Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet onsdag 21 december 2016

Nyhetssvepet onsdag 21 december 2016

Nyhetssvepet torsdag 13 juni

Nyhetssvepet onsdag 21 december 2016

21 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens Life Science-nyheter.

Spectracure rusade i förmiddagens handel efter ett pressmeddelande om en framgångsrik klinisk studie för behandling av prostatacancer med PDT. Läkare vid University College London Hospital (UCL Hospital) i London har presenterat resultaten av en klinisk studie som omfattar över 400 män med prostatacancer. Metoden i studien är fotodynamisk tumörbehandling (PDT), enligt samma princip som den metod SpectraCure utvecklar. Studiens ansvarige läkare, professor Mark Emberton vid UCL Hospital, beskriver metoden och resultaten som “omvälvande”. I studien försvann cancern helt hos 49% av de behandlade patienterna, och mycket få biverkningar rapporterades. Spectracures aktie var i skrivande stund upp +132%. Läs mer.
Sanionas samarbetspartner Productos Medix har lämnat in ansökan om klinisk prövning i Mexiko för att inleda en fas 3-studie på tesofensine i mexikanska patienter som lider av fetma. Tesofensine kan bli Sanionas första produktkandidat att nå marknad, vilket på medellång sikt kan ge stabila intäkter via royalties på försäljning, enligt bolagets vd Jørgen Drejer. Det var i början av året som Saniona ingick licensavtal med mexikanska Productos Medix, som är en marknadsledande aktör inom övervikts- och fetmaläkemedel på sin hemmamarknad Mexiko och som även har dotterbolag i Argentina och ett urval andra länder i Sydamerika. Läs mer.
Sciety tar in 6 miljoner kronor till teknikbolaget Inhalation Sciences för sin fortsatta internationella expansion inom inhalationsläkemedel och materialutveckling. Investeringarna kommer dels från ett affärsängelnätverk och ett riskkapitalbolag som sedan tidigare äger aktier i bolaget, och dels från nya finansiärer som investerat från några tusen kronor upp till ett par miljoner kronor. Inom läkemedelssektorn används tekniken sedan ett par år tillbaks av bland annat Chiesi som är ledande på utveckling av inhalationsläkemedel i Europa. Under våren kommer de ta in ytterligare kapital inför den planerade börsnoteringen i slutet av nästa år. Läs mer.
Oasmia Pharmaceutical presenterar idag positiva resultat från en nyligen slutförd ”dose-finding”-studie på veckovis behandling med Apealea mot metastatisk bröstcancer. ”Vi är nöjda över att kunna presentera resultat som indikerar att vår dosering börjar bli mer exakt och tolerabel för patienter”, säger Margareta Eriksson, VP Clinical Development på Oasmia. Läs mer.
Redsense Medical: En av USAs största distributörer till hälsovårdssektorn har lagt en initial order, som tidigare aviserats den 7 november, på alarmenheter och sensorer till ett värde av 1,5 miljoner kronor. Hela ordern levereras i december. Distributören har avtal med en av USAs största dialyskedjor att leverera Redsense produkter till kedjans dialyspatienter. Kedjan har cirka 180 000 patienter och man behandlar ca 40% av alla USAs hempatienter. Läs mer.
Xbrane Biopharma har tecknat ett distributionsavtal med BioAvenir avseende försäljning och marknadsföring av Spherotide på den israeliska marknaden. Xbrane beräknar att Spherotide har en försäljningspotential på cirka 5 miljoner SEK årligen i Israel. Xbrane och BioAvenir kommer att dela vinsten från försäljningen av Spherotide i Israel och Xbrane kommer att erhålla en licensavgift på 1 miljon SEK uppdelat i betalning vid signering av avtalet och utefter uppfyllda milstolpar tills produkten är lanserad. Läs mer.
Enzymatica tillkännagav idag resultaten från den kliniska studien ENZY-002, en studie som undersökte utfallet av ColdZyme Munspray på experimentellt inducerade rhinovirusinfektioner hos 88 friska frivilliga försökspersoner. ENZY-002 nådde inte det primära studiemålet, att signifikant sänka virusmängden jämfört med placebo i denna milda experimentella modell av en vanlig förkylning. Resultatet påverkar inte företagets pågående process med internationell expansion eller det påbörjade programmet för kliniska studier av ColdZymes effekt mot naturligt förekommande förkylningar. Läs mer.
Pharmacolog: Universitetssjukhuset i Genève (HUG), som i början av augusti tecknade ett tidsbegränsat avtal för användning av DrugLog för att säkerställa noggrannheten vid beredning av starkt toxiska läkemedel, väljer nu att ingå ett tillsvidareavtal. HUG har under hösten använt DrugLog för att verifiera särskilda läkemedelsberedningar. Sjukhuset väljer nu att omvandla det tidsbegränsade avtalet till ett tillsvidareavtal, som löper årsvis med automatisk förlängning. Det nya avtalet uppskattas innebära intäkter på mellan 100 000 – 300 000 SEK per år beroende på hur snabbt nya läkemedel börjar testas med DrugLog. Läs mer.
Invent Medic har nu erhållit Läkemedelsverkets tillstånd att starta den kliniska multicenterstudien med bolagets produkt TVS, en medicinteknisk produkt för icke-kirurgisk behandling av kvinnlig ansträngningsinkontinens. Därmed har Invent Medic erhållit samtliga godkännande som krävs för att starta studien, varmed studien nu inleds. Första patient är beräknad att inkluderas i januari 2017. Läs mer. 
Hansa Medical meddelade idag slutförandet av en fas II-studie där 10 sensitiserade patienter behandlades med IdeS före njurtransplantation. De primära och sekundära målen uppfylldes med IdeS i studien. Läs mer. Samtidigt meddelar bolaget att man avbryter en fas II-studie i förvärvad Trombotisk trombocytopen purpura. Läs mer.
SensoDetect: En ISO-revision av bolaget ledningssystem för kvalitet har genomförts av TÛV. Den tyske revisorn konstaterade att bolaget har ett levande ledningssystem som väl uppfyller kraven i ISO 13485. Revisorn från tyska TÛV gick noggrant igenom SensoDetects ledningssystem för kvalitet. Vid revisionen granskades rutiner, dokumentation och om bolaget lever upp till kraven. Revisionen var lyckad, endast ett par mindre avvikelser noterades vilka har korrigerats och avrapporterats. Revisorn konstaterar i sin revision att SensoDetect uppfyller kraven och rekommenderar att bolagets certifikat för ISO 13485 förlängs med ytterligare ett år. Läs mer.
Orexo meddelar att bolaget framgångsrikt genomfört ett program för återköp av obligationer. Köpen uppgick till ett nominellt värde om 99 MSEK. Återköpsprogrammet initierades den 13 december, 2016, och slutfördes den 20 december, 2016. Efter återköpen uppgår utestående obligationer till 401 MSEK. Läs mer.
Bioinvent har ingått ett forskningssamarbete inom cancerimmunterapi och tecknat ett licensavtal med Pfizer. Pfizer kommer inledningsvis att betala Bioinvent totalt 10 miljoner dollar. I det inkluderas 6 miljoner dollar i nya aktier i Bioinvent till en teckningskurs om 2:56 kronor per aktie. Stängningskursen var 2:00 kronor på tisdagen. BioInvent har möjlighet att erhålla potentiella framtida betalningar förutsatt att vissa milstolpar uppnås, vilket skulle kunna uppgå till mer än 0,5 miljarder USD under avtalets löptid, såväl som upp till tvåsiffriga royalties för de potentiella produkter som kan bli resultatet av samarbetet. Läs mer.
Capio har träffat avtal om att inledningsvis förvärva 70% av aktierna i danska CFR Hospitaler, en koncern bestående av fyra specialiserade sjukhus och fyra radiologi­enheter med en uppskattad årlig omsättning för 2016 om 280 miljoner DKK. Förvärvet av CFR innebär att Capio tar ett steg in på en ny marknad och utökar koncernens nordiska hemma­bas och paneuropeiska närvaro. Läs mer.
Stockholm Science Citys nyhetsbrev för December 2016 är ute nu. Läs mer.
Toleranzia summerar det gångna året. Läs mer.
Redwood Pharmas utveckling av ögonläkemedlet RP101 följer plan och värdeskapande nätverksbyggande fortsätter. Läs mer.
PExA genomförde i november 2016 en företrädesemission i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen som tecknades till cirka 134 procent, nyemitterades2 460 212 B-aktier. Sista dag för handel med BTA är den 23 december 2016 och stoppdag är den 28 december 2016. Läs mer.

Nyheter inkomna efter gårdagens manusstopp

Den digitala vårdtjänsten Min Doktor har stängt en finansieringsrunda på 45 miljoner kronor. EQT Ventures gick in med 17 miljoner kronor, medan storägaren Christian W Jansson via bolag gick in med drygt 11 miljoner kronor, samt Avito-grundarna Filip Engelbert och Jonas Norlander tog varsin mindre post. Bolaget fick också en ny investerare i form av en aktör via den schweiziska banken Bank von Roll. Min Doktor överraskade under måndagen genom att tillkännage att vd Charlotta Tönsgård hade fått sparken med omedelbar verkan. Tönsgård tog över som vd så sent som i april och hade dessförinnan verkat som operativ chef inom bolaget. Läs mer.
Clinical Laserthermia Systems (CLS) som utvecklar och marknadsför imILT, en poliklinisk värmeinducerad cancerimmunoterapi, har lämnat in en ansökan avseende europeiskt patent för den nya teknik som bolaget utvecklat. Patentet avser förenklat handhavande och styrning av TRANBERG-systemet under imILT-behandling. Tekniken kommer att användas i den nya introducer, det vill säga den nål med integrerad temperaturmätare, som används för att föra in laserfibern i cancertumören. Den nya produkten kommer att introduceras på marknaden under början av nästa år. Läs mer.
Japan som årligen spenderar 79 miljarder dollar på receptbelagda läkemedel planerar att motverka en för stor prishöjning i läkemedelspriserna genom att granska priserna som de betalar för under sin nationella försäkringsprogram på årsbasis. Tidigare har översynen endast genomförts vartannat år. Fokus kommer att ligga främst på ett mindre antal fall där det finns stora skillnader mellan regeringens fastställda slutpris och grossistpriset. I specifika fall där läkemedlen säljs betydligt mer än väntat kommer man att vidta kvartalsvisa genomgångar. Läs mer.

De senaste artiklarna från BioStock

Barncancerfonden är den enskilt största finansiären av svensk barncancerforskning, och sedan fonden bildades för närmare 35 år sedan har över två miljarder kronor gått till den svenska forskningen om barncancer. I Barncancerfondens stora höstutlysning får nu 85 forskningsprojekt från 14 olika lärosäten och sjukhus dela på närmare 87 miljoner kronor. Bland de projekt som får del av pengarna finns forskning om nya diagnosmetoder och behandlingar för leukemi och hjärntumörer, men också återfall av cancer. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: SpectraCure +132,%, Bioinvent +26%, Redsense Medical +8,50%, Cline Scientific +7,87%, Saniona +4,81%, AlphaHelix +4,30%
Förlorare i morgonhandeln: Enzymatica -29,89%, Hansa Medical -13,68%, CombiGen -8,38%, Nexstim -6,72%, Ellen -3,45%, Sprint Bioscience -3,43%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev