Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 8 december 2016

Nyhetssvepet torsdag 8 december 2016

Nyhetssvepet tisdag 25 juni

Nyhetssvepet torsdag 8 december 2016

8 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

Enorama Pharma som utvecklar medicinska tuggummin, kunde idag meddela framgångsrika resultat från en pilotstudie som visar att Enoramas nikotintuggummi är bioekvivalent med originalprodukten Nicorette. Enorama har jämfört deras 4 mg nikotintuggummi med mintsmak med Nicorettes 4 mg mint, och testet visar att de båda produkterna är bioekvivalenta, vilket innebär att de är medicinskt likvärdiga. “Eftersom Enoramas tuggummi utvecklas med en helt annan teknik än andra produkter på marknaden är det mycket positivt att vi lyckats visa att vår produkt har samma effekt”, säger vd Mats Rönngard i en kommentar. Pilotstudien bekräftar att Enoramas nikotintuggummi kan uppfylla myndighetskraven för en bioekvivalent produkt, och man har nu påbörjat framställning av registreringsbatcher och förbereder en bioekvivalensstudie. Läs mer.
BrainCool har avslutat tidigare aviserade nyemissioner: en riktad nyemission samt en apportemission som aviserades den 13 oktober i samband med köpet av amerikanska Benechill. De aktuella beloppen, 1,5 miljoner, avser utgivande av aktier för kvittning av skuld, samt 10,2 miljoner kronor, som avser apportvärdet vid utgivande av aktier avseende förvärv av tillgångar från Benechill. Bolaget har därmed inte tillförts några likvida medel.
Medivir meddelade idag att den oberoende dataövervakningskommittén kopplad till den pågående randomiserade dubbelblinda fas IIa-studien MIV-711-201 har hållit sitt tredje möte och efter en granskning av avblindade säkerhetsdata har rekommenderat en fortsättning av studien. Studien syftar till att utvärdera säkerhet, tolerabilitet och effekt vid sex månaders behandling med MIV-711 hos patienter med måttlig knäartros. Läs mer.
Orexo överklagar det beslut som fattades av den amerikanska distriktsdomstolen i Delaware den 15 november 2016 vad gäller giltigheten i Orexos amerikanska patent nr 8,940,330 som skyddar Zubsolv. Orexo anser att distriktsdomstolen gjort felbedömningar av rättslig och faktisk art när den kom fram till sitt beslut om giltigheten av patent ’330. Av den anledningen har Orexo överklagat beslutet till nästa rättsliga instans (Court of Appeals for the Federal Circuit) avseende giltigheten av patent ’330. Normalt tar en sådan process cirka ett år. Läs mer.
Övrigt:

Donald Trump har uttalat sig om att han “kommer att sänka priserna på läkemedel” i en intervju med Time Magazine. Marknadens reaktion på uttalandet blev som väntat negativ: S&P:s biotechindex avslutade onsdagen på -4,02%  Läs hela intervjun här.

Läkemedelsbolaget Mylan, som kritiserats hårt för sina kraftiga prishöjningar (+500% sedan 2007) på bolagets adrenalininjektor EpiPen, ska minska sin personalstyrka med upp emot 10 procent. Det innebär att 3500 kan få gå från läkemedelsjätten, som i slutet av 2015 hade ca 35 000 anställda. Skälet till nedskärningarna uppges vara kostnadsbesparingar och omorganiseringar efter en rad bolagsförvärv, bl.a. köpte man i början av året svenska Meda för ca 7 miljarder dollar.

Moberg Pharma: Pareto höjer riktkursen för Moberg Pharma till 90 kronor (80) (köp)
Spago Nanomedical: Eva Redhe har den 7 december köpt 20.045 aktier i Spago Nanomedical där hon är styrelseordförande. Köpet gjordes till en kurs på 14,10 kronor per aktie. Det framgår av Finansinspektionens insynsregister.
QuickCool meddelade tidigare i morse att nyemissionen av units på 10,7 miljoner kronor som avslutades den 1 december blev övertecknad med en teckningsgrad om cirka 124 procent. Den avslutade nyemissionen innebär att det uppstått flaggningsskyldighet för två av de större aktieägarna, tillika styrelseledamöterna i bolaget, Tadeusz Wieloch och Fredrik Lindblad. Det framgår av ett flaggningsmeddelande.
Zeeland Pharma har ökat sitt aktiekapital som en följd av utnyttjande av teckningsoptioner som beviljats enligt ett av Zeelands anställdas optionsprogram. Läs mer.
Nyheter inkomna efter lunch under gårdagen:
Sobi och Horizon Pharma plc har slutit ett femårigt distributionsavtal för Ravicti i vissa europeiska länder och för Ammonaps i motsvarande europeiska länder och vissa länder i Mellanöstern. Läkemedlen är godkända av EU-kommissionen för långtidsbehandling av rubbningar i ureacykeln (UCD). Läs mer.
Dignitana har ingått ett samarbetsavtal med Boa Technology gällande produktion av en adaptiv precisionsanpassad så kallad cap som ska användas tillsammans med skalpkylningssystemet Dignicap. Det framgår av ett pressmeddelande. Dignitana har utvecklat och patenterat ett medicinskt kylningssystem, DigniCap, som reducerar håravfall vid kemoterapi. Bolaget har verksamhet i Lund och Texas. Läs mer.
CELLINK har lanserat BioVerse, en Internetplattform för 3D-Bioprinting och öppen och internationell community för alla som arbetar med 3D-Bioprinting. Communityn är en molnbaserad plattform som sammanför forskare, akademin och doktorer från hela världen och ger dem en plats där de kan skapa innovationer tillsammans och därigenom ta 3D-Bioprinting till en ny nivå. BioVerse plattformen är designad så att användare kan ladda upp och ned 3D-modeller, dela protokoll mellan forskare och även ett forum där idéer och lösningar kan utbytas. Läs mer.
Moberg Pharma utökar sitt utestående obligationslån med 215 miljoner kronor. Emissionslikviden kommer att användas för att delfinansiera förvärvet av DermoPlast. Läs mer.
BioGaias intressebolag MetaboGen och Ferring Pharmaceuticals har ingått ett avtal för att utveckla en mikrobiombaserad produkt för att förebygga och behandla graviditetsklåda (Intrahepatic Cholestasis of Pregnancy, ICP) . I december påbörjas rekryteringen till den första kliniska studien. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical offentliggjorde att de sedan tidigare aviserade optionsprogrammen i Oasmia för ledning och styrelse nu är fulltecknade. Totalt har 9 miljoner optioner tecknats, 3 miljoner har tecknats av ledningsgruppen, exklusive arbetande vice styrelseordförande och 6 miljoner har tecknats av styrelsen, exklusive ägare som kontrollerar mer än tio procent av aktier eller röster i bolaget. Bolagets styrelseordförande har tecknat sig för 4 miljoner optioner. Aktiekapitalet kommer vid fullt utnyttjande av teckningsoptionerna att ökas med 900 000 SEK. Läs mer.
Spago Nanomedical har enligt vd uppnått sina mål för 2016. Läs intervju med vd här.

EQT Mid Market Fund tar kontrollen över danska Fertin Pharma som är världens största tillverkare av medicinska tuggumin, framför allt för nikotinersättning. Familjen Bagger-Sørensen som grundat Fertin Pharma kommer att återinvestera och ingå ett samarbete med EQT för att påskynda bolagets tillväxt, heter det i ett pressmeddelande. Bagger-Sørensen kommer efter affären äga 30 procent av bolaget. Ledningen i Fertin Pharma kommer att vara kvar med vd Søren Birn i spetsen. Fertin Pharma har 715 anställda och väntas nå intäkter på 851 miljoner danska kronor i år med ett ebitda-resultat på 250 miljoner. De finansiella detaljerna kring transaktionen avslöjas inte. Läs mer.

Dentware har tidigare meddelat om en riktad nyemission av 19,95 miljoner aktier till Wieninvest som tillför bolaget 10 miljoner kronor. I november erhöll Dentware 6,2 miljoner kronor som teckningslikvid medan bolaget hade kvar en fordran mot Wieninvest för tecknade men ännu inte betalda aktier. Nu har man erhållit resterande 3,8 miljoner kronor och bolaget uppger sig nu ha en kassa som kommer att räcka tills positivt kassaflöde uppnåtts. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: SpectraCure +9,78%, Enorama Pharma +7,63%, Hamlet Pharma +5,91%, Cereno Scientific +5,88%, AlphaHelix +5,26%, DexTech Medical +4,39%
Förlorare i morgonhandeln: Respiratorius -11,42%, Obducat -8,57%, Corline Biomedical -8,10%, Alteco Medical -7,75%, Nexstim -6,51%, Idogen -6,15%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev