Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 15 december 2016

Nyhetssvepet torsdag 15 december 2016

Nyhetssvepet fredag 12 april

Nyhetssvepet torsdag 15 december 2016

15 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

MediRox beslutar om avnotering efter att Ahead Global äger mer än 90% av bolaget. Läs mer.
Hansa Medical: kommittén för särläkemedel (COMP) vid europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) har lämnat ett positivt utlåtande om Hansa Medicals ansökan om särläkemedelsstatus av rekombinant IdeS för prevention av avstötning efter organtransplantation. Läs mer.
ScandiDos: Delårsrapport för perioden 1 maj 2016 – 31 oktober 2016. Läs mer.
Eurocine Vaccines har den 14 december hållit årsstämma varvid stämman beslutade i enlighet med styrelsens och valberedningens framlagda förslag. De fullständiga beslutsförslagen framgår av kallelsen till stämman. Läs mer.
Bactiguard har ingått partnerskap med Roeser Medical GmbH och tecknat ett exklusivt distributionsavtal för Tyskland och Schweiz. Samtidigt mottogs en order på produkter till ett värde av ca 400 000 Euro, som kommer att levereras under 2017. Läs mer.
Infant Bacterial Therapeutics som utvecklar läkemedel mot för tidigt födda barn, kommer att presentera företaget onsdag den 11:e januari, 2017 vid Biotech Showcase nionde årliga konferens i San Francisco. Konferensen pågår mellan 9:e och 11:e januari, 2017. Läs mer.
Läkemedelsverket har tagit fram ett utbildningsmaterial för att öka kunskap om rapportering av biverkningar. Den webbaserade utbildningen finns tillgänglig på verkets hemsida. Läs mer.
Vinnova och SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut, Innovation Skåne, Apoteket samt InRikta Analys genomför insatser för att ta tillvara digitaliseringens möjligheter för bättre hälsa, vård och omsorg 2016-2017. Framtidsscenarion har tagits fram tillsammans med representanter från vårdaktörer, patientgrupper och företag. Bland resultaten återfinns även rekommendationer till beslutsfattare om hur vårdsystemet kan anamma de digitala möjligheterna. Läs mer.
Apotekarsocietetens ordförande Märit Johansson har invalts som ledamot i EUFEPS Executive Committée (European Federation for Pharmaceutical Sciences) med ansvar för Industrial relation och Membership Development och Network on Bioavailability and Biopharmaceutics. EUFEPS är den enda pan-europeiska organisationen som företräder forskare inom industri, akademi, myndighet och andra institutioner som arbetar med läkemedelsforskning , utveckling, reglering och beslutsfattandet inom Europa. Läs mer.
Läkemedelsverket inrättar ett Patient- och konsumentråd som genomför sitt första rådsmöte den 22 mars 2017. Syftet med rådet är att stärka och utveckla former för samverkan med patienter och konsumenter. Läs mer.
Ett informationsbrev till aktieägarna från Protein Sciences har publicerats. Mertiva AB är ett investeringsföretag som i huvudsak består av innehav i Protein Sciences Corporation och Mercodia. Läs mer.
Obducat har erhållit åtaganden från vissa styrelseledamöter och ledande befattningshavare att teckna preferensaktier i den nyligen beslutade företrädesemissionen. De totala åtagandena uppgår till cirka 1,9 MSEK och omfattar sammanlagt cirka 2,2 procent av antalet aktier som ges ut i företrädesemissionen. Läs mer.
Science for life laboratory: Efter tio års arbete finns människans celler samlade i en digital atlas, The Cell Atlas. De svenska forskarna har fått hjälp av 150 000 datorspelare för att klassificera cellernas proteiner genom fler än 13 miljoner bilder. Science for life laboratory startade 2010 för att stärka svensk forskning och innovation inom life science och är ett nationellt center för molekylära biovetenskaper, som drivs av Karolinska Institutet, KTH, Stockholms universitet och Uppsala universitet. Science for life laboratory har 400 anställda och finns på två platser, i Solna och i Uppsala. Läs mer.

Business Swedens Marknadsinsikt: “Ljusning i världsekonomin trots osäker omvärld”. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp:
Spago Nanomedical: Ordförande och VD samt flera större aktieägare ökar sitt innehav i samband med att 756 000 aktier, totalt ca. 9% av bolaget, byter ägare. Läs mer.
Medivir meddelar idag att MIV-323 har valts som läkemedelskandidat från bolagets projekt med fusionshämmare för behandling av infektioner med respiratoriskt syncytievirus (RSV), och har nu gått vidare till preklinisk utvecklingsfas. Läs mer.
Recipharm har utsett Anders Högdin och Aaron Small att leda en expansion av bolagets tjänster inom läkemedelsutveckling i Europa och USA. Läs mer.
Swedish Foundations’ Starting Grant har i årets utlysning beviljat två forskare anslag om cirka 1,5 miljoner euro, i syfte att fånga upp de yngre forskare som ligger i den europeiska tätgruppen och ge dem långsiktiga förutsättningar för sin forskning. Årets anslag går till Cristian Bellodi, Avdelningen för molekylär hematologi, Lunds universitet. Projekt: RNA pseudouridylation dynamics in stem cell fate and tumorigenesis. Samt Vicente Pelechano, Institutionen för mikrobiologi, cell- och tumörbiologi, Karolinska Institutet. Projekt: From Molecular Heterogeneity to Translation Phenotype. Läs mer.
Ideon breddar styrelsen och tar in ny styrelseordförande. Läs mer.
Meddelandeappen Symphony har fått 200 miljoner dollar i riskkapital i en ny finansieringsrunda, vilket ger den en värdering på 1 miljard dollar. Symphony används av 14 av de största bankerna på Wall Street. Ett syfte med att ta in nytt kapital var att utöka möjligheten att erbjuda tjänster inom finanssektorn men också kunna nå andra sektorer som läkemedelsbranschen. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: CombiGen +10,29%, Xbrane Biopharma +4,87%, Bactiguard +4,82%, Invent Medic Sweden +3,78%, Aptahem +3,45%, Genovis +3,14%
Förlorare i morgonhandeln: Nexstim -10%, Stille -6,05%, DexTech Medical -5,96% Alteco Medical -5,63%, Respiratorius -5,26%, InDex Pharmaceuticals -4,92%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev