Home Nyheter Färre men större tidiga investeringar inom medtech

Färre men större tidiga investeringar inom medtech

Färre men större tidiga investeringar inom medtech

29 december, 2016

När vi summerar året visar det sig att riskvilligt kapital till nystartade bolag inom medicinteknik är större än någonsin. Den genomsnittliga storleken på en serie A-runda hittills i år är mer än fem gånger större än det totala genomsnittet de senaste nio åren, och även exklusive Grail Bios finansieringsrunda tidigare i år på 100 miljoner dollar, så är den genomsnittliga storleken på 2016 års serie A-rundor mer än dubbelt så stor som under 2014, då det tidigare rekordet sattes. Men även om den genomsnittliga storleken på serie A-rundorna inom medicinteknik plötsligt har skjutit i höjden, betyder det inte nödvändigtvis att det nu finns mycket mer tidigt kapital tillgängligt för fler nystartade företag. Snarare har en eller två ovanligt stora finansieringsrundor förvrängt årets siffror, och detaljstuderar man statistiken finner man att antalet serie A-rundor i realiteten minskar och att trenden tycks peka mot färre, men större investeringar, i enskilda bolag.

Visserligen går en större andel av investerat riskkapital i allmänhet inom medtech, till serie A. Men att ett företag går bra är ingen garanti för att andra nystartade bolag i samma bransch går bra. Samtidigt kan man tala om en klustereffekt som varit uppenbar en längre tid, och en uppåtgående trend sedan 2013 där antalet färre men större rundor (inte bara inom serie A) ökar. Logiken i denna trend får som en rimlig konsekvens att andra bolag får mindre pengar att dela på av det riskkapital som blir över. En serie A-runda av preferensaktier ges vanligen till ett företags första betydande riskkapitalfinansiärer i utbyte mot sin investering, och utgör oftast en första serie av optioner utgivna till företagets grundare, medarbetare, vänner och familj och affärsänglar.
I början på året startade det amerikanska boIaget Illumina en spin-off: Grail, som ska utveckla ett enkelt blodtest för cancer. Bland finansiärerna finns Microsoft-grundaren Bill Gates och bolaget backas även upp av Amazon-grundaren Jeff Bezos. Grail kommer att utvärdera metoden på 30 000 personer, och även om det idag saknas tydliga bevis för att ett blodtest ska kunna användas för att upptäcka cancer, så används redan dna-teknik för patienter som redan fått en cancerdiagnos genom att kartlägga fragment av dna som läcker ut från tumören, för att skräddarsy behandling och medicinering. Även det relativt nystartade bolaget Guardant Health är inne på samma spår, och Pathway Genomics likaså, även om de senare har varnats av det amerikanska läkemedelsverket FDA för att det saknas publicerade evidens för att bolagets test CancerIntercept Detect är adekvat kliniskt validerad som en screeningmetod för tidig upptäckt av cancer i högriskindivider.

Genomsnittliga Serie A-investeringar jämfört med årligt investerat riskkapital, VC (venture cash)

Till stora delar på grund av finansieringen av Grail Bio har riskkapitalet som går in i medicinteknik i serie A, ökat från 6% 2015 till 9% i år, vilket därmed bryter det förra årets nedåtgående trend. Men det är en bedräglig bild, vilket framgår väl av tabellen till höger. En jämförelse med år 2014 tjänar också som en god illustration till detta. För två år sedan tog Butterfly Network, som utvecklar en liten handhållen enhet för att själv kunna ta ultraljud, också in närmare en miljard kronor. Bland investerarna fanns Aeris Capital och Life Science-entreprenören Jonathan Rothberg. Butterfly var det första företaget som kom från startup-inkubatorn inom medicinteknik, 4Combinator (numera 4catalyzer), vilken drivs av Rothberg.
Men det blev många fler serie A-rundor det året, 95 stycken, jämfört med endast 18 stycken (november) 2016, och därmed en mindre skev fördelning jämfört med i år. Den genomsnittliga storleken på en serie A-runda år 2014 var 6,5 miljoner dollar, vilket höll jämna steg med föregående år, men jämfört med 2016 var det endast en tredjedel av genomsnittet.
Nästan en tredjedel av årets riskkapital inom medtech gick till Grail Bio. Den näst högsta investeringen, 45 miljoner dollar inom serie A, gick till det brittiska cancergenomikbolaget Inivata som liksom Grail Bio arbetar på en flytande biopsi för att diagnostisera och styra behandlingar av cancer med hjälp av blodprov.
Många medicinteknikinvesteringars serie A-kapital går till bolag vars teknik är lovande och billig, i kombination med ett löfte om att den slutliga produkten kommer generera kostnadsbesparingar. Övriga toppinvesteringar inom medtech i år är Enable Injections som tog in 30 miljoner dollar för sina bärbara läkemedelspumpar och Gecko Biomedical som utvecklar polymerer för att hjälpa vävnad att läkas, inklusive en produkt för hjärtrekonstruktion, som tog in 25,4 miljoner dollar.

Prenumerera på BioStocks nyhetsbrev