter sig för att bekämpa den hittills största faran mot den globala hälsan, vid sidan av antibiotikaresistens.
CEPI hoppas också att förkorta den tid det tar att utveckla nya vacciner för att skydda mot plötsligt uppkomna virus, som Zika gjorde nyligen, genom att utnyttja anpassningsbar vaccinteknologi och investera i anläggningar som kan reagera snabbt på tidigare okända patogener. Initialt fokus kommer att ligga på Lassafeber, Nipahvirus och MERS.
Är privata initiativ mer framgångsrika att ta fram vaccin?
Borde inte läkemedelsbolagen ha ett egenintresse att driva på utvecklingen på egen hand? Det mest troliga svaret är att vaccinerna inte är lika inkomstbringande som läkemedel mot diabetes, hjärt-kärlsjukdomar, cancer och kroniska sjukdomar. Ett tecken på att det förhåller sig så, är den långsamhet med vilken läkemedelsbolagen reagerade på Zika- och Ebolautbrotten de senaste åren. Under Ebolautbrottet dog cirka 11 000 människor och enligt Världsbanken så uppgick den ekonomiska skadan av utbrottet, som ödelade gruvnäringen, jordbruket och turismen i Liberia, Sierra Leone och Guinea, till runt 2,2 miljarder dollar under år 2014-2015.
I stället för att förlita sig helt på läkemedelsindustrin (även om de bidrar i viss mån), kommer CEPI nu att försöka knyta ihop den akademiska världen, privata företag och regeringar, för att med gemensamma krafter finansiera utvecklingen. På så sätt hoppas man kunna ta minst fyra vacciner från laboratorieforskning, genom utveckling och testning, till ett stadium där de kan tillverkas i stora kvantiteter inom de närmaste fem åren.
Bill Gates vill korta ledtiden med minst en tiondel
Ett vaccin kan ta uppåt tio år att framställa, men för entreprenören, tillika världens rikaste person samt uppenbarligen även världens otåligaste man, Bill Gates, så skulle han enligt ett uttalande i Financial Times bli besviken om ett vaccin mot ett virus som MERS, inte har kunnat tas fram på mindre än ett år. Det säger något om den höga ambitionsnivån, och även om man inte går i mål på den korta tiden kanske optimismen ändå sporrar forskningen framåt.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev