Home Nyheter Fyrdubblade priser på förvärvsobjekten på två år

Fyrdubblade priser på förvärvsobjekten på två år

Fyrdubblade priser på förvärvsobjekten på två år

5 januari, 2017

Den Londonbaserade läkemedelskonsulten Novasecta visar i en ny rapport att kostnaden för affärer inom läkemedelsbranschen har blivit betydligt dyrare sedan 2015. Billiga krediter och behovet av nya läkemedel har skapat en överhettad marknad, varnar analytikerna. Novasecta har granskat affärerna för förra året inom läkemedelsindustrin, och bilden som framträder visar att medianvärdet för ett förvärv förra året, var hela 39 gånger omsättningen hos uppköpsobjektet. Det kan jämföras med en median på 19, år 2015 och en median på 8 år 2014.
I höstas meddelade den amerikanska läkemedelskoncernen Pfizer att man köper upp Medivation, ett bolag specialiserat på utveckling av cancerläkemedel. Affären var värd hela 14 miljarder dollar, vilket innebär en budpremie på 21 procent. Dessutom medförde prislappen att Pfizer betalar cirka gånger mer än Medivations egna försäljningsprognoser för helåret 2017.
Nu visar läkemedelskonsulten Novasecta att värdet på fusioner och förvärv de senaste åren har ökat markant, och Pfizers bud på Medivation är ett talande exempel på detta. Rapporten visar att priserna nu är så uppblåsta att många köpare borde överväga att leta andra alternativ att utöka sina pipelines på. En sådan strategi är att ingå partnerskap inom de områden där bolagen behöver extra kapacitet, snarare än att betala för dyra M&A.
Om man tittar på varje affär som en multipel av intäkter för det förvärvade bolaget, enligt det Londonbaserade konsultföretaget, var medianvärdet för en buyout förra året hela 39 gånger intäkterna. Jämför man dessa färska siffror med en median på 19 gånger intäkterna 2015 och 8 gånger intäkterna 2014, så framträder en tydlig topp i värderingarna. Antalet affärer minskade från 86 stycken år 2015 till 78 stycken förra året, samtidigt som medianvärdet nästan fördubblades till $1.97 bn. Analysen av 316 affärer som genomförts under de senaste tre åren kommer samtidigt som förvärvet av Actelion, Europas största bioteknikgrupp, fortsätter att utvecklas. Actelion har varit i diskussioner med Johnson & Johnson i USA och Sanofi i Frankrike i en uppgörelse som kan värdera bolaget till så mycket som 30 miljarder dollar.
Nu talar mycket för att sökandet efter nya läkemedel kommer intensifieras under 2017, och att den politiska osäkerhet som hållit tillbaka förvärv av stora företag kan komma att släppas. Ian Läs Pfizer vd, sade nyligen att “hela branschen är på paus just nu”, och att investeringsbesluten hålls tillbaka tills Donald Trump blir USA: s president och troligen sänker bolagsskatten. Det kan leda till att många amerikanska bolag tar hem miljardvärden, vilket kommer driva på affärerna i USA med globala följdeffekter.
John Rountree, partner på Novasecta, menar att många affärer kan vara övervärderade, och att “folk tar större risker och betalar för hopp – de betalar för en tillväxt som de inte kan vara säkra på”.
– Vår bedömning är det är osannolikt att priserna kommer att gå ned under 2017, de kanske rentav går upp ännu mer. Det finns en hel del pengar i ekosystemet som söker den höga avkastning som framgångsrika innovationer kan skapa. Priset på intäktsgenererande erbjudanden kommer att bli oöverkomliga grund av bristande utbud, med undantag för dem med extremt starka balansräkningar eller mycket tålmodiga ägare, eller bådadera.
– De företag som förvärvas kan inte vara värda dubbelt så mycket som de var bara fem år sedan. Trycket på företag att betala för mycket för förvärv som ger kortsiktig tillväxt är intensiv, och en tid präglad av billigt kapital har förvärrat detta fenomen.
Läs mer här
Läs även: Fusioner mellan läkemedelsbolag riskerar påverka forskningen negativt 

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev