Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet torsdag 1 december 2016

Nyhetssvepet torsdag 1 december 2016

Nyhetssvepet måndag 4 mars

Nyhetssvepet torsdag 1 december 2016

1 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

Recipharm och Laccure inleder samarbete om kommersiell tillverkning och leverans av produkten Laccure Vagitorium. Den nya produkten, som har utvecklats för att hjälpa kvinnor med bakteriell vaginos, kommer att tillverkas, packas och distribueras globalt från Recipharms anläggning i Karlskoga som är specialiserad på tillverkning av halvfasta beredningsformer. Läs mer.
SciBase, som i juni 2016 tog över produktionen av engångselektroder från Ginolis, har utnämnt Anna Danström till ny Supply Chain & Production Manager. Anna Danström, som tidigare ansvarade för elektrodutvecklingen på SciBase, har nyligen tillträtt sin nya roll. Som Supply Chain & Production Manager kommer hon att sitta i ledningsgruppen. Läs mer.
Elekta: Princess Margaret Cancer Centre i Kanada och Odense universitetssjukhus i Danmark har beställt varsin MR-linac från Elekta. MR-linac är nästa generations innovation för behandling av cancerpatienter med strålterapi. Elekta förväntar sig erhålla ett regulativt godkännande (CE-märkning) för MR-linac under andra halvåret 2017 och då blir teknologin tillgänglig för att behandla patienter. Läs mer.
CombiGene har idag tecknat avtal om att utlicensiera sin teknologi för behandling av epilepsi till Panion Animal Health AB för användning inom veterinärvården, avseende hund och katt. Licensavtalet ger Panion Animal Health exklusiv rätt att utveckla veterinärmedicinska behandlingsmetoder baserade på CombiGenes läkemedelskandidat. Licensen omfattar verksamhet inom EES, Schweiz och USA. Ordervärdet är 3MSEK. Läs mer.
MediRätts B-aktie skulle enligt tidsplanen börja handlas på First North fredagen den 2 december. På grund av tidsbrist skjuts listbytet upp. Inom kort kommer ny dag för första handel att meddelas. Läs mer.
Övrigt
Elekta Delårsrapport maj – oktober 2016/17. Läs mer.
Novartis: På årets upplaga av den internationella hematologikongressen American Society of Hematology, ASH, som hålls i San Diego 3-6 december, publicerar Novartis ett antal nyheter. Bland annat presenteras flera studier på Jakavi (ruxolitinib) som behandling vid myelofibros, varav en med femårsdata. Dessutom presenteras post hocdata på treatment free remission hos patienter med kronisk myeloid leukemi, KML, som bytt behandling från imatinib till Tasigna (nilotinib). Läs mer.
Läkemedelsverket har beslutat att receptbelägga antimikrobiella läkemedel för systemiskt bruk som idag är receptfria. Beslutet är fattat som en del i arbetet mot resistens för att behålla effekten av antimikrobiella läkemedel. Genom att införa receptkrav för dessa läkemedel vill myndigheten minska fel- och överanvändning och aktivt motverka framtida resistensutveckling. Läs mer.
Läkarförbundet kräver en nationell läkemedelslista som bygger på att det finns en källa med information om patientens fullständiga läkemedelsbehandling, oberoende av hur och var patienten har fått läkemedlet. Idag saknas en samlad, fullständig källa till information om patienters läkemedelsbehandling och den information som finns är utspridd mellan ett stort antal källor av olika typ och tillgänglighet. Det gör det svårt för läkare att få en tydlig bild över vilka läkemedel en patient har. Istället får läkaren många gånger göra kvalificerade gissningar utifrån den information patienten själv kan förmedla. Läs mer.
Karolinska Developments portföljbolag Modus Therapeutics AB, ett läkemedelsutvecklingsföretag verksamt inom innovativa behandlingar för patienter med sicklecellanemi, presenterar en poster på den 58:e American Society of Hematology (ASH) årsmöte i San Diego den 4 December. ASH Annual Meeting är en världsledande händelse inom malign och icke-malign hematologi. Läs mer.
Alzinova: Den 25 november 2016 avslutades nyttjandeperioden av de teckningsoptioner av serie TO 1 som emitterades i samband med Alzinova AB:s (”Alzinova”) listningsemission 2015. Totalt nyttjades 1 166 400 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om 98,35 procent. Alzinova tillförs genom teckningsoptionerna cirka 14,2 MSEK före emissionskostnader. Emissionskostnaderna beräknas uppgå till cirka 0,5 MSEK. Läs mer.
Olink Proteomics satsar enligt egen utsago på att bli en storspelare inom det heta området precisionsmedicin genom att erbjud biomarköranalyser som inte är begränsade till specifika sjukdomar. Nu lanserar man proteinpaneler för immunsvar, organskador och metabolism. Läs mer.
Bactiguard: Löptiden för det av huvudaktieägarna inrättade köpoptionsprogrammet riktat till nyckelpersoner i Bactiguard, gick ut den 30 november 2016. Under inlösenperioden har total 688 000 B-aktier förvärvats, motsvarande 2,07 procent av kapitalet och 0,99 procent av rösterna, vilket minskat huvudaktieägarnas innehav i motsvarande grad. Läs mer.

Vinnare i morgonhandeln: Episurf Medical +5,49%, Obducat +5,05%, Genovis +4,48%, AlphaHelix +4,30%, Oncology Venture +4%, Dignitana +3,59%.
Förlorare i morgonhandeln: Vicore Pharma -8,92%, WntResearch -6,55%, Idogen -5,39%, Follicum -5,23%, Ellen -5%, Respiratorius -4,58%.
Läs även:
BioStocks rapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Klicka här för att ladda hem rapporten för utskrift.
Språket i rapporten är engelska.
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev