Home Nyhetssvepet Nyhetssvepet fredag 9 december 2016

Nyhetssvepet fredag 9 december 2016

Nyhetssvepet fredag 19 april

Nyhetssvepet fredag 9 december 2016

9 december, 2016

Ett redaktionellt urval från dagens nyheter inom svensk Life Science.

A1M Pharma: Idag kom ytterligare en bekräftelse på att A1M Pharmas läkemedelskandidat ROSGard har god njurskyddande effekt i samband med strålbehandling (PRRT), en typ av målsökande strålbehandling av tumörer. De prekliniska resultaten kommer kompletteras i slutet av Q1 2017, då resultat avseende effekt sex månader efter behandlingen väntas vara klara. En njurskyddande behandling som kan öka den maximala stråldosen vid PRRT-behandling, har enligt bolaget goda möjligheter att relativt skyndsamt nå marknad på grund av cancerformens allvarliga och livshotande effekter. Läs mer.
Immunovia inleder ett samarbete med EDRN, ett program inom amerikanska NCI (National Cancer Institute). Programmet har till uppdrag att upptäcka, utveckla och validera biomarkörer för riskbedömning, upptäckt, och molekylär diagnos och prognos av tidig cancer. Det övergripande målet för EDRN är att validera cancerbiomarkörer så att de kan användas i storskalig klinisk testning, för att förbättra tidig cancerdiagnos. Läs mer. Bolaget kunde idag även meddela att det spanska forskningscentret Ramon y Cajal Institue for Health Research (IRYCIS) anslutit till det globala nätverk av ledande institutioner som deltar i en prospektiv klinisk studie för tidig diagnos av cancer i bukspottskörteln avseende högriskindivider. Läs mer.
SynAct Pharma meddelar idag att man har lämnat in en ansökan till den franska läkemedelsmyndigheten, ANSM, om att få starta en klinisk fas I-studie med AP1189. SynAct avser att inleda studien i början av 2017, förutsatt att den franska myndigheten och den lokala Etiska kommitten  ger sitt godkännande. AP1189 utvecklas för behandling av psoriasisartrit och har visat positiva effekter i ett flertal prekliniska sjukdomsmodeller. Tidsramen för genomförande av fas 1-studien är cirka nio månader och resultaten beräknas kunna rapporteras under 2017. Läs mer.
Boule Diagnostics har vunnit två betydande offentliga upphandlingar i Egypten om totalt drygt 200 hematologisystem. Instrumenten kommer att börja levereras successivt med start i december 2016. De sista instrumenten bedöms levereras under första halvåret 2017. Upphandlande myndigheter är Ministry of Defence och Ministry of Health. Läs mer.
Idogen meddelar idag att HCN Group AB, bolagets enskilt största aktieägare, utanför ordinarie handel har förvärvat 53 359 aktier i Idogen från LU Holding AB. HCN Group AB ökar därmed sin ägarandel i Idogen till cirka 9,8 % av kapitalet. I förvärvet ingår även en option att under första kvartalet 2017 köpa ytterligare 150 000 aktier från LU Holding AB. Läs mer.
Övrigt:
RhoVac: Nyttjandeperioden av teckningsoptioner av serie TO 1 avslutades den 6 december 2016. Totalt nyttjades 1 056 479 teckningsoptioner, vilket innebär en nyttjandegrad om cirka 86,24 procent. RhoVac tillförs genom teckningsoptionerna cirka 8,8 MSEK före emissionskostnader. Läs mer.
Oncology Venture: I oktober/november 2016 genomförde bolaget en företrädesemission av aktier, i vilken även allmänheten gavs möjlighet att teckna aktier. Genom företrädesemissionen nyemitterades 774 984 aktier. Sista dag för handel med BTA är den 14 december 2016 och stoppdag är den 16 december 2016. Läs mer.
WntResearch presenterar bolaget vid The 9th Annual Biotech Showcase Conference i San Francisco, USA, den 11 januari 2017. Läs mer.
Acarix har tillförts 140 miljoner kronor före transaktionskostnader i en nyemission inför noteringen vid Nasdaq First North Premier. Erbjudandet riktades till såväl institutionella och professionella investerare som allmänheten i Sverige och Danmark. Bolagets aktier förväntas handlas på Nasdaq First North Premier i Stockholm från och med den 19 december 2016. Läs mer.
Vinnare i morgonhandeln: Nexstim +22,22%, ProstaLund +17,24%, Alzinova +10,06%, Boule Diagnostics +7,92%, Alteco Medical +6,25%, Idogen +5,95%
Förlorare i morgonhandeln: CombiGen -9,74%, Hamlet Pharma -7,66%, Obducat -7,06%, Cereno Scientific -5,60%, Episurf Medical -4,84%, Glycorex Transplantation -4,82%

Läs även:
BioStocks Branschrapport: Life Science trends in Sweden 2015-2016
Du kan även följa BioStock på Twitter och Facebook där vi dagligen uppmärksammar nyheter och forskningsframsteg inom life science.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev