Home Nyheter Lyckad pilotstudie stärker Enorama Pharmas business case

Lyckad pilotstudie stärker Enorama Pharmas business case

Lyckad pilotstudie stärker Enorama Pharmas business case

8 december, 2016

Nikotintuggummi och andra nikotinprodukter har funnits i decennier, men 80 procent av den globala potentialen är fortfarande outnyttjad. Så skriver det danska bolaget Fertin Pharma, världens största tillverkare av medicinska tuggummin och framförallt tuggummin för nikotinersättning. Igår delförvärvades bolaget av EQT Mid Market Fund – inga finansiella detaljer har avslöjats men enligt danska Finans rör det sig om “en miljardaffär”. Samtidigt arbetar sig svenska utmanaren Enorama Pharma stadigt närmare marknadslansering, efter lyckosamma studier som visar att bolagets nikotintuggummi både är medicinskt likvärdig med marknadsledarna, samt faller konsumenterna i smaken. På plats finns redan ett försäljningsavtal med ett stort europeiskt läkemedelsbolag, och hos en av världens största tillverkare står produktionslinjen redo att serietillverka den nya produkten. Med ett bolagsvärde på modesta 29,5 MSEK tycks Enorama Pharma likväl passerat under radarn bland större institutionella investerare.
Igår kunde kapitalfonden EQT meddela att man tar kontrollen över danska Fertin Pharma. För Malmöbaserade Enorma Pharma är detta ett väl genomlyst bolag då Enoramas vice vd Annette Agerskov under merparten av sin karriär har haft ledande befattningar inom detta bolag, där hon har ansvarat för områden som R&D, kvalitetssäkring, distribution och affärsutveckling.
Familjen Bagger-Sørensen som grundat Fertin Pharma kommer att återinvestera och ingå ett samarbete med EQT för att påskynda bolagets tillväxt, heter det i ett pressmeddelande. Bagger-Sørensen kommer efter affären äga 30 procent av bolaget. Ledningen i Fertin Pharma kommer att vara kvar med vd Søren Birn i spetsen. Fertin Pharma har 715 anställda och väntas nå intäkter på 851 miljoner danska kronor i år med ett ebitda-resultat på 250 miljoner. De finansiella detaljerna kring transaktionen avslöjas inte i pressutskick men enligt källor i dansk affärspress handlar det om en miljardaffär som genomförts.
EQT investerar i bolag med starka marknadspositioner och tillväxtpotential i Nordeuropa, USA, Greater China och Sydostasien. En typisk kapitalinvestering för fonden varierar mellan 40 miljoner euro och 75 miljoner euro i norra Europa och mellan 40 miljoner euro och 100 miljoner euro i Greater China och Sydostasien. Enorama Pharmas börsvärde är idag blygsamma 29,5 MSEK, att jämföra med det övre häradet i EQTs investeringshorisont på motsvarande drygt 733 MSEK för norra Europa. Malmöbolaget är med andra ord ingen uppenbar uppköpskandidat för EQT, om man följer sin uttalade strategi. Enorama Pharma har dock bevisat att man är konkurrenskraftiga, kommer med något nytt samt kapar flera led i den tungrodda marknadsförings- och försäljningsprocessen. Vi går nedan genom några tongivande delar i Enorama Pharmas business case.
Medicinskt likvärdig med marknadsledande Nicorette
Den globala marknaden för nikotintuggummin domineras totalt av framförallt två aktörer: Nicorette och Nicotinell. Bakom varumärkena döljer sig dels världens största läkemedelsbolag Johnson&Johnson, och dels världens åttonde största dito, GlaxoSmithKline. I flera Europeiska länder inklusive Sverige har dessa två ledande varumärken mellan 60 upp till 80 procent av marknaden, enligt Enoramas egna undersökningar.
Idag kunde Enorama Pharma meddela att en pilotstudie visar att bolagets nikotintuggummi är bioekvivalent med originalprodukten Nicorette. Enorama har jämfört sitt 4 mg nikotintuggummi med mintsmak med Nicorettes 4 mg mint, och testet visar att de båda produkterna är medicinskt likvärdiga. Pilotstudien har genomförts hos en erkänd CRO i Indien som förberedelse till den egentliga bioekvivalensstudie som krävs för ett myndighetsgodkännande. Pilotstudien pekar ut riktningen för den kommande bioekvivalensstudien som slutgiligt skall bekräfta att Enoramas produkt är ett likvärdigt bärarmedium av nikotin. Lyckas Enorama upprepa pilotstudiens utfall så har man goda förutsättningar att slå sig in på marknaden och bryta den rådande statiska konkurrenssituationen.

Mats Rönngard, vd Enorama Pharma.

I en tidigare intervju med Mats Rönngard, vd i Enorama Pharma, frågade BioStock hur bolagets relativt nya teknik, så kallad ”kall kompression” eller compressed gum, skiljer sig från traditionella tillverkningsmetoder, samt vilka fördelar den har. Rönngard svarade:
Vi arbetar med en metod som i enkla drag bygger på att vi använder oss av ett tuggummipulver som blandas med medicinska substanser, smakämnen mm. Pulverblandningen pressas därefter i en maskin till tuggummitabletter som drageras. Tekniken gör att vi får en flexibel och kostnadseffektiv process samt en produkt med bättre totalupplevelse för konsumenterna. Den traditionella metoden bygger på en valsad process som kräver en betydligt större och mer komplex, och därmed dyrare, produktionsanläggning. 
Framgångsrikt Central Location Test möter konsumenternas krav
Utöver att man använder en jämfört med konkurrenterna ny framställningsteknik, har bolaget i en så kallad sensorisk analys av sina nikotintuggummin, utförd vid Teknologisk Institut i Danmark, erhållit positiva testresultat som visar att bolagets produkter – i jämförelse med två icke namngivna existerande produkter på marknaden – har en initialt hög smakintensitet och en hög grad av sötma och friskhet som varar under hela tuggperioden.
Den sensoriska analysen, ett så kallat Central Location Test som bedömer smak och konsistens med hjälp av kontrollerade blindtest, visade även att bolagets produkter hade en mycket mjukare konsistens, högre nivå av smak, sötma och friskhet, samtidigt som nikotinsmaken ansågs vara tydligare under hela tuggperioden, i jämförelse med referensprodukterna. En sensorisk analys använder människans sinnen som mätinstrument för att urskilja olika egenskaper såsom smakstyrka, smakens varaktighet och tuggmotstånd. Sannolikt är de jämförda produkterna Nicotinell och Nicorette.

– Vår vision är att utveckla ett ”state of the art” medicinskt tuggummi, som både avseende smak och konsistens lever upp till de önskemål som konsumenterna har. Eftersom Enoramas tuggummi utvecklas med en helt annan teknik än andra produkter på marknaden är det mycket positivt att vi lyckats visa att vår produkt har samma effekt, säger Mats Rönngard.

EQT Mid Market Funds investering i danska Fertin
Fertin förväntas i år ha ett ebitda-resultat på 250 miljoner danska kronor, motsvarande en mycket hög vinstmarginal på hela 30 procent. Att göra en benchmark mellan GlaxoSmithKline och McNeil (ett bolag inom Johnson & Johnsonkoncernen) samt Fertin Pharma – med Enorama Pharma som av aktiemarknaden värderas till under 30MSEK, kanske inte tycks helt rättvist. Men får man tror Fertin så är hela 80 procent av den globala marknaden outnyttjad, och dessutom är inte börsvärdet en värdemätare på innovation.
Den globala marknaden för rökavvänjningsprodukter värderades till över 7 miljarder USD år 2015, pådriven av ökad kunskap kring rökningsrelaterade sjukdomar som KOL, hjärtsjukdomar och lungcancer. En undersökning från analyshuset Grand View Research visar att marknaden väntas öka i värde till 21,8 miljarder USD år 2024.
I en tidigare analys av Enorama Pharma konstaterade BioStock att Nicorette och Nicotinell dominerar den globala marknaden, med upp till 80 procent av marknaden i Europa, samt att Enoramas Private Label-strategi har tydliga fördelar när det gäller att snabbt få ut en produkt på marknad och nå betydande marknadsandelar. 
Enorama har avtal med en av världens största tillverkare
Tuggummin är trots sin skenbara enkelhet svåra att tillverka. Den industriella produktionen sker traditionellt genom tillbakning av tuggummideg och processen innefattar flera olika maskiner och arbetsmoment. En traditionell tillverkningsanläggning innebär stora initiala kostnader samt att det är tidskrävande att byta form, färg och smak både vid utveckling och under serieproduktion. Det är också komplicerat att exakt fördela de medicinska substanserna i tuggummidegen. Enorama har istället för den traditionella tillverkningsmetoden valt en ny produktionsteknik som normalt sett används vid produktion av läkemedelstabletter. Dessa produceras genom att färdigblandat pulver pressas samman under hårt tryck till färdiga tabletter. Det är en enklare process som både sparar tid och är mer kostnadseffektiv.
Avtal med produktionspartner på plats
Idag har Enorama genom sitt stora kontaktnät redan tecknat avtal med en indisk produktionsanläggning för både utveckling samt framtida serieproduktion. Enorama har valt att fokusera på att ge sitt nikotintuggummi en mer konsumentvänlig prägel. Bolagets ambition är att förpackning, utseende, färg, form och framför allt produktens smak ska vara mer tilltalande än konkurrenternas alternativ.
Även återförsäljare i Europa säkrade inför försäljningsstart
Enorma har även tecknat ett avtal med ett ej namngivet europeiskt läkemedelsbolag med fokus på generiska mediciner. Detta bolag har ett antal större och mindre försäljningskanaler på flera marknader, bland annat apotekskedjor och dagligvaruhandlare. I nuläget finns det enligt bolaget ett mycket stort intresse från en av dessa apotekskedjor att påbörja försäljning av Enoramas nikotintuggummi via eget Private Label, snarast möjligt efter godkännande från berörda myndigheter.
Strategiska partnerskap minskar risken
Prisdumpning och lobbyverksamhet är några affärsstrategier som stora bolag kan använda för att utöva konkurrens mot mindre bolag, och detta kan vara en trolig anledning till att Enorama väljer att samarbeta med större grossister och återförsäljare. Den typen av samarbetspartners kan i vissa fall ha jämbördiga resurser med Enoramas huvudkonkurrenter. Samtidigt har det gjorts marknadsundersökningar som visar att det specifika kundsegmentet är väldigt välvilligt inställda till att vilja prova nya produkter.
För Enorama återstår nu alltså en bioekvivalensstudie samt att erhålla ett marknadstillstånd vilket beräknas ta 12-14 månader, inkluderandes studie- och godkännandeprocesserna. Därefter kan de första produkterna börja säljas. Fram till 2018 kommer bolaget att aktivt söka ännu fler samarbetspartners för distribution på fler marknader så snart myndighetstillstånden är klara. Tänkbara avtalspartners är andra läkemedelsbolag med fokus på generikamedicin, dagligvaruhandelskedjor, apotekskedjor samt tobaksbolag. Ambitionen från bolaget är att försäljning mot slutkonsumenter ska påbörjas i Europa under 2018, i Nordamerika under 2019 samt i Asien under 2020.
Ytterligare finansiering krävs sannolikt
BioStock har i en tidigare genomförd analys av bolaget, som bygger på en marknadspenetration om 10 procent i Europa mot befintligt marknadsvärde (2014), angett ett motiverat nuvärde för Enorama Pharma om 26 kr/aktie. Man ska dock vara medveten om att bolaget, enligt vår bedömning, kommer att behöva 15-20 miljoner SEK i ytterligare finansiering innan de första produkterna ger positivt kassaflöde. Olika alternativ för finansiering är via nyemission och/eller genom avtal med kommersiella partners.
Läs även:
Globala antirökkampanjer banar väg för rökfria alternativ
BioStocks analys av Enorama Pharma
Innehållet i Biostocks nyheter och analyser är oberoende men Biostocks verksamhet är i viss mån finansierad av bolag i branschen. Detta inlägg avser ett bolag som BioStock erhållit finansiering från.


biostockappenFå alla nyheter och analyser direkt i mobilen med BioStocks mobilapp!
appstoreknappgoogleplayknapp
 


Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev