Home Nyheter A1M Pharma ser mitokondrieskyddande effekt hos rA1M

A1M Pharma ser mitokondrieskyddande effekt hos rA1M

A1M Pharma ser mitokondrieskyddande effekt hos rA1M

4 januari, 2017

A1M Pharma kom idag med en glädjande rapport som visar att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt, enligt preliminära resultat från prekliniska studier som utförts i samarbete med NeuroVive Pharmaceutical. Studieresultaten ligger i linje med och bekräftar det man har kunnat se vid studier som genomfördes under 2016. Man har även slutfört samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, vilket enligt bolaget har inneburit ökad förståelse kring rA1Ms verkningsmekanismer och tillgång till nya djurmodeller, med värde för samtliga utvecklingsprojekt.
A1M Pharma som utvecklar diagnostik och en ny behandling av havandeskapsförgiftning, samt en behandling för akuta njurskador vid större kirurgiska ingrepp och strålbehandlingar mot cancer, har sedan 2014 samarbetat med NeuroVive Pharmaceutical för att kombinera respektive bolags kompetenser och expertis inom relevanta forskningsområden som akuta njurskador och mitokondriell medicin. I samarbetet har bolagen nu nått en fördjupad kunskap om hur rA1M fungerar för att skydda njurceller i samband med den oxidativa stress som uppkommer vid bland annat akut njurskada.
RA1M som står för rekombinant alfa-1 mikroglobulin, är den aktiva substansen i bolagets läkemedelskandidat ROSGard, för vilken man i december kunde se god njurskyddande effekt i djurmodell i prekliniska studier när det ges i samband med strålbehandling. Då hade den njurskyddande effekten undersökts 1-8 dagar efter behandlingstillfället.
Det var i september förra året som A1M Pharma valde njurskydd i samband med målsökande strålbehandling av tumörer, s.k. PRRT-behandling, som första inriktning inom sitt fokusområde akut njurskada (AKI) med läkemedelskandidaten ROSgard.
I en intervju med BioStock i december med professor Bo Åkerström, grundare av A1M Pharma och senior ansvarig för preklinisk forskning och utveckling, samt bolagets affärsutvecklingsansvarige Martin Austin, fick vi en extensiv utläggning om betydelsen av de kända studieresultaten. Idag presenterar bolaget studieresultat som ytterligare styrker att rA1M har en mitokondrieskyddande effekt.
Man menar sig nu få fått en ökad förståelse för verkningsmekanismen hos A1M-baserade substanser inom A1M Pharmas huvudområden havandeskapsförgiftning och akut njurskada, och visar dessutom på dess breda potential inom olika tillämpningsområden.
Dessa studier indikerar att rA1M utöver att oskadliggöra reaktiva syreföreningar och reparera skadad vävnad även kan skydda mitokondriernas energiproduktion. Även om det ännu handlar om preliminära resultat ger denna kunskap ökat stöd till våra projekt inom havandeskapsförgiftning och njurskydd vid strålbehandling, samtidigt som den kan leda till nya intressanta tillämpningar på sikt, säger A1M Pharmas vd Tomas Eriksson.
A1M Pharma meddelar även att samarbetet med Fred Hutchinson Cancer Research Center, med fokus på att öka förståelsen kring hur bolagets A1M-baserade substanser verkar i njurarna i samband med olika typer av njurskador, har avslutats enligt plan. Samarbetet har bland annat gjort det möjligt att utöka bolagets prekliniska forskning med nya, relevanta djurmodeller.
Vi är nöjda med utfallet av vårt samarbete med Fred Hutchinson Cancer Research Center. Resultaten och den förstärkta forskningskompetensen som det har tillfört oss är till stor nytta för samtliga av våra utvecklingsprojekt, avslutar Tomas Eriksson.
Läs även: Söndagsintervjun: Bo Åkerström & Martin Austin, A1M Pharma

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev