Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 7 december 2016

Nyhetssvepet onsdag 7 december 2016

Nyhetssvepet måndag 24 juni

Nyhetssvepet onsdag 7 december 2016

7 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

Moberg Pharma har ingått slutligt avtal om att förvärva DermoPlast – en utvärtes spray som används för att lindra smärta och klåda vid hudsprickor och hudskador – för 47,6 MUSD plus lagervärde. Förvärvet finansieras genom en riktad nyemission till svenska och internationella institutionella investerare om totalt 148 MSEK, en emission av obligationer om totalt 215 MSEK, samt befintlig kassa. Läs mer.
PExA har sålt ett komplett PExA 2.0 system till en forskningsklinik vid ett ledande universitetssjukhus i Sverige. Ordervärdet uppgår till ca 335 000 kr och leverans skall enligt plan ske under första kvartalet 2017. Provtagning med PExA kan användas till att upptäcka lungsjukdomar i ett tidigt skede. Läs mer.
AddLife har tecknat avtal om förvärv av samtliga aktier i Biolin Scientific AB, ett dotterbolag i Ratosägda Biolinkoncernen (Analytical Instruments inom Biolin Scientific Holding AB) som tillverkar analysinstrument för materialanalys inom nanoteknik. Verksamheten har enligt bolaget visat på stadig lönsamhet och tillväxt, har en attraktiv produktportfölj och är världsledande inom sin nisch, materialvetenskap. Förvärvet är det fjärde sedan AddLifes notering i mars tidigare i år. Förvärvet bedöms ha en marginellt positiv påverkan på AddLifes resultat per aktie. Läs mer.
För Ratos del förväntas avyttringen inte ge någon betydande exitresultateffekt. I samband med att Analytical Instruments avyttras kommer Drug Discovery att drivas som ett självständigt bolag i Ratos under namnet Sophion och de koncerngemensamma resurserna kommer att avvecklas. Sophion kommer redovisas som övrig nettotillgång i Ratos redovisning från och med helårsbokslutet för 2016. Läs mer.
Spago Nanomedical utser produktkandidat i SpagoPix-projektet. Den slutliga formuleringen av det tumörselektiva kontrastmedlet SpagoPix har verifierats biologiskt och uppfyller de kriterier som ställts upp avseende toxicitet och tolererbarhet i pilotstudier. SpagoPix är därmed redo för vidare utveckling i regulatoriska studier. Läs mer.
Övrigt:
Sectra har tillsatt en valberedning i enlighet med årsstämmans beslut. IT- och medicinteknikbolagets årsstämma kommer att hållas den 13 september 2017 i Linköping. Läs mer.
Akademiska sjukhuset: Avancerad hjärnavbildning blir allt vanligare vid demensdiagnostik. Ny forskning visar nu att det går att minska stråldosen avsevärt vid PET-undersökning med likvärdigt resultat och att MR med perfusionsmätning kan bli en alternativ metod för att påvisa demenssjukdom. Enligt en pressrelease från Akademiska sjukhuset kommer antalet personer i världen med demenssjukdom mer än dubbleras de närmaste 30 åren, från 47 till 130 miljoner människor. Om/när det kommer ett läkemedel som kan bromsa sjukdomsförloppet för någon demenssjukdom, till exempel immunterapi vid Alzheimers sjukdom, så kommer behovet av att fastställa en diagnos i tidigt skede öka kraftigt, skriver man vidare. Läs mer.
Karolinska Huddinge har investerat i ett nytt ERCP-labb med en högkvalitativ utrustning som ger bättre förutsättningar för avancerad endoskopisk diagnostik och behandling, med förhoppning att säkrare kunna diagnostisera bl.a. svårbehandlade cancersjukdomar i gallvägarna, upptäcka fler sjuka på ett tidigare stadium samt förebygga utvecklingen till cancer. Läs mer.
Prisregn över Almi Investbolag. Pila Pharmas vd och grundare Dorte X Gram vann pitchtävlingen på Almi Invest Seed Day. Under eventet, med ca 300 investerare och entreprenörer i publiken, delades också tre andra priser ut. Årets Börsraket gick till Tobii, Årets Affär till Alligator Bioscience och Årets exit till Neo Technology. Läs mer.
Pfizer och Flynn Pharma straffas av det brittiska konkurrensverket CMA för prishöjningar i Storbritannien med nästan 90 miljoner pund. Bakgrunden är att bolagen har sålt ett anti-epilepsi läkemedel till det statliga sjukvårdssystemet, NHS, till överpris. Av det utfärdade skadeståndsbeloppet är 84,2 miljoner pund avsedda för den amerikanska läkemedelsjätten Pfizer, och resterande 5,2 miljoner pund till distributören Flynn Pharma. Böterna kommer efter att priset på fenytoin-kapslar höjts med upp till 2.600 procent över en natt i samband med att Pfizer medvetet tog bort sitt varumärke från läkemedlet. Händelsen inträffade i september 2012 och såg distributionsansvaret därefter läggas i händerna på Flynn Pharma. Den plötsligt höga prislappen gjorde att NHS inköp av läkemedlet innebar att kostnaderna skenade iväg från cirka två miljoner pund per år 2012 till cirka 50 miljoner pund året därpå. CMA uppgav också att priset för läkemedlet i Storbritannien har varit högre än i andra länder. Myndigheten har gett en order till bolagen att sänka sina priser. Läs mer.
Life Science-stafetten 2017 till Uppsala och SciLifeLab, på temat “Samverkan leder till positiva trender och ökad innovationsförmåga för svensk Life Science”. Anmälan kan göras här.
UBS sänker riktkursen för AstraZeneca till 50 pund (54,80).
UBS höjer Novo Nordisk till köp (sälj) riktkursen upp till 350 DKK (270).
Nyheter inkomna efter lunch under gårdagen:
Toleranzia startar framställning av tolerogen-nanopartiklar i samarbete med Tecrea Ltd, ett Londonbaserat företag med en patenterad teknologi inom nanomedicin med attraktiva tillämpningsmöjligheter inom området toleransterapier. Avtalet, som kommunicerades den 14 november 2016 var ett så kallat optionsavtal som gav Toleranzia möjlighet att exklusivt använda teknologin för behandling inom myastenia gravis, bolagets huvudindikation. Som en direkt förlängning av optionsavtalet undertecknade bolaget igår ett samarbetsavtal med Tecrea, vilket innebär att Tecrea nu inleder arbetet med att framställa nanopartiklar där Toleranzias tolerogen formuleras med Tecreas nanopartikel NanocinTM. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems som utvecklar och marknadsför en terapi för behandling av solida cancertumörer, har publicerat sitt nyhetsbrev för december. Läs nyhetsbrevet här.
Den schweiziska läkemedelsjätten Novartis är i diskussioner om att sälja några av sina mediciner inom neurovetenskap för att kunna koncentrera sig på nya lovande mediciner som kan återställa försäljningstillväxten, skriver Reuters. Tillgångarna som ska avyttras kan vara värda mer än 4,5 miljarder kronor. Nästa år går Novartis bästsäljande preparat Glivec ut i USA och på den europeiska marknaden nästa år, vilket sätter press på företaget när konkurrenter kan sätta sina generika på marknaden. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Alzinova +8,86%, Phase Holographic +5,10%, Karolinska Development +4,92%, Hamlet Pharma +4,89%, Brighter +4,81%, RhoVac +4,44%.
Förlorare i morgonhandeln: Cline Scientific -8,50%, Sprint Bioscience -8,36%, CELLINK -6,18%, Spago Nano-medical -6,14%, Cereno Scientific -4,84%, Obducat -4,75%.

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev