Home Nyheter Ny svensk studie: e-cigaretter är inte ofarliga

Ny svensk studie: e-cigaretter är inte ofarliga

Ny svensk studie: e-cigaretter är inte ofarliga

12 december, 2016

E-cigaretter marknadsförs ofta som ett säkrare alternativ till vanliga cigaretter, men på senare tid har alltfler vetenskapliga studier kunnat fastslå att de är långt ifrån ofarliga. Det senaste bidraget på forskningsfronten är en svensk studie utförd vid Danderyds sjukhus, som visar att e-cigaretter kan påverka blodkärlen. I studien gav inhalerad ånga från e-cigarett en omedelbar effekt på endoteliala progenitorceller (EPC), en typ av celler som reparerar kärlskador. Ansvarig läkare tolkar studieresultaten som en akut effekt på kärlen där man inte kan utesluta en kärlskada, och menar att resultaten måste följas upp noggrant i fler studier. Den aktuella studien genomfördes på 16 friska försökspersoner. 
E-cigaretter har blivit en allt vanligare syn de senaste åren. När användaren använder e-cigaretten förångas en vätska, s.k. “e-liquid” genom uppvärmning. E-cigaretter innehåller inte tobak – en i åtskilliga vetenskapliga studier konstaterad orsak till många allvarliga sjukdomar som cancer – dock innehåller de olika hög dos av nikotin. De innehåller även andra kemikalier och smakämnen, och det är kring dessa som forskarvärlden nu har börjat göra fler och fler upptäcker som tyder på att e-cigaretter kan medföra en hälsorisk.
I en aktuell studie som genomförts på Danderyds Sjukhus testades effekter av 10 puffar från en e-cigarett på unga friska försökspersoner.

Lukasz Antoniewicz, läkare på medicinkliniken, Danderyds sjukhus

Vi observerade att e-cigarett-inhalation har en omedelbar effekt på endoteliala progenitorceller (EPC) där antalet sådana stiger. EPC är en typ av celler som reparerar kärlskador. Vi tolkar resultaten som en akut effekt på kärlen där vi absolut inte kan utesluta en kärlskada. Resultaten är signifikanta, säger forskaren Lukasz Antoniewicz, läkare på medicinkliniken, Danderyds sjukhus.
Även e-cigaretter påverkar lungorna
Det finns flera olika typer av e-cigaretter, men samtliga består av ett batteri och en förångningskammare. Vätskan som upphettas och förångas för att sedan inandas av användaren innehåller glycerol och propylenglykol. Det finns runt 8 000 olika smaker, med eller utan nikotin, där dosen varierar mellan 6mg/ml – 42mg/ml. I en vanlig cigarett finns mellan 10-15 mg nikotin.
Tidigare studier har visat att inhalation av en e-cigarett ger ökad luftvägsobstruktion, partikelkoncentration i lungorna och verkar även öka blodtryck och puls samt kärlstyvhet. I studier där man utsätter olika celler för e-cigarett-ånga har man observerat ökad celldöd. Och möss som utsätts för ånga har ökad inflammation och får trånga luftvägar, berättar Lukas Antoniewicz vidare.
Säljs av tobaksbolag
I dag säljs e-cigaretter både av specialiserade företag och av tobaksbolag, genom dotterbolag med andra namn. E-cigaretten var ursprungligen tänkt som ett rökavvänjningsmedel men reklamen för s.k. ”vaping” riktas i hög grad mot en ung publik, som en väg in i ett nikotinberoende. I många länder är tobak belagt med reklamförbud, men detta förbud gäller inte alltid e-cigaretter – även om förbud mot dessa också ser ut att bli vanligare.
E-cigaretter inte lika farliga som tobak
Tidigare forskningsresultat har framställts i media som om e-cigaretter är lika farliga som tobak, men så är inte fallet.
Det är viktigt med publicitet med tanke på att det finns lite forskning och en snabb växande marknad. Dock bör man komma ihåg att vanliga cigaretter är farligare än e-cigaretter. Men något händer i kärlen hos de som använder e-cigaretter, och det måste undersökas i noggrannare i framtida studier, avslutar Lukasz Antoniewicz.
E-cigaretter kan leda till muncancer, skador på tandkött, tandlossning och nedsatt immunförsvar
En studie utförd vid University of Rochester School of Medicine and Dentistry i New York, visar att e-cigaretter kan leda till en rad orala hälsoproblem som skador på tandköttet, tandlossning och muncancer.
I en annan nyligen publicerad studie i Journal of Cellular Physiology, kunde forskare vid fakulteten för odontologi vid Université Laval i Kanada notera en hög grad av celldöd efter bara några dagar efter exponering för e-cigaretter. När forskarna analyserade exponerade epitelceller under mikroskop fann man en signifikant ökad hastighet för cellskada och celldöd. Graden av skadade eller döda oexponerade celler är cirka 2 procent, men vid exponering för e-cigarettånga, ökade antalet döda eller döende celler till 18 procent, 40 procent och 53 procent över en, två, respektive 3 dagar. En förbluffande ökning som alltså ställer de förment ofarliga e-cigaretterna i ny dager.
En tredje studie, utförd vid School of Medicine på University of North Carolina, har tidigare i år visat att vätskor för e-cigaretter baserat på kanelaldehyd, den kemikalie som ger kanelsmak till e-cigaretter, har en betydande negativ inverkan på epitelceller som skulle kunna sätta igång en kedja av cellulära mekanismer, med potentiellt nedsatt immunsvar i lungan. Forskarna fann att kemikalierna påverkar immunförsvarets viktiga respiratoriska immunceller negativt. Hos vanliga cigarettrökare observerade de tecken på att ett antal viktiga immungener i nässlemhinnan undertrycktes. Förvånande nog fann man samma genetiska förändringar hos e-cigarettanvändare, liksom hämning av ytterligare immungener. Deras resultat antyder därmed att e-cigaretter har en ännu bredare effekt på det andningsmukosala immunsvarsystemet än vanliga cigaretter. BioStock har tidigare skrivit om dessa tre studier, vilket du kan läsa mer om här: E-cigaretter kan vara farligare än vanliga cigaretter.
De nya rönen kan gynna rökfria alternativ
I takt med att allt fler länder inför hårdare restriktioner mot såväl konventionell tobaksrökning som användning av e-cigaretter, samtidigt som nya studier pekar på att just e-cigaretter kan vara skadligare än tidigare känt, gynnas marknadsförutsättningarna för olika rökfria alternativ. Nikotintuggummin utgör ett sådant, och Malmöbaserade Enorama Pharma står nu inför ett spännande skede då man befinner sig relativt nära marknad med sin första drug delivery-produkt, som är just ett medicinskt tuggummi med nikotin som aktiv ingrediens. Man har nyligen presenterat positiva resultat från en pilotstudie som visar att bolagets nikotintuggummi är bioekvivalent (medicinskt likvärdigt) med originalprodukten Nicorette. Pilotstudien har genomförts hos en erkänd CRO i Indien som förberedelse till den bioekvivalensstudie som krävs för myndighetsgodkännande. Läs mer om pilotstudieresultaten och hur BioStock ser på Enorama Pharmas förutsättningar här.
Korta fakta om e-cigaretter

  • Glycerol är godkänt inom livsmedelsindustrin, en förtjockningstillsats och smakbärare. Däremot är det oklart vilka effekter långtidsinhalation har
  • Propylenglykol används till exempel i rökmaskiner på uteställen. Även här är det oklart vilka effekter en långtidsanvändning har på lungorna
  • “Vaping” kommer från engelskans ord för att inhalera ånga
  • 2015 fanns 175 studier på e-cigaretter varav 32 utfördes på människor och 11 på djur. De flesta studierna koncentrerade sig på analys av vätskan och ångan. En tredjedel av de genomförda studierna hade kopplingar till cigarett/e-cigarett industrin och påpekade ofta inga eller mycket små skadliga hälsoeffekter
  • Det finns inga långtidsstudier på effekten av e-cigarettbruk
  • Det är svårt att veta hur stor andel människor som ”vapar” men man uppskattar runt 13 miljoner användare av e-cigaretter globalt och andelen unga brukare ökar. 2011 fanns 1,5 procent användare bland gymnasieelever i USA. 2015 hade andelen ökat till 16 procent
  • I e-cigaretten finns potentiella cancerframkallande ämnen, som t ex nitrosaminer och polycykliska aromatiska väteförbindelser. Det finns även ämnen som kan ge inflammation, oxidativ stress och allergier. Halterna av dessa ämnen är dock betydligt högre i en vanlig cigarett
  • I Sverige är e-cigaretter oreglerade

Läs även: Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ.
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev