Home Nyheter Läckta Alzheimerdata fick Biogens aktie att stiga

Läckta Alzheimerdata fick Biogens aktie att stiga

Läckta Alzheimerdata fick Biogens aktie att stiga

9 december, 2016

Amerikanska Biogens aktie steg 1,5 procent sent på torsdagskvällen efter att en uppdaterad utvärdering av företagets Prime-studie läckt ut till investerare och spreds på nätet. Efter att ha granskat data från 196 patienter, har forskarna kunnat se en signifikant minskning av amyloida plack i hjärnan hos patienter som fått en dos av läkemedlet aducanumab under 12 månaders behandling, jämfört med placebo. Senare släppte Biogen ett pressmeddelande och presenterade data från studien, som rör behandling av tidig Alzheimers. Biogen uppgav att datan stödjer de positiva resultat som tidigare har setts i fas Ib-studien med läkemedlet.
Biogen hade planerat att presentera uppdaterade resultat från en mindre klinisk fas I-studie med bolagets experimentella Alzheimerläkemedel aducanumab vid en forskningskonferens i San Diego idag fredag, men uppgifterna läckte alltså ut redan igår. Hur eller varför detta informationsläckage skedde är oklart, men det bör ha gett snabba investerare ett försprång i vad som gav Biogen-aktien en skjuts uppåt.
Den otillbörligt läckta informationen tvingade Biogen att släppa en pressrelease på förhand, i vilken det framgår att ett interimistiskt 12-månadersresultat med en gradvis ökning av dosen av läkemedelskandidaten aducanumab i bolagets PRIME-studie, minskar risken för hjärnsvullnad jämfört med högre, fasta doser. Aducanumab leder till betydande minskningar av amyloida plack i hjärnan, jämfört med placebo hos 31 patienter med tidiga Alzheimersymptom, enligt de nu offentliggjorda uppgifterna från fas I-studien.
Biogen påbörjade förra året rekrytering till två fas III-studier med aducanumab, men dessa resultat ligger fortfarande flera år bort, enligt bolagets vice vd Samantha Budd Haeberlein. Aducanumab verkar genom att ta bort plack i hjärnan som till största del orsakas av ett protein som kallas beta amyloid. Andra bolag har också försökt att utveckla läkemedel som blockerar beta-amyloid, men alla har misslyckats med att väsentligt bromsa den kognitiva nedbrytningen hos patienterna.
En mycket svårbehandlad sjukdom
Alzheimers sjukdom är ett notoriskt svårbehandlat tillstånd där de kognitiva förmågorna sakta tynar bort, och där alla forskningsinsatser i syfte att varaktigt hjälpa patienterna misslyckats gång på gång. Det mest spektakulära senaste misslyckande var Eli Lilly och Co experimentella solanezumab, vilket BioStock tidigare rapporterat om.
Eli Lilly meddelade i november att dess läkemedel misslyckats med att bromsa den mentala nedbrytningen, jämfört med placebo, hos patienter med mild Alzheimers. Misslyckandet gav ytterligare näring åt tvivel som på senare tid har blivit allt större, kring huruvida beta-amyloid verkligen är rätt mål att attackera för att hitta en effektiv behandling för Alzheimerpatienter.
En teori som möjligen kan visa sig vara rimlig är att ett läkemedel som avlägsnar plack mycket tidigt i sjukdomsförloppet, kan ha effekt också på längre sikt, men att det möjligen inte fungerar på patienter med långt gången sjukdom då det i ett sådant skede kan vara alltför sent att sätta in behandling med läkemedel som avlägsnar plack.
Även om en hel del säkerhets- och effektdata återstår för Biogen att samla in så utgör den nu kommunicerade framgången, om än i ett mycket tidigt skede, en potentiell vändpunkt som kan bli rikligt belönad av en marknad som desperat väntar på en ny lovande behandlingsmetod för patienter med Alzheimers sjukdom – i synnerhet efter Eli Lillys flopp. Aducanumab är dessutom ett mycket viktigt läkemedel för Biogen efter att dess blockbuster Tecfidera har börjat tappa andelar på MS-marknaden. Men den stora frågan är fortfarande om placket är rätt mål för läkemedlen, eller om svaret snarare ligger i BACE-hämmare eller TAU-protein, vilket är två andra lovande teorier som förts fram.
Om Alzheimers sjukdom
Alzheimers sjukdom skadar och dödar hjärnceller, vilket leder till att hjärnan krymper och signalsubstanserna kommer i obalans. Vid födseln finns ca 100 miljarder nervceller i hjärnan men vid Alzheimers sjukdom dör närmare 90 procent av alla nervceller. Alzheimers sjukdom är en fortskridande hjärnsjukdom där hjärnan gradvis fördärvas. Den förekommer oftast hos personer som är äldre än 65–70 år med tidiga symtom som försämrat minne, tankar, funktion och beteende, vilka med tiden förvärras. Dessa förändringar påverkar dessa personers dagliga liv allt mer, vilket minskar deras oberoende, tills de slutligen är helt beroende av andra.
Läs även: Alzheimerforskningen vid ett svårt vägskäl

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev