Home Nyheter Blockerat protein kan underlätta strålbehandling av svåra hjärntumörer

Blockerat protein kan underlätta strålbehandling av svåra hjärntumörer

Blockerat protein kan underlätta strålbehandling av svåra hjärntumörer

17 januari, 2017

Glioblastom är den mest aggressiva typen av cancer som drabbar hjärnan. Det är också den mest svårbehandlade, eftersom behandling med radioaktiv strålning normalt bara påverkar vissa tumörceller, medan andra celler inte påverkas alls. Nu kan forskare vid University of Leeds  dock ha funnit en lösning på problemet. Genom att blockera upptaget av ett specifikt protein i hjärnan har man lyckats uppnå högre effektivitet och döda fler glioblastomceller med strålbehandling än tidigare.
Forskarteamet i Leeds har upptäckt att en viss sorts tumörceller, så kallade Glioblastom-stamceller (GSC) som är särskilt motståndskraftiga mot strålbehandling, innehåller stora mängder av proteinet RAD51 som kan omintetgöra effekten av strålningen.
– Strålbehandlingen skadar glioblastom-stamcellernas DNA, men RAD51 hjälper cellerna genom att reparera det skadade DNA:t, vilket i sin tur gör att de kan bygga upp tumören igen, säger Susan Short, professor i klinisk onkologi och neuro-onkologi och huvudförfattare i studien vid University of Leeds, i en kommentar.
Genom att rikta in sig på och blockera upptaget av proteinet RAD51 i cellerna har Short och hennes forskarteam dock lyckats göra glioblastom-stamcellerna mer mottagliga för strålbehandlingen och få tumören att krympa.
– Att man i den här nya studien har hittat ett sätt att blockera tumörens näringstillförsel skulle kunna innebära att man framöver kommer att kunna behandla glioblastom på ett effektivare och mer precist sätt, kommenterar Dr Justine Alford vid Cancer Research UK som har finansierat studien resultaten, och fortsätter:
– Mer forskning krävs dock för att ta reda på om detta rör sig om en behandlingsstrategi som även är säker och effektiv på människor.
Vetenskapen har länge försökt utveckla mer effektiva behandlingar för glioblastom, en cancerform som är förknippat med en generellt nedslående överlevnadsprognos. The American Brain Tumor Association anger den tvååriga överlevnadsgraden bland drabbade vuxna till endast 30 procent.
I andra liknande försök som gjorts, bland annat vid University of Southampton, har forskare sett att man genom att hämma en grupp enzymer som kallas ADAM kan få tumörer att växa långsammare och med mindre spridning. Även forskare i Ohio, USA har provat en liknande approach, där man genom att blockera enzymet PRMT5 har lyckats trycka tillbaka tumörcellerna och reducera tumörtillväxten. Så sent som i april 2016 upptäckte en forskargrupp vid Ottawa Hospital Research Institute att man genom att hämma en receptor för oncostatin M kunde hindra tumörstamceller från att bilda nya tumörer i hjärnan på möss.
Svenska biomedicinbolaget Xintela har i sin tur utvecklat en markörteknologi som kan skapa förutsättningar för att detektera och behandla glioblastom på ett nytt sätt. Genom att utveckla terapeutiska antikroppar som binder till cancercellerna är målet att behandla cancern på ett mer direkt och effektivt sätt än med dagens behandling, och därmed kunna förlänga patienternas överlevnad.
Läs mer om Xintelas approach här.
 
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev