Home Nyheter BrainCool satsar mot mångmiljardmarknad inom migrän

BrainCool satsar mot mångmiljardmarknad inom migrän

BrainCool satsar mot mångmiljardmarknad inom migrän

25 januari, 2017

BrainCool meddelade under tisdagen att man satsar på ett nytt affärsområde – behandling av migrän. Till grund för beslutet ligger förvärvet av konkurrenten Benechill och produkten RhinoChill, som i en klinisk studie visat mycket positiva resultat vid behandling mot migrän. Baserat på sin tekniska expertis har BrainCool gjort ytterligare anpassningar och förbättringar av produkten, och man adderar därmed ytterligare en spännande indikation med mycket stort patientunderlag – och därmed en marknadspotential i mångmiljardklassen – till sin breda projektportfölj som även omfattar kylning vid stroke, hjärtstillestånd och hjärnskakning, samt vid biverkningar av olika cancerbehandlingar. 
I oktober förra året förvärvade BrainCool det konkurrerande amerikanska bolaget Benechill i en s.k. inkråmsaffär omfattande samtliga tillgångar i det uppköpta bolaget. För endast 19 miljoner kronor säkrade man samtliga rättigheter till Benechills huvudprodukt RhinoChill IntraNasal Cooling System – i vilken tidigare ägare plöjt ned motsvarande ca en halv miljard kronor i utvecklingskapital – samt en upparbetad kundstock och dessutom även ett varulager med leveransklara produkter, med ett marknadsvärde motsvarande hela förvärvsbeloppet.
Ytterligare en strategiskt viktig tillgång som ingick i förvärvet är den pågående kliniska multicenterstudien på hjärtstoppspatienter, kallad PRINCESS, som sedan BrainCools övertagande av studien utökats till att även omfatta svenska prestigekliniker som Karolinska Universitetssjukhuset och Södersjukhuset (SÖS).
Migränprojektet en viktig bonus av Benechill-förvärvet
Utöver de värdefulla tillgångar som nämnts ovan har köpet av Benechill alltså även öppnat en helt ny möjlighet för BrainCool inom migrän. Genom köpet fick man tillgång till data från en tidigare en klinisk studie som genomförts av Benechill, kallad COOLHEAD 1. Studien som publicerades 2015 visade mycket positiva resultat vid användning av RhinoChill mot migrän.

Benechills produkt RhinoChill som köptes upp av BrainCool.

RhinoChill är utvecklad specifikt för att uppnå snabb kylning genom en teknik som innebär att kylmedel sprayas in i näshålorna via en kateter. Produkten är CE-märkt, vilket innebär att den redan nu kan användas för behandling av migränpatienter i sjukhusmiljö. BrainCool har dock ytterligare förbättrat och anpassat RhinoChill för att skapa en behagligare patientupplevelse vid migränbehandling, vilket kan tänkas vara en rimlig förutsättning för att kunna behandla patienter som i högsta grad är vakna och vid fullt medvetande när behandlingen genomförs. Bl.a. har trycket med vilket kylmedlet sprayas in i näsan sänkts, samtidigt som kyleffekten justerats ned.
Genom förvärvet av Benechill har vi redan ett lager av system som förberetts för migränapplikationen. Baserat på COOLHEAD 1-studien har vi också kunnat genomföra tekniska förbättringar. Vi arbetar nu med en klinisk- och marknadsutvecklingsplan, kommenterade Martin Waleij, vd BrainCool i gårdagens pressmeddelande.
Siktar på den breda marknaden
I samband med gårdagens nyhet avslöjade BrainCool också att man har utvecklat en mindre, portabel prototyp av systemet anpassad för hemmabruk, likt migränstudien kallad CoolHead. BrainCool siktar således på att inte bara kunna erbjuda en produkt för behandling av migränpatienter i sjukhusmiljö, utan planer finns även på att erbjuda en produkt som möjliggör behandling av migrän i hemmamiljö. Den nya prototypen kommer enligt uppgift att genomgå vidare produktutveckling senare under 2017. Bolaget har även lämnat in en ansökan om varumärkesskydd för produktnamnet CoolHead.
Den globala marknaden för att motverka och lindra migrän är mycket stor. Vi har funnit att RhinoChill kan vara ett effektivt hjälpmedel mot migrän, både som nischprodukt vid behandling på sjukhus och som produkt på den breda marknaden, kommenterar Martin Waleij, VD för BrainCool.
Statligt innovationspris för migränbehandling
Satsningen på migränmarknaden tycks vila på solid teknisk grund. I juni 2015 gick Benechill segrande ur statliga brittiska National Health Service (NHS) Bright Ideas in Health Awards inom kategorin Innovation Technology or Device of the year, en årlig tävling som belönar ledande forskning och innovation. Benechill fick priset efter att en pilotstudie publicerad i The Journal of Headache and Pain  konstaterat att 40 procent av 28 deltagande patienter som uppfyllde de diagnostiska kriterierna för migrän, upplevde omedelbar smärtlindring efter kylning med RhinoChill, medan ytterligare 50 procent upplevde partiell smärtlindring.
Slutsatsen av studien var att kylning gav betydande fördelar för patienter med migrän, samt att det minskar huvudvärkens svårighetsgrad och de migränassocierade symptomen. Den prisbelönta teknik som användes i studien är nu alltså i BrainCools ägo, redo att nyttjas i den lämpliga applikationsmiljö som RhinoChill erbjuder. Läs mer om studien här.
Behandling med läkemedel dominerar – risk för biverkningar
Vid svår och akut migrän dominerar i dagsläget behandling med läkemedel, främst inom gruppen triptaner. Risk för olika biverkningar som trötthet, illamående, biverkningar från magen samt tryckkänsla över bröstkorg och nacke finns dock. Triptaner rekommenderas generellt inte till barn och unga under 18 år eller för patienter över 65 år, och eftersom både triptaner och nikotin drar samman blodkärlen finns det en risk att blodkärlen dras samman alltför starkt hos rökare.
Att ta steget in på migränområdet ligger helt i linje med BrainCools strategi, där vi ser att vi kan nå stora patientgrupper och skapa tydliga synergier med våra övriga affärsområden. Huvudkonkurrensen utgörs idag av läkemedel, men flera av dessa produkter kan ha negativa biverkningar vilket talar för att vår metod kommer att vara konkurrenskraftig, kommenterar Martin Waleij vidare.
På marknaden finns också två FDA-godkända medicinteknikprodukter: CERENA, Transcranial Magnetic Stimulator (TMS) Device som ska lindra migränhuvudvärken genom att skicka pulserande magnetvågor genom skalpen, samt CEFALY, Transcutaneous Electrical Nerve Stimulator, som ska lindra genom elektrisk nervstimulering, s.k. TENS-behandling.
Migränpatienter löper ökad risk att drabbas av stroke efter kirurgi
Utöver de tekniska och utvecklingsmässiga synergier av RhinoChill-förvärvet som BrainCool kan dra konkret nytta av när man går in på migränområdet, finns även intressanta kopplingar till stroke, ett annat av bolagets affärsområden. En ny studie publicerad 10 januari i BMJ (tidigare the British Medical Journal) har visat att personer som lider av migrän löper större risk för post-operativ stroke. Detta innebär att en historik av migrän hos patienter bör beaktas när man väger för- och nackdelarna med att genomgå en operation. Migrän har länge ansetts öka risken för stroke, menar författarna till studien, men uppfattas allmänt fortfarande som ett godartat tillstånd. Denna studie är den första som bedömer huruvida migrän ökar risk för stroke efter operationen.
I studien har en internationell forskargrupp från USA, Danmark och Tyskland analyserat data över ca 125 000 patienter som genomgått kirurgi vid Massachusetts General Hospital mellan januari 2007 och augusti 2014. Av dessa drabbades 711 personer av en stroke inom 30 dagar efter operation. Enligt forskarnas beräkningar var den generella risken att drabbas av stroke 2,4 per varje 1000 operationer, medan risken ökade till 4,3 per 1000 för patienter med migränhistorik, vilket motsvarar en ökad risk med hela 79 procent. Risken var högst för dem vars migrän hade en “aura”, beskriven som blixtar, blinkande ljusintryck eller andra varningssignaler som brukar föregå en migränattack.
Forskarna framhåller i studien att läkare bör vara medvetna om den ökade risken, och att det behövs nya vägar att förhindra postoperativ stroke hos migränpatienter.
Fördelarna med medicinsk kylning efter stroke utvärderas för närvarande i en omfattande europeisk studie, EuroHYP-1, som involverar ett stort antal kliniker inom främst EU. EuroHYP-1-konsortiet består av 32 partnerorganisationer, varav 31 europeiska och en från Australien. EuroHYP-konsortiet lyfte i en pressrelease i oktober 2016 fram det faktum att The BrainCool System är den enda produkten som är integrerad i det kliniska studieprotokollet som kan monitorera frossbrytningar hos patienterna, en vanlig sidoeffekt av kylbehandling.
Den globala marknaden för behandling av migrän är värd mångmiljardbelopp
Uppskattningsvis så många som 130 miljoner personer globalt, varav 36 miljoner människor enbart i USA, lider av migrän. Av dessa uppskattas cirka fem procent ha kronisk och svår migrän. Den stora patientpopulationen, parat med ett stort medicinskt behov av nya och mer effektiva behandlingsalternativ, gör migränmarknaden mycket värdefull. Analysföretaget GlobalData uppskattar i en rapport att den kommer att vara värd 3,7 miljarder dollar år 2023.
En fingervisning om den höga marknadspotentialen för nya migränbehandlingar kom också så sent som förra veckan, när läkemedelsjätten Eli Lilly meddelade att man förvärvar CoLucid Pharmaceuticals som har läkemedelskandidaten Lasmiditan i sen klinisk utvecklingsfas för behandling av migrän, för nära en miljard dollar. Lasmiditan utvecklades ursprungligen av Eli Lilly och utlicensierades till CoLucid år 2005, men nu är alltså läkemedelsjätten beredd att betala bra för att få tillbaka den. Hela köpesumman, motsvarande ca 8,8 miljarder SEK med dagens dollarkurs, skall enligt uppgift erläggas kontant.

BioStocks kommentar:

BrainCool gav under gårdagen ytterligare ett tydligt kvitto på att det strategiska förvärvet av Benechill får betecknas som ett riktigt fynd – och inte bara ur ett kortsiktigt ekonomiskt perspektiv, den låga köpesumman till trots. Genom uppköpet har bolaget snabbt och kostnadseffektivt stärkt sin kliniska utvecklingspipeline med den viktiga PRINCESS-studien och breddat produktportföljen på ett sätt som öppnar enormt spännande nya vägar framåt för företaget BrainCool. Produkten RhinoChill kompletterar bolagets egna maskinpark mycket väl. Dess fokus på snabb initial effekt, i kombination med The BrainCool Systems unika möjligheter till kontinuerlig och kontrollerad kylning och monitorering av patienter med dess kraftigare effekt och unika anti-shiveringfunktion, skapar tekniska förutsättningar för ännu effektivare och mångsidigare kylbehandling.
I och med satsningen på migrän ser vi även ett första konkret exempel på hur förvärvet lägger grunden för helt nya affärsmöjligheter. BrainCools ledning med Martin Waleij i spetsen har utan tvekan haft god kännedom om Benechills positiva studieresultat inom migrän långt innan affären mellan bolagen genomfördes. För detta talar också det faktum att man redan nu, så kort tid efter förvärvet som genomfördes i oktober 2016, har hunnit ta fram en ny prototyp (Coolhead) inriktad mot den bredare marknaden för home care, d.v.s. vård i hemmet inom migrän.
En snabb titt på den totala migränmarknaden visar att patientunderlaget är mycket stort, och det medicinska behovet likaså. Ca 12 procent av världens befolkning drabbas av migrän minst en gång per år, och kvinnor löper tre gånger högre risk än män att drabbas enligt siffror som publicerats i tidskriften Science. Enligt The Migraine Research Foundation tar anställda i USA ut ca 113 miljoner migrän-relaterade sjukskrivningsdagar per år, vilket genererar förluster motsvarande ca 13 miljarder dollar årligen. Effektiva behandlingsalternativ saknas och befintliga läkemedel, s.k. triptaner som ges mot akut migrän, hjälper endast ca 50-60 procent av alla som drabbas. Dessa läkemedel är dessutom ofta förknippade med tråkiga sidoeffekter, samtidigt som överanvändning riskerar att i sig orsaka eller förvärra sjukdomssymptomen.
Prognoserna för total årlig försäljning av läkemedel mot migrän landar på knappt 40 miljarder svenska kronor för år 2023, vilket gör migrän till en indikation som flera Big Pharma-bolag slåss om att positionera sig inom. En aktuell och intressant referensaffär kommunicerades nyligen, där läkemedelsjätten Eli Lilly betalar ett mångmiljardbelopp (motsv. 960 MUSD) kontant till CoLucid Pharma för att lägga vantarna på en läkemedelskandidat för migrän som för närvarande befinner sig i fas III i utvecklingen. Såväl Eli Lilly som en handfull andra bolag – Alder BioPharmaceuticals, AllerganAmgen och Teva har också läkemedelskandidater baserade på monoklonala antikroppar under utveckling. Denna typ av antikroppsläkemedel är dock dyra att tillverka och behandlingarna kostar därefter – en möjlig behandlingskostnad på mellan 10 000 dollar och 20 000 dollar per år är långt ifrån någon omöjlighet. I skenet av dessa siffror framstår BrainCools satsning på migränbehandling som än mer spännande, och BioStock kommer givetvis att följa utvecklingen i projektet noggrant framöver.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev