Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet tisdag 13 december 2016

Nyhetssvepet tisdag 13 december 2016

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet tisdag 13 december 2016

13 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

Zeeland Pharma inleder fas IIa klinisk studie med dasiglucagon i konstgjort bukspottkörtelsystem från Beta Bionics. Läs mer.
Genmab meddelade idag att Europeiska kommissionen (EG) har beviljat marknadstillstånd för användning av ofatumumab (Arzerra) i kombination med fludarabin och cyklofosfamid för behandling av vuxna patienter med recidiverande kronisk lymfatisk leukemi (KLL) i Europeiska unionen. Läs mer.
Den tyska kemi- och läkemedelskoncernen Bayer och Versant Ventures har lanserat bioteknikföretaget BlueRock Therapeutics genom en serie-A finansieringsrunda på 225 miljoner dollar. Syftet med det nya bolaget är att utveckla branschens bästa pluripotenta stamceller, eller så kallade iPSC-celler, initialt med fokus på behandling av patienter som har haft en hjärtattack eller lider av kronisk hjärtsvikt. Läs mer.
Bactiguards under 2011 emitterade obligationslån med ett ursprungligt nominellt belopp om 450 Mkr, förföll till betalning den 12 december. Det utestående obligationslånet med ett nominellt belopp om 138 Mkr samt upplupen ränta är nu betalt i sin helhet. Refinansieringslösningen består, som bolaget tidigare kommunicerat, av två lånelöften som nu nyttjats i form av ett banklån om 100 Mkr med en löptid till den 31 december 2017 samt ett lån från bolagets huvudaktieägare om 50 Mkr med en löptid till den 30 juni 2018. Samtidigt arbetar bolaget vidare med att säkerställa en långsiktig finansieringslösning till marknadsmässiga villkor. Läs mer.
Alzinova meddelar idag att nyttjandet av bolagets teckningsoptioner av serie TO 1, vars nyttjandeperiod avslutades den 25 november 2016, nu registrerats hos Bolagsverket. Läs mer.
MediRätt: Delregistrering av utnyttjade teckningsoptioner. Ytterligare 700 000 aktier har tecknats och betalats med stöd av optionsprogrammet TO4B, vilket har tillfört bolaget ytterligare rörelsekapital om 3,5 MSEK. Efter denna registrering uppgår bolagets aktiekapital till 10 672 028 sek och antalet aktier till 10 672 082. I denna ökning ingår de 600 000 TO4B som Björn Rosengren skulle betala senast 2017-03-31. Han har dock valt att betala redan nu. Resterande 100 000 aktier är tecknade av styrelsens ordförande Anders Säfwenberg (50 000) samt VD Carl Johan Merner (50 000). Läs mer.
Active Biotech: Efter avslutad teckningsperiod visar sammanräkningen att motsvarande cirka 96 procent av de erbjudna aktierna tecknades med stöd av teckningsrätter. Resterande 272 596 aktier har tecknats av emissionsgaranten MGA Holding AB. Genom nyemissionen tillförs Active Biotech cirka 55 miljoner kronor före emissionskostnader. Active Biotechs aktiekapital ökar genom emissionen med cirka 26 068 856,73 kronor till cirka 364 964 039,37 kronor och antalet aktier och röster ökar med 6 916 022 till 96 824 320. De nya aktierna som tecknats i nyemissionen beräknas bli föremål för handel på Nasdaq Stockholm omkring den 27 december 2016. Läs mer.
Moberg Pharma anordnar ett frukostmöte med temat ”Framsteg inom behandling av nagelsvamp”. Mötet inleds av Dr Aditya K. Gupta, Toronto Universitet, en av de ledande forskarna inom området, Dr Gupta kommer att ge en presentation av befintliga och nya behandlingsalternativ inom nagelsvamp. Moberg Pharmas VD och FoU-chef kommer att presentera bolagets pågående utvecklingsprogram för MOB-015. Läs mer.
Umeå Universitet: Hög dödlighet i bukspottkörtelcancer har föreslagits bero på att den aggressiva tumörformen innehåller mycket bindväv. Komponenter i bindvävsreaktionen stimulerar cancerceller som läcker ut i cirkulationen, särskilt hos patienter som har en kort överlevnad. Nivåer av mikro-RNA, små genreglerande molekyler, påverkas också i blodcirkulationen vid sjukdomen men kan tyvärr inte användas som biomarkörer för tidigarelagd diagnos. Detta visar en ny avhandling från Umeå universitet. Läs mer.
En ny vetenskaplig artikel i Science Translational Medicine visar att in vivo målstyrning mot enzymet humant kallikrein 2  (hK2) är en effektiv metod som kan användas för att detektera prostatacancer och monitorera behandling genom av mäta aktiviteten i androgenreceptorns signalväg. Läs mer.
Gårdagens artiklar från BioStock:
Under den gångna veckan meddelade BrainCool att man kommer att genomföra en första internationell utvärdering av The COORAL System för medicinsk kylning av patienter med oral mukosit, tillsammans med en klinik vid Imperial College i London. Produktutvärderingen är planerad att inledas under första kvartalet 2017 och finansieras av en stiftelse inom brittiska National Health Service (NHS). BioStock kontaktade bolagets vd Martin Waleij. Läs mer.
Enorama Pharma: E-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter, men på senare tid har alltfler vetenskapliga studier kunnat fastslå att de är långt ifrån ofarliga. Det senaste bidraget på forskningsfronten är en svensk studie utförd vid Danderyds sjukhus, som visar att e-cigaretter kan påverka blodkärlen. I studien gav inhalerad ånga från e-cigarett en omedelbar effekt på endoteliala progenitorceller (EPC), en typ av celler som reparerar kärlskador. Läs mer.
SwedenBIO: Branschorganisationen SwedenBio släppte häromdagen och för tionde året i rad sin årliga inventering av de svenska Life Science-bolagens portföljer av läkemedelsprojekt, från preklinik fram till godkända produkter. Fokus ligger på projekt som testas i klinisk fas I-III. Branschorganisationen när en förhoppning om att de många pågående kliniska studierna skall attrahera utländskt kapital för att finansiera de mycket kostsamma studierna, i synnerhet efter fas II. Läs mer.
A1M Pharma i aktuell artikel i Kvinnors Hälsa. Läs mer.
Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp:
Amerikanska läkemedelsjätten Pfizer höjer sin utdelning med 6,7 procent till 0,32 dollar per kvartal. Det framgår av ett pressmeddelande.
Lonza Group för samtal om miljardförvärv av Capsugel. Det Schweiziska läkemedelsföretaget Lonza Group bekräftar att bolaget för samtal med riskkapitalbolaget KKR om att få köpa dess kapselverksamhet Capsugel. Lonza uppger sig ha ett starkt intresse för Capsugel då verksamheten bedöms passa väl in i bolagets vårdstrategi. Investerarna verkade däremot ha en annorlunda uppfattning och skickade ned aktien som mest med 7 procent under måndagen. Det var under helgen som Wall Street Journal skrev om intresset för Capsugel. KKR är i färd med att sälja verksamheten för över fem miljarder dollar genom en auktionsrunda som är på väg att slutföras. Källor med insyn ska ha avslöjat att Lonza Group leder budrundan. Det framgick inte ifall skulder var inkluderade i den nämnda köpeskillingen. New Jersey-baserade Capsugel tillverkar kapslar för läkemedel och kosttillskott. KKR köpte företaget från Pfizer för 2,4 miljarder dollar 2011. Läs mer.
Sanofi minskar antalet medarbetare inom diabetes och medicin för hjärt- och kärlsjukdomar i USA med en femtedel. Det på grund av en anpassning efter att deras blockbuster-produkt, det långverkande basinsulinet Lantus, mött ny konkurrens från bland annat Eli Lilly. Det rapporterar BioPharmaDIVE. “Som ett resultat av vår nya modell kommer vi inom affärsområdet att minska antalet medarbetare med ungefär 20 procent inklusive försäljare och medarbetare inom support,” skriver en talesperson i ett e-mail. Sanofi konkurrerar bland annat med danska läkemedelsjätten Novo Nordisk. Läs mer.
Unilabs: Fonder under förvaltning av Ajax Partners kommer att köpa de återstående aktieandelarna i medicinteknikföretaget Unilabs från Nordic Capital och Apax Partners France. Det framgår av ett pressmeddelande. Affären uppges göra det möjligt för Schweiz-baserade Unilabs att fortsätta genomföra sin strategi inom fusioner och förvärv. Branschen som bolaget verkar i befinner sig för närvarande i en konsolideringsfas vad gäller laboratorier. De finansiella detaljerna för affären offentliggjordes inte. Unilabs har 5.300 anställda och mer än 112 laboratorier utspridda över tio europeiska länder. Bolaget beskrivs också ha tillväxtpositioner i Mellanöstern och Latinamerika. Unilabs var börsnoterat fram tills november 2007 när det köptes ut av den omnämnda trion och slogs ett år senare samman med den diagnostiska enheten från Capio. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Nexstim +9,46%, Doxa +8,28%, Boule Diagnostics +7,08%, InDex Pharmaceuticals +6,36%, Diamyd Medical +4,62%, Nanexa +4,58%
Förlorare i morgonhandeln: Klaria Pharma -8,13%, Corline Biomedical -7,50%, Nuevolution -7,19%, Obducat -6,15%, Arcoma -5,59%, Respiratorius -5,41%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev