Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet måndag 5 december 2016

Nyhetssvepet måndag 5 december 2016

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet måndag 5 december 2016

5 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

Sobi och Biogen presenterar data som stärker långsiktig säkerhet och effekt av Elocta och Alprolix, hemofiliprodukter med förlängd halveringstid. Nya långtidsdata visar att långsiktig profylaktisk användning av Elocta/Eloctate resulterade i effektiv behandling av leder med historik av återkommande blödningar och förbättrad livskvalitet. Bolagen kommer presentera nya data vid American Society of Hematology (ASH) i San Diego, Kalifornien, den 3-6 december. Läs mer.
Senzime har tecknat ett exklusivt licensavtal med japanska Fukuda Denshi. Avtalet innebär bland annat att Fukuda kommer att licensiera och kommersialisera Senzimes TetraGraph system på den japanska marknaden med förväntad lansering i slutet av 2017. Avtalet löper under 10 år och bedöms av Senzimes ledning och styrelse att generera mer än 100 MSEK i licensintäkter för Senzime. Avtalet innebär att Fukuda licensierar Senzimes TetraGraph-teknologi för att exklusivt kommersialisera portabla produkter med sitt eget varumärke på den japanska marknaden. Fukuda får vidare exklusiva rättigheter i Japan att på egen bekostnad utveckla ett integrerat system baserat på Senzimes TetraGraph-teknologi. Den senare lösningen kommer att erbjudas som ett tillbehör till Fukudas installerade bas av patientmonitorer i Japan. Läs mer.
Wilson Therapeutics tillkännager idag att det primära effektmålet uppfylldes i fas 2-studie för behandling av Wilsons sjukdom med WTX101. 79% av patienterna som ingick i studien uppnådde eller bibehöll normala nivåer av fritt koppar i blodet eller sänkte nivån med minst 25% från startnivån efter 24 veckors behandling med WTX101. Bolaget avser påbörja en registreringsgrundande fas 3-studie 2017. Wilsons sjukdom är en ovanlig genetisk sjukdom – för vilken inga nya läkemedel har godkänts på ca 50 år – som påverkar kroppens kopparmetabolism och som leder till allvarlig kopparförgiftning. Läs mer.
Double Bond Pharmaceutical har ingått ett vetenskapligt och tekniskt samarbete med N.N. Alexandrov National Cancer Centre of Belarus, med huvudmålet att få tillgång till de vetenskapliga och kliniska kunskaper, erfarenheter och resurser samt tekniska resurser för preklinisk och klinisk läkemedelsutveckling, som är relevanta för utveckling av DBPs front-line produkter – läkemedlen SA-033 mot levercancer och Temodex mot hjärncancer – från och med december 2016. Läs mer.
BioGaia har genom sitt japanska dotterbolag tecknat två nya exklusiva distributörsavtal för Japan med Nippon Kabaya Ohayo Holdings Inc. Ett för försäljning av färdiga probiotiska kosttillskott med Lactobacillus reuteri och ett för användning av Lactobacillus reuteri som ingrediens i livsmedel. Lanseringar är planerade till 2017. Avtalen är långsiktiga och inkluderar exklusivitetsersättningar och minimiroyalties under kontraktens löptid, vilka enligt bolaget kommer att ha en betydande effekt på BioGaias japanska försäljning. På grund av sekretessavtal kan inte beloppen för ersättningar och royalties avslöjas. Läs mer.
Toleranzias plattformsteknologi beskrivs i en avhandling från Göteborgs Universitet. I avhandlingen beskrivs resultat från framgångsrika försök i experimentella djurmodeller av ledgångsreumatism och multipel skleros, samt studier av de målceller (dendritiska celler) som etablerar toleransen och samman­ställningen av biomarkörer som kännetecknar det tolerogen-behandlade immunsystemet. Toleranzia har för avsikt att utveckla ett program för att följa dessa biomarkörer i det fortsatta prekliniska arbetet inför kommande kliniska prövningar. Läs mer.
Hamlet Pharma inleder samarbete med NEOX Clinical Research, ett av Centraleuropas ledande CRO med fokus på fas II och fas III kliniska studier i länder som Tyskland, Tjeckien, Slovakien m.fl. Läs mer.
Roche: Patienter med tidigare obehandlad follikulärt lymfom eller lymfkörtelcancer, levde signifikant längre utan att sjukdomen försämrades med en kombinationsbehandling med det målinriktade läkemedlet Gazyvaro. Enligt beräkningar kan denna överlägsna effekt innebära att patienter som behandlas med Gazyvaro kommer kunna leva ytterligare tre år utan att deras sjukdom försämras förutom de sex år som MabThera beräknas ge. Resultaten från fas III-studien GALLIUM presenterades som en av huvudnyheterna på den pågående amerikanska hematologikongressen ASH i San Diego. I studien, där även ett svenskt studiecentra deltar, jämförs en behandling där Gazyvaro ingick med en kombinationsbehandling med MabThera. Läs mer.
Idogen meddelar idag att det japanska patentverket har utfärdat ett ”Notice of Allowance” för bolagets vaccinteknologi, vilket innebär att patentverket avser att bevilja Idogens patentansökan i Japan. Formellt godkännande kommer att erhållas efter att Idogen har betalat de officiella avgifterna under kommande veckor. Läs mer.
AlphaHelix och Expression Analytics OY, Esbo, Finland, har tecknat samarbetsavtal gällande utveckling och kommersialisering av HPE-PCR (Heat Pulse Extension-PCR). Expression Analytics patenterade metod möjliggör analys av DNA molekyler som tidigare inte gått att analysera via PCR/QPCR. Metoden är kräver maximal prestanda vilket innebär att AlphaHelix SuperConvection-patent och αAmp instrument är ett optimalt alternativ. Under projektets gång har en modifierad programvara utvecklats. De preliminära resultaten var så goda att AlphaHelix finansierar en utveckling fokuserad på applikationer för det snabbt expanderande området Next Generation Sequencing (NGS). Utvecklingen pågår i Hanoi, Vietnam av forskare kopplade till Expression Analytics och förväntas vara avslutad under Q1, 2017. Läs mer.
Orasolv: Bertil Haglund, styrelseledamot i Orasolv har den 2 december via Lectica AB, förvärvat 5.000.000 aktier i bolaget. Efter genomförd transaktion äger Bertil Haglund 20.167.751 aktier i Orasolv vilket motsvarar 10,68 (tidigare 8) procent av kapital och röster. Läs mer.
MediRox: Aktiespararna rekommenderar sina medlemmar att acceptera det höja budpliktsbudet på medicinteknikbolaget på 14 kronor per aktie kontant som Ahead Global lagt. Aktiespararna sade tidigare nej till det förra budet på 13 kronor per aktie, men Ahead Global höjde den 28 november budet till 14 kronor. Det höjda budet innebär en godtagbar premie, skriver Aktiespararna i ett pressmeddelande. Läs mer.
Novartis: Det schweiziska läkemedelsbolaget Novartis vd Joe Jimenez förnekade under söndagen att bolaget skulle vara intresserat av att köpa schweiziska bioteknikbolaget Actelion, som för samtal med amerikanska Johnson & Johnson om en affär. Det skriver tidningen SonntagsBlick, rapporterar Reuters. Actelions börsvärde var när handeln avslutades i fredags närmare 20 miljarder dollar, motsvarande omkring 184 miljarder kronor. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Senzime +35,24%, Idogen +10,76%, AlphaHelix +8,16%, Oncology Venture +5,29%, Diamyd Medical +5,26%, Nanexa +4,61%.

Förlorare i morgonhandeln: RLS Global -10,11%, Vigmed -9,24%, Doxa -6,25%, SpectraCure -6,25%, Clinical Laserthermia -5,94%, Real Heart -5,91%.
Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev