Home Nyheter Rekordantal svenska läkemedelsprojekt i klinisk fas

Rekordantal svenska läkemedelsprojekt i klinisk fas

Rekordantal svenska läkemedelsprojekt i klinisk fas

12 december, 2016

Branschorganisationen SwedenBio släppte häromdagen och för tionde året i rad sin årliga inventering av de svenska Life Science-bolagens portföljer av läkemedelsprojekt, från preklinik fram till godkända produkter. Fokus ligger på projekt som testas i klinisk fas I-III. Branschorganisationen när en förhoppning om att de många pågående kliniska studierna skall attrahera utländskt kapital för att finansiera de mycket kostsamma studierna, i synnerhet efter fas II. Nytt för i år är talande nog att man har tagit med prekliniska projekt, på uppmaning av utländska aktörer som investerare och globala läkemedelsbolag. 
Sedan förra året har antalet prövningar i klinik, dvs substanser som testas i människa, ökat med 37 stycken och når därmed toppnoteringen 144 st. Rapporten ger en fördjupad analys kring dessa kliniska forskningsprojekt, en översikt över de prekliniska projekten, bolagsinformation samt en lång rad statistiska mätpunkter. Årets rapport innehåller också en fullständig förteckning över alla kliniska och prekliniska projekt.
Ökningen sker på flera fronter. Det finns bolag som har startat sin första kliniska studie medan andra bolag har nått fram med ytterligare molekyler till klinik. Vi ser även att det under året startas nya studier på molekyler som tidigare testats i klinik och där man nu går vidare och undersöker om det kan vara möjligt med ytterligare indikationer, säger Sara Gunnerås, ansvarig för rapporten.
Det är inte bara i de tidiga kliniska faserna som det råder hög aktivitet. Sex nya fas III-projekt har startats under året och två fas III-projekt har visat positiva resultat. Två projekt har lämnats in för myndighetsgodkännande och fyra har fått godkännande för nya marknader. SwedenBIO fastslår att den svenska life science-industrin består av 1391 bolag inom alla större sektorer – pharma, bioteknik och medicinteknik. Av dessa har cirka 890 sina forsknings- och utvecklingsprogram baserade i Sverige.
Kraftigt ökat antal kliniska projekt
Antalet projekt i klinisk fas har ökat på fem år, från 63 till 144, vilket inte kan beskrivas på annat sätt än att det är en anmärkningsvärd ökning. Samtidigt har antalet bolag med utveckling i klinisk fas nästan dubblerats till 67 stycken, från 35 st. Något som är nytt i och med årets rapport, är att man har tagit med prekliniska projekt, vilket enligt uppgift föranletts av påtryckningar från utländska aktörer som letar tidiga projekt att samarbeta kring, eller förvärva.
Liksom tidigare år befinner sig de flesta av projekten i fas II, och bland dessa har antalet ökat från 70 till 85 projekt. Förra året var antalet fas I-studier 30 st, i år har de ökat till 42 st, medan motsvarande i fas III är 17 st jämfört med 7 st förra året. Under 2015 börsintroducerades 15 bolag och lika många startades, vilket även det är imponerande.
Några övriga noterbara resultat från Sweden Bios genomgång är att:

  • 2 fas III-studier rapporterade positiva resultat
  • 6 fas III-studier har påbörjats, medan
  • 5 bolag har startat sin första kliniska studie
  • Cancerprojekten dominerar med nära en tredjedel av den totala pipelinen
  • En tredjedel av de kliniska forskningsprojekten är orphan drugsindikationer, och ett rekordhögt antal har erhållit orphan drug designation av den EMA och/eller FDA under förra året.
  • 22 projekt behandlar kvinnors hälsa.
  • Sedan förra årets rapport har fyra produkter godkänts för nya marknader och två marknadsgodkännanden pågår.
  • 2016 års pipeline-rapport beskriver totalt 96 unika molekyler som nu testas i klinik.

Läs rapporten från SwedenBIO här.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev